"OLICON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Możliwość dofinansowania
Logo "OLICON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Brak ocen dla tego dostawcy
ul. Budowlanych 23
80-298 Gdańsk
Usługa szkoleniowa
Liczba zrealizowanych usług: 0
Aktualne usługi
Charakterystyka działalności firmy

Szkolenia dla profesjonalistów są istotną częścią działalności WYSPY. Koncentrujemy się na szkoleniach z zakresu szeroko rozumianej stymulacji rozwoju dzieci i młodzieży oraz podejściu holistycznym, w którym współpraca między specjalistami różnych dziedzin jest kluczowa. 

Głównym nurtem szkoleń są szkolenia z zakresu koncepcji NDT Bobath, integracji sensorycznej, wczesnej diagnostyki zaburzeń rozwoju (metoda Prechtl"a / General Movements Assessment oraz metoda TIMP - Test of Infants Motor Performance). W naszej ofercie sa również szkolenia z zakresu  kinesiotapingu, terapii tkanek miękkich, logopedii, pedagogiki oraz wczesnej stymulacji rozwoju psychomotorycznego. Filozofia całościowego postrzegania rozwoju dziecka w koncepcji NDT Bobath jest nam szczególnie bliska, dlatego też znaczna część naszej oferty szkoleń i warsztatów dotyczy tego obszaru. Prowadzimy w tym zakresie szkolenia podstawowe, "baby" - terapii dla niemowląt i małych dzieci oraz rozwijające, wszystkie - certyfikowane przez EBTA ( European Bobath Tutors Association).

Współpracujemy zarówno z nauczycielami polskimi jak i zagranicznymi. Nasza oferta szkoleniowa skierowana jest głównie do profesjonalistów różnych dziedzin - fizjoterapeutów, lekarzy, logopedów, pedagogów, terapeutów zajęciowych ale także w formie warsztatów - dla rodziców i opiekunów.

Nasze szkolenia:

- NDT BOBATH BASIC (zgodnie z wytycznymi European Bobath Tutors Association)

- NDT BOBATH BABY (zgodnie z wytycznymi European Bobath Tutors Association)

- ACC MODUŁ I - model wykorzystywania ACC w praktyce edukacyjnej szkół oraz rodzin dzieci ze złożonymi potrzebami komunikacji. Rozwijanie kompetencji komunikacyjnej u osób ze złożonymi potrzebami komunikacji pod superwizją;

- ACC MODUŁ II - praktyka tworzenia wieloskładnikowych systemów u osób ze złożonymi potrzebami komunikacji. Praca z rodziną użytkownika AAC. Kryteira warunkujące skuteczność oddziaływań w środowisku rodzinnym;

- Badanie dziecka z MPD pod kątem analizy chodu;

- Całościowe podejście do terapii małego dziecka;

- Diagnostyka metodą PRECHTLA - kurs podstawowy;

- Diagnostyka metodą PRECHTLA - kurs zaawansowany;

- Elastyczny terapeutyczny taping w pediatrii;

- Fizjoterapia oddechowa - współczesne techniki stymulacji oraz oczyszczania górnych i dolnych dróg oddechowych pacjenta;

- Fizjowidzenie (metody i techniki wsparcia dziecka z niepełnosprawnością sprzężoną w praktyce fizjoterapeuty i rehabilitanta wzroku);

- HINE (HAMMERSMITH INFANT NEUROLOGICAL EXAMINATION);

- Kompensacyjne leczenie skolioz - diagnostyka i autoterapia;

- Mózgowe uszkodzenia widzenia i trudności wzrokowe uwarunkowane nieprawidłowym funkcjonowaniem układu nerwowego w fizjoterapii i rehabilitacji wzroku;

- Osteopatyczne podejście do terapii małego dziecka;

- Praktyczne podejście do wad postawy - terapia wg korrektiv;

- Scarwork praca na bliznach. Integracja blizn z siecią powięziową;

- TIMP - TEST OF INFANT MOTOR PERFORMANCE;

- VISUAL IMPAIRMENT IN INFANTS WITH BRAIN DAMAGE: FROM ASSESSMENT TO INTERVENTION;

- Wczesna diagnostyka małego dziecka;

- ZOGA THERAPY w pediatrii;

- ZOGA MOVEMENT w terapii niemowląt;

- ZOGA MOVEMENT THERAPY - stopa i goleń;

- ZOGA THERAPY w pediatrii. Równoważenie strukturalne MODUŁ II;

- Trener umiejętności GRAFOMOTORYCZNYCH (Grafomotoryka w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym);

- Kurs Terapii Ręki;

- Sensomotoryczna terapia widzenia

Mamy nadzieję, że w naszej ofercie znajdziecie Państwo tematy, które są Wam szczególnie bliskie. 

Certyfikaty i referencje
Kontakt
Masz pytania? Skontaktuj się z nami
E-mail
akademia@olicon.com.pl
Telefon
(+48) 587 610 100