Hotele i Gastronomia PLUS Sp. z o.o.

Możliwość dofinansowania
al. Armii Krajowej 20
35-307 Rzeszów
Usługa doradcza / Usługa szkoleniowa
Liczba zrealizowanych usług: 779
Aktualne usługi
Charakterystyka działalności firmy

Specjalizujemy się w szkoleniach i usługach doradczych dla branży hotelarskiej i gastronomicznej:

  • w ramach szkoleń z Bazys Usług Rozowjowych szkoliliśmy ponad 4 000 osób
  • ponad 95 % uczestików ocenia nasze szkolenia na najwyższym poziomie
  • w latach 2015-2023 szkoliśmy ponad 10 000 osób
  • nasze szkolenia poleca ponad 100 hoteli :)
  • nasze szkolenia to: 100%  praktyki i merytoryki
  • dysponujemy sprawdzoną i wykwalifikowaną kadrą  https://hoteleplus.pl/zespol
  • nasza firma posiada prestiżowe certyfikaty jakości usług szkoleniowych MSUSES 2.0 oraz certyfikat jakości usług doradczych MSUSES 2.0

Przykładowa tematyka realizowanych przez nas szkoleń to:

Kadra Zarządzająca

• Coaching i mentoring

• Profesjonalny manager obiektu hotelowego

• Skuteczny manager

• Budowanie systemu premiowego

• Zarządzanie projektem

• Analiza inwestycji

• Koordynacja inwestycji

Zarządzanie i motywowanie zespołu

HR

• Efektywna rekrutacja

• Oceny okresowe w oparciu o modele kompetencji

• Rekrutacja w oparciu o modele kompetencji


Hotelarstwo

• Aktywna sprzedaż (recepcja i działy sprzedaży)

• Efektywna sprzedaż (działy sprzedaży i kadra zarządzająca)

• Budowanie marki i wizerunku

• Komunikacja i autoprezentacja

• Metody promocji i sprzedaży

• Szkolenia stanowiskowe

• Standardy obsługi gości i budowania relacji


Gastronomia

• Organizacja pracy kelnera

• Profesjonalny kelner

• Śniadanie najważniejszy posiłek w hotelu

• Kelner – sztuka sprzedaży

• Szkolenie baristyczne

• Kuchnia Staropolska

• Zasady tworzenia karty menu

• Organizacja imprez

• Rentowna gastronomia

• Kuchnia i produkty regionalne – sprzedaż i promocja

Usługi doradcze mogą dotyczyć zarówno procesów operacyjnych w branży noclegowo - gastronomicznej jak również procesów inwestycyjnych, sprzedażowych, marketingowych oraz zarządczych czy też personalnych.

Certyfikat Jakości Usług Edukacyjno - Szkoleniowych - MSUES 2.0 nr 574/2022  wydany przez Województwo Małopolskie - Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie z dnia 16.08.2022 r.

Certyfikat Jakości Szkoleń – The Global Language System - znak jakości TGLS Quality Alliance z dnia 14.04.2017 r.

Certyfikat Jakości kształcenia ustawicznego – wydany przez Stowarzyszenie Hotelarzy i Restauratorów Niezależnych z dnia 17.02.2017 r.

Certyfikat Najwyższej Jakości Szkoleń – wydany przez Polską Akademię Sztuki Kulinarnej z dnia 30.09.2016 r.

Certyfikat Jakości Usług Szkoleniowy – wystawiony przez Europejski Klaster „Kulinaria Plus” z dnia 01.02.2016 r.

Certyfikaty i referencje
Kontakt
Masz pytania? Skontaktuj się z nami
E-mail
biuro@hoteleplus.pl
Telefon
(+48) 519 147 105