Dostawca usług - Ośrodek Szkolenia Kierowców "FILIP" Maciej Paweł Zaręba

Logo Ośrodek Szkolenia Kierowców "FILIP"
Maciej Paweł Zaręba

4.6/5 z 1058 ocen

Ośrodek Szkolenia Kierowców "FILIP" Maciej Paweł Zaręba

Siedziba: ul. Jagiellońska 7, 18-200 Wysokie Mazowieckie

NIP: 7221260341

Liczba zrealizowanych usług : 286Charakterystyka działalności firmy

Pierwszym filarem szkoleń prowadzonych przez nasz ośrodek są kursy na prawo jazdy kategorii A, B, C, C+E, D, T.  Celem tego typu kursów jest przede wszystkim przygotowanie osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień kierowania pojazdami silnikowymi w sposób niezagrażający bezpieczeństwu i porządkowi ruchu drogowego. Kursy na prawo jazdy obejmują w zależności od kategorii część teoretyczną i praktyczną lub tylko praktyczną. Każdy absolwent szkolenia na prawo jazdy po zakończeniu wszystkich zajęć, które obejmuję dany program szkolenia i uzyskaniu zaświadczenia musi podejść do egzaminu państwowego w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.

            Drugą grupą osób, do których skierowane są szkolenia realizowane przez naszą firmę są kierowcy zawodowi, którzy będą lub już wykonują przewóz drogowy rzeczy, czy osób. W ofercie naszego ośrodka znajduję się między innym: kurs kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej oraz tzw. szkolenia okresowe, w zakresie bloków programowych C1, C1+E, C, C+E i D1, D1+E, D, D+E. Każdy kierowca, który już posiada kat. C lub D, czy też jest w trakcie realizacji kursu na prawo jazdy i zamierza w późniejszym czasie wykonywać przewóz drogowy rzeczy lub osób musi uzyskać świadectwo kwalifikacji zawodowej odbywając jeden z powyżej wymienionych kursów. 

            Ponadto w naszym ośrodku prowadzimy kursy ADR - przewóz materiałów niebezpiecznych, a także szkolenia UDT w ramach, których organizowany jest kurs obsługi wózka widłowego, kurs operatora podestów ruchomych, czy kursy HDS.

W naszym ośrodku realizujemy również szkolenia finansowane ze środków Unii Europejskiej. Aby uzyskać możliwość przeprowadzenia projektów szkoleniowych dotowanych ze środków unijnych i państwowych, w ramach, których organizowane są szkolenia dla poszczególnych grup docelowych. Nasza firma szkoleniowa działa w ścisłym powiązaniu z wieloma instytucjami państwowymi, między innymi:  z wieloma Urzędami Pracy na terenie Województwa Podlaskiego, ze Stowarzyszeniem Doradczo-Konsultingowym w Białymstoku, z firmą prowadzącą działalność dotyczącą prowadzenia usług doradczych, jak też z wieloma firmami prywatnymi.

Nasza firma szkoleniowa od 2007 r. posiada zaświadczenie o wpisie instytuacji szkoleniowej do rejestru intytuacji szkoleniowych wydane przez Wojewódzki Urząd Parcy w Białymstoku, w związku, tym nasz ośrodek szkolenia prowadzi wiele kursów oraz szkoleń realizowanych w ramach współpracy z Urzędami Pracy.

 

 

 

W związku z posiadaniem wpisu do Rejestru przedsiębiorców w Wojewódzkim Podlaskim oraz Warmińsko - Mazurskim nasz ośrodek szkolenia kierowców wykonuję przewóz drogowy w zakresie bloków programowych dla kategorii  prawa jazdy: C1,C1+E,C,C+E i D1,D1+E,D,D+E.

W bieżącym roku nasz Ośrodek Szkoleniowy uzyskał również Certyfikat Polskiego Towarzystwa Informatycznego, jako certyfikowane Centrum Egzaminacyjnego ECDL oraz certyfikowane Laboratorium Mobilne ECDL. Zdobycie powyżej wymienionych Certyfikatów uprawnia naszą firmę szkoleniową do przeprowadzania egzaminów na Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych.

W załączeniu przedstawiamy także posiadane licencje na użytkowanie programów wykorzystywanych podczas szkoleń dla kierowców zawodowych.

Scan_wpisu_do_WUP.pdf
Scan_ECDL_2019r..pdf
Referencje_APLIKON.pdf
Referencje_Stowarzyszenie_Doradczo_-_Konsultingowe.pdf
Referencje_Urząd_Pracy.pdf
Certyfikaty_ECDL.pdf
certyfikat_użytkowania_platformy_e-learningowej.pdf
Certyfikat_oprogramowania_EKZ.pdf
zaświadczenie_o_wpis_do_Wojewody_Warmińsko_-_Mazurskiego.pdf

Masz pytania? Skontaktuj się z nami
Adres e-mail: biuro.filip@o2.pl
Telefon: 694888897

Ciasteczka>