Dostawca usług - Ośrodek Doskonalenia Zawodowego norbert-adr spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Logo Ośrodek Doskonalenia Zawodowego norbert-adr spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

4.9/5 z 5210 ocen

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego norbert-adr spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba: ul. Przemysłowa 12a/13, 97-400 Bełchatów

NIP: 7692220418

Liczba zrealizowanych usług : 583Charakterystyka działalności firmy

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego norbert-adr sp. z o. o. istnieje na rynku Polskim od 1 września 2008 roku, jesteśmy liderem w branży szkoleń. Kształcimy pokolenia młodych ludzi, którzy zdobywają u nas uprawnienia zawodowe. Podnosimy kwalifikacje, poszerzamy horyzonty, dajemy motywację do doskonalenia się również dojrzałym i doświadczonym pracownikom. Posiadamy również doświadczenie w realizacji szkoleń finansowanych ze środków UE; w ramach umów podpisanych na realizację szkoleń zapewniliśmy kompleksowe przeprowadzenie rekrutacji, szkoleń oraz materiałów szkoleniowych, prowadziliśmy dokumentację projektową i szkoleniową. Współpracujemy z różnymi instytucjami między innymi Powiatowymi Urzędami Pracy, Stowarzyszeniami, Fundacjami, Przedsiębiorstwami państwowymi i prywatnymi. Od początku działalności gospodarczej przeszkoliliśmy 6000 osób.

Działamy w 8 segmentach:

 • SZKOLENIA OPERATORÓW MASZYN BUDOWLANYCH DROGOWYCH I ZIEMNYCH
  z zakresu uzyskania uprawnień do pracy na stanowisku operatora:
  Koparkoładowarki – wszystkie, klasa trzecia,
  Koparki jednonaczyniowe – klasa trzecia, pierwsza
  Ładowarki jednonaczyniowe–klasa trzecia, pierwsza
  Spycharki – klasa trzecia, pierwsza
  Walce drogowe– wszystkie, klasa druga
  Przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym–wszystkie, klasa trzecia
  Zespoły maszyn do produkcji mieszanek mineralnooasfaltowych – wszystkie, klasa pierwsza
  Rusztowania budowlano - montażowe, metalowe – montaż-demontaż
  Pilarki mechaniczne do ścinki drzew – wszystkie klasa trzecia
 • SZKOLENIA TRANSPORTOWESZKOLENIA Z ZAKRESU:
  Dotyczy kierowcy zawodowego, który posiada prawo jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E i/lub D1, D1+E, D, D+E
  Kwalifikacja wstępna,
  Kwalifikacja wstępna uzupełniająca,
  Kwalifikacja wstępna przyspieszona,
  Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona,
  Szkolenie okresowe (przewóz rzeczy/osób)Szkolenia z czasu pracy dla kierowców i Pracodawców
  Kursy ADR:
  ADR początkowy - szkolenie podstawowe w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas (ADR Podstawy),
  ADR początkowy - szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach (ADR Cysterny),
  ADR początkowy - szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1 (ADR Wybuchy),
  ADR początkowy - szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7 (ADR Promieniotwórcze).
  Certyfikat Kompetencji Zawodowych w Transporcie Drogowym dla Spedytorów i Przewoźników:
   
 • SZKOLENIA OPERATORÓW URZĄDZEŃ TRANSPORTU BLISKIEGO
  Kierowca wózka jezdniowego podnośnikowego ze zmiennym wysięgiem -kategoria IWJO,
  Kierowca wózka jezdniowego wraz z wymianą butli gazowej kategoria- II WJO,
  Operator żurawia samojezdnego, przenośnego IIŻ,
  Operator podestów ruchomych,
  Operator suwnic sterowanych z kabiny lub poziomu roboczego,
  Operator wciągników i wciągarek;
  Konserwator wózków jezdniowych podnośnikowych.
   
 • SZKOLENIA ENERGETYCZNE
  Kursy przygotowujące do uzyskania zaświadczeń kwalifikacyjnych eksploatacji i dozoru gr. I,II,III.
   
 • BADANIA PSYCHOLOGICZNE
  kandydatów na kierowców,
  osób ubiegających się o pozwolenie na broń,
  osób pracujących na wysokości,
  kierowców wykonujących przewozy drogowe osób lub rzeczy,
  kierowców pojazdów uprzywilejowanych,
  kierowców pojazdów służbowych kat. B,
  strażaków zawodowych oraz członków OSP,
  operatorów maszyn wszelkiego rodzaju,
  instruktorów nauki jazdy, egzaminatorów kandydatów na kierowców,
  osób skierowanych przez lekarza,
  kierowców po przekroczeniu 24 punktów karnych,
  kierowców zatrzymanych podczas jazdy pod wpływem alkoholu,
  sprawców wypadków drogowych, w którym są zabici lub ranni.
   
 • ROZLICZANIE CZASU PRACY KIEROWCY
  pobieranie, archiwizacja i analizę danych;
  czytelne raporty dla zarządzającego i kierowcy;
  pełna kontrola naruszeń kierowców.
   
 • DOSKONALENIE KADR
  Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej oraz urządzeniami biurowymi,
  Magazynier z obsługą wózków jezdniowych,
  Kursy sekretarsko - asystenckie,
  Pracownik administracyjno - biurowy,
  Prowadzenie własnej działalności gospodarczej,
  ABC Przedsiębiorczości,
  Kadry i płace,
  Podstawy księgowości,
  Przedstawiciel handlowy
  Pierwsza Pomoc Przedmedyczna

Projekty realizowane finansowane ze środków unii europejskiej

 • PROJEKT „Wykopać kwalifikacje” – POKL działanie 8.1.1 (podwykonawstwo)
  Szkolenia z zakresu operatora maszyn, koparkoładowarki, ładowarki, koparki klasy trzeciej. Liczba zrekrutowanych oraz przeszkolonych osób: 100
 • PROJEKT „Zawodowcy” – POKL działanie 8.1.1. (podwykonawstwo)
  Szkolenia z zakresu operatorów urządzeń transportu bliskiego; wózki jezdniowe z wymianą butli gazowej, podesty ruchome, żurawie samojezdne oraz operatorzy maszyn: koparki, ładowarki, spycharki klasy drugiej. Liczba zrekrutowanych oraz przeszkolonych osób: 350. Beneficjent ostateczny: osoby w wieku 45+
 • PROJEKT „Rozwój kadry szansą rozwoju dolnośląskich mikro i małych firm budowlanych” POKL działanie 7.1.2 (podwykonawstwo)
  Szkolenia z zakresu operatora maszyn, koparkoładowarki, ładowarki, koparki klasy trzeciej. Liczba zrekrutowanych oraz przeszkolonych osób: 77 Beneficjent ostateczny: osoby pracujące, niepełnosprawne oraz w wieku 50+.
 • PROJEKT „Nowy Start” Działanie 6.2 (własny)
  Projekt realizowany na obszarze województwa wielkopolskiego, dla osób bezrobotnych, które mają ukończone 29 lat. Szkolenia z zakresu prawa jazdy kategorii C, CE, kwalifikacja wstępna przyspieszona, kurs ADR, przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B, opiekun osoby starszej.

 

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego norbert-adr sp. z o. o. posiada następujące licencje, akredytacje, certyfikaty:

 1. Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych - 2.10/00001/2014
 2. Potwierdzenia IMBIGS - potwierdzenie Nr: NC-60104-102/19 - Zgodnie z programem IMBiGS, w ramach wymienionych zakresu uprawnień występujących na zaświadczeniu; instytucja dopuszcza oddzielnie realizację szkoleń modułowych, np. Operator maszyn do robót ziemnych i drogowych - Moduł BHP, Moduł Użytkowanie i obsługa maszyn, Moduł Budowa koparek jedn., Moduł Techn. koparek jedn. itd.
 3. Urząd Marszałkowski w Łodzi Pracownia Psychologiczna - zaświadczenie o wpisie do Rejestru Przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną nr 10.144/2016
 4. Urząd Marszałkowski w Łodzi prowadzenie kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych - nr w rejestrze podmiotów MWŁ/005/ADR
 5. Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi - szkolenia dla kierowców zawodowych - nr w rejestrze pdmiotów 014Ł
 6. Wpis do Starosty Bełchatowskiego - nr 39 w rejestrze przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców.
 7. Poświadczenia UDT Nr CO/Sp/Sz/78/20/2019 - szkolenia spawalnicze.
 8. Certyfikat standardu Uslugi Szkoleniowo - Rozwojowej Polskiej Izby Firm Szkoleniowych (SUS 2.0)
 9. Certyfikat Członkostwa Polskiej Izby Firm Szkoleniowych.
  Wszystkie w/w wpisy i potwierdzenia znajdują się ogólnodostępnych bazach Instytucji, które te dokumenty wydały i sprawują nadzór nad naszym ośrodkiem w zakresie realizacji prowadzonych szkoleń.
Potwierdzenie_IMBIGS.pdf
Wpis_do_Urządu_Marszałkowskiego_ws._prow._kursów_ADR.pdf
Wpis_do_Wojewody_Łódzkiego.pdf
Wpis_Starosty_Bełchatowskiego.pdf
Wpis_do_Pracowni_Psychologicznej.pdf
Wpis_UDT_Spawanie_2019_2021.pdf
Wpis_do_RIS.pdf
Certyfikat_PIFS.pdf
2015_METACO.pdf

Masz pytania? Skontaktuj się z nami
Adres e-mail: biuro@norbert-adr.pl, k.renkiewicz@norbert-adr.pl, k.luczynska@norbert-adr.pl
Telefon: (+48) 447 890 037

Ciasteczka>