HIGHWORK USŁUGI ALPINISTYCZNE MATEUSZ JANIUK

Możliwość dofinansowania
ul. Tadeusza Kościuszki 58A/3
10-588 Olsztyn
Usługa szkoleniowa
Liczba zrealizowanych usług: 1
Aktualne usługi
Charakterystyka działalności firmy

Zajmujemy się pracami na wysokości, w których niezbędne jest użycie technik dostępu linowego.

Firma HighWork istnieje od 2009 r. Podczas naszej działalności pracowaliśmy na morzu i lądzie na terenie całego świata, podejmując między innymi takie prace jak: zabezpieczenia antykorozyjne, badania NDT czy nadzór prac wykonywanych na platformach wiertniczych, turbinach wiatrowych, statkach i elektrowniach. Ponadto odbywaliśmy staże instruktorskie w polskich i międzynarodowych centrach szkoleniowych zajmujących się szkoleniami z zakresu prac na wysokości. Zebrane przez nas doświadczenie pozwoliło nam zdobyć niezbędną wiedzę i doświadczenie do tego, żeby w 2013 roku otworzyć własne centrum szkoleniowe, w którym przeprowadzamy szkolenia takich organizacji jak:

Nasza misja

Misją firmy jest być leaderem w branży szkoleniowej w zakresie bezpiecznej pracy w dostępie linowym, poprawa bezpieczeństwa pracy na wysokości, zwiększenie prestiżu wykonywanego zawodu, kształtowanie nowych przepisów w zakresie pracy na wysokości, kształtowanie zasad etyki zawodowej oraz zapewnienie klientom najwyższej, sprawdzonej jakości naszych usług.

W tym celu koncentrujemy się na kontroli jakości oferowanych przez nas usług, aby zapewnić naszym klientom maksymalne korzyści i pełną satysfakcję z wykonanych szkoleń.

Kierownictwo organizacji deklaruje, że cele organizacji i jej misja jakościowa są i będą utrzymane, co potwierdzamy wdrożonym Systemem Zapewnienia Jakości wg normy PN-ISO 9001:2015

Polityka jakości

Wysoka jakość oferowanych usług jest gwarantem spełnienia wymagań i oczekiwań klienta. Firma HIGHWORK s.c. dąży do zaspokojenia potrzeb i oczekiwań klientów, umocnienia pozycji firmy na rynku polskim, ekspansji na rynki zagraniczne oraz oferowania kompleksowej obsługi klienta.

Zapewniamy naszym klientom rzetelność i profesjonalizm w zakresie dostarczanych usług poprzez ciągły proces doskonalenia w obszarach jakości oraz poprzez optymalizację kosztów.

Swój cel realizować będziemy poprzez:

 • ciągły rozwój oraz doskonalenie organizacji pracy i zarządzania,
 • nieustanne podnoszenie jakości dostarczanych usług,
 • podnoszenie kompetencji pracowników oraz realizację oczekiwań klientów,
 • poznanie, kreowanie i zaspokajanie potrzeb i oczekiwań klientów na wszystkich etapach
  współpracy,
 • sprawną, profesjonalną i przyjazną obsługę klientów, która oparta jest na zasadach poszanowania praw, wzajemnego zaufania i wiarygodności,
 • usprawnienie wewnętrznego przepływu informacji i prowadzenie właściwej polityki informacyjnej przy zaangażowaniu wszystkich pracowników,
 • działania na rzecz klienta oparte o potencjał własny, istniejące instytucje krajowe i zagraniczne oraz podmioty gospodarcze,
 • podejmowane działania zgodne ze stosowanymi normami, wytycznymi i przepisami prawa.
 • realizowanie skutecznej i efektywnej polityki rozwoju firmy

Nasz zespół posiada szereg uprawnień, sprawdź najważniejsze z nich:

 • Stopień Instruktora/Egzaminatora OTDL( Organizacja Techników Dostępu Linowego) – uprawnienia do prac na wysokości (system Polski)
 • Stopień Instruktora IRATA (Industrial Rope Access Trade Association) – międzynarodowe uprawnienia do prac na wysokości (system Brytyjski)
 • Stopień Specjalisty L3 SPRAT (Society of Professional Rope Access Technicians) – międzynarodowe uprawnienia do prac na wysokości (system Amerykański)
 • Stopień Instruktora wspinaczki – Uprawnienia Ministra Sportu I Rekreacji
 • Uprawnienia pedagogiczne do prowadzenia pozaszkolnych form edukacji (szkolenia)
 • Tytuł biegłego sądowego z zakresu Bezpieczeństwa Prac na wysokości
 • Tytuł Technika Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
 • Uprawnienia do przeglądu ŚOI
 • Międzynarodowe świadectwo przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa na morzu
 • Międzynarodowe zawodowe uprawnienia młodszego marynarza
 • Książeczka żeglarska
 • Uprawnienia do pracy na platformach wiertniczych BOSIET, MIST, NECh
 • Uprawnienia do pracy na turbinach wiatrowych GWO
 • Uprawnienia do pracy w pomieszczeniach zamkniętych
 • VCA dla pracowników
 • SCC dla nadzoru
 • Uprawnienia elektryczne SEP, EN 50 110

Realizujemy:

 • Szkolenia OTDL
 • Szkolenia IRATA
 • Szkolenia GWO BST
 • Szkolenia z Dostępu budowlanego

Nasze Usługi

 • Nadzór prac na wysokości
 • Przygotowanie oceny ryzyka
 • Bezpośredni nadzór nad pracami
 • Dobór i przegląd ŚOI
 • Przygotowanie planu ratunkowego
 • Szkolenia BHP z zakresu pracy na wysokości

HIGHWORK

Od 2009 r. pracowaliśmy na morzu i lądzie. Realizowaliśmy nasze działania zawodowe na terenie całego świata, podejmując się między innymi takich prac jak: zabezpieczenia antykorozyjne, badania NDT czy nadzór prac wykonywanych na platformach wiertniczych, turbinach wiatrowych, statkach i elektrowniach.

Ponadto odbywaliśmy staże instruktorskie w polskich i międzynarodowych centrach szkoleniowych zajmujących się szkoleniami z zakresu prac na wysokości. Zebrane przez nas doświadczenie pozwoliło nam zdobyć niezbędną wiedzę i doświadczenie do tego, żeby w 2013 roku otworzyć własne centrum szkoleniowe.

Napisz wiadomość – skontaktujemy się!

szkolenia@highwork.pl

Certyfikaty i referencje
Kontakt
Masz pytania? Skontaktuj się z nami
E-mail
contact@highwork.pl
Telefon
(+48) 509 975 143