Dostawca usług - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach

Logo Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach

4.3/5 z 58 ocen

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach

Siedziba: ul. Teofila Noniewicza 10, 16-400 Suwałki

NIP: 8442171642

Liczba zrealizowanych usług : 36Charakterystyka działalności firmy

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach powstała w 2005 r. i jest jedyną publiczną uczelnią w regionie. Uczelnia kształci na kierunkach: bezpieczeństwo wewnętrzne I i II stopnia, ekonomia I i II stopnia, pedagogika II stopnia, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - studia jednolite magisterskie oraz studiach I stopnia na kierunkach: filologia, finanse i rachunkowość, kosmetologia, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, budownictwo, transport, zarządzania i inżynieria produkcji, produkcja i przetwórstwo surowców rolniczych. Wszystkie prowadzone kierunki posiadają pozytywną akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej. 

Uczelnia prowadzi także studia podyplomowe na kierunkach: oligofrenopedagogika z terapią autyzmu, studia podyplomowe przygotowujące do zawodu nauczyciela, doradztwo zawodowe i edukacyjne z elementami coachingu, finanse i podatki w firmie, kadry i płace, menedżerskie, ochrona i obrona ludności, socjoterapia, ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem, zarządzanie zamówieniami publicznymi, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, zarzadzanie nieruchomościami, nowoczesne zarządzanie kadrami, przedsiębiorczość dla nauczycieli, zarządzanie oświatą, zarządzanie projektami finansowanymi ze środków UE, celna i spedycyjno - transportowa obsługa handlu międzynarodowego, administracja, bezpieczeństwo i higiena pracy, bezpieczeństwo ochrony danych osobowych; wyzwania wobec nowych regulacji prawnych. Studia podyplomowe prowadzone są w oparciu o programy studiów dające możliwość osiągnięcia przypisanych efektów uczenia się poszczególnym kierunkom. 
 

 Uczelnia prowadzi także kursy nauki języków obcych kończące się międzynarodowym certyfiaktem PEARSON lub ETS GLOBAL.


Masz pytania? Skontaktuj się z nami
Adres e-mail: biuro.rektor@pwsz.suwalki.pl
Telefon: +48 87 5628432

Ciasteczka>