Dostawca usług - Klinika Wiedzy Agata Drabek

Logo Klinika Wiedzy Agata Drabek

4.9/5 z 16828 ocen

Klinika Wiedzy Agata Drabek

Siedziba: ul. Drewnowska 13/11, 91-002 Łódź

NIP: 7262345494

Liczba zrealizowanych usług : 5904Charakterystyka działalności firmy

Firma Klinika Wiedzy Agata Drabek ma bogate doświadczenie w zakresie szkoleń realizowanych dla branży medycznej, ochrony, farmaceutycznej, włókienniczej, spółdzielczej. Dodatkowym argumentem jest fakt, iż firma ta stanowi merytoryczne wsparcie przy projektach naukowo-badawczych prowadzonych przez przychodnie, co świadczy o jej dużym potencjale naukowym.  Kadra wykorzystywana do prowadzenia szkoleń to uznane nazwiska w świecie medycyny, jak również osoby zajmujące kluczowe stanowiska w instytucjach związanych z opieką zdrowotną.. Dodatkowo imponująco przedstawia się  ilość szkoleń przeprowadzonych dla sektora służby zdrowia zarówno o charakterze medycznym, jak tych związanych z IT, prawem czy zarządzaniem.

Co więcej, firma Klinika Wiedzy Agata Drabek od ponad roku stanowi merytoryczne wsparcie dla firmy Neuca S.A. w cyklu konferencji organizowanych dla placówek służby zdrowia, prezentując zagadnienia związane w szczególności z prawem pracy, ochroną danych osobowych czy bezpieczeństwem informatycznym.

Klinika Wiedzy jest  od  prawie dwóch lat stanowi merytoryczne wsparcie w zakresie doradztwa strategicznego dla kluczowych firm z województwa łódzkiego z branży tekstylnej, zrzeszonych stowarzyszeniu ,  w Łódzkim Klastrze Tekstylno-Odzieżowym Nowa Ziemia Obiecana, którego utworzenia inicjatorem była właśnie firma Klinika Wiedzy, w osobie Pani Agaty Drabek.

Firma ta może pochwalić się również bardzo bogatym doświadczeniem dedykowanym branży ochroniarskiej, którą z powodzeniem szkoli od kilku lat, zyskując uznanie między innymi Polskiego Izby Ochrony, którego zresztą jest członkiem. Potwierdza to dodatkowo jej kompetencje do prowadzenia szkoleń dla branży ochrony. Podkreślić należy, iż weryfikacja merytoryczna następuje już na etapie aplikowania o członkostwo w Izbie.  Decyzję o przyjęciu w poczet firm członkowskich Polskiej Izby Ochrony podejmuje bowiem  Zarząd lub Prezydium Zarządu, po spełnieniu przez firmę wymogów określonych w „Regulaminie przyjmowania członków” , będącym załącznikiem do Statutu. Firma Klinika Wiedzy Agata Drabek zasłużyła się już jako członek Polskiej Izby Ochrony udzielając porad prawnych czy wydając opinie prawne w zakresie zmienionych przepisów odnoszących się do branży ochrony.  Ponadto realizowała już cykle szkoleń dla firm członkowskich Polskiej Izby Ochrony, co zostało bardzo wysoko ocenione. W dniach 22-23 września 2016 r. w Spale firma Klinika Wiedzy Agata Drabek była prelegentem na XIV Konferencji Branży Ochrony, gdzie Pani dr Agata Drabek odniosła się do zmian w zakresie prawa pracy, w szczególności w zakresie finansowego wsparcia zatrudniania pracowników.

Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym: 2.10/00189/2016 wraz z aktualizacją na rok 2022

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami ISO 9001:2015 w zakresie: „Usługi Szkoleniowe, Usługi Doradcze” nr NC-2604 akredytowany przez Polskie Centrum Akredytacji.

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością (numer rejestracyjny: 4/08/2018/C/QMS)  w zakresie: „Usługi Szkoleniowe, Usługi Doradcze” zgodny z wymaganiami normy PN – EN ISO 9001:2015.


Masz pytania? Skontaktuj się z nami
Adres e-mail: agatadrabek@klinikawiedzy.pl
Telefon: (+48) 608 638 947

Ciasteczka>