Dostawca usług - Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Suwałkach

Logo Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Suwałkach

4.5/5 z 476 ocen

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Suwałkach

Siedziba: ul. Utrata 2B, 16-400 Suwałki

NIP: 5260307956

Liczba zrealizowanych usług : 39Charakterystyka działalności firmy

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Suwałkach prowadzi działalność szkoleniową w zakresie rachunkowości, podatków, prawa pracy, kadr i płac, zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.

Prowadzone są szkolenia jednodniowe aktualizujące wiedzę oraz kursy kwalifikacyjne.

Kursy z zakresu rachunkowości prowadzone są wg 4-stopniowej ścieżki rozwoju: Podstawy rachunkowości, Specjalista ds. rachunkowości, Główny księgowy, Dyplomowany księgowy.

SKwP jako jedyna instytucja ma prawo wydawać na każdym stopniu odpowiedni certyfikat, który jest  gwarancją, iż legitymująca się nim osoba posiada wymaganą wiedzę i umiejętności oraz doświadczenie.

SKwP O/O w Suwałkach zrealizowało z sukcesem szereg projektów współfinansowanych ze środków unijnych. W ramach tych projektów prowadzone były kursy ze ścieżki certyfikacji jak również kursy językowe, rachunkowości budżetowej, kadry-płace-ZUS oraz szkolenia z zakresu podatków i zamknięcia ksiąg rachunkowych.

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Suwałkach posiada następujące akredytacje:

- Akredytacja Podlaskiego Kuratora Oświaty Nr SPiKU.546.2.2011 z dnia 14 marca 2011

- Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych WUP Białystok Nr 2.20/00003/2004

- Certyfikat ISO PN-EN ISO 9001:2015-10 Nr 145822/C/1 z dnia 13.11.2017 r.

akredytacja2011.pdf
zaswiadczenieWUP.pdf

Masz pytania? Skontaktuj się z nami
Adres e-mail: szkolenia@suwalki.skwp.pl
Telefon: (+48) 875 662 471

Ciasteczka>