Dostawca usług - Placówka Kształcenia Ustawicznego "Logos" Centrum Edukacyjne

Logo Placówka Kształcenia Ustawicznego "Logos" Centrum Edukacyjne

4.6/5 z 2694 ocen

Placówka Kształcenia Ustawicznego "Logos" Centrum Edukacyjne

Siedziba: ul. ks. kard. Wyszyńskiego 6/44, 18-400 Łomża

NIP: 8212384699

Liczba zrealizowanych usług : 1966Charakterystyka działalności firmy

        Placówka Kształcenia Ustawicznego „Logos” Centrum Edukacyjne (PKU) działa od 2011 r. w Łomży przy ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 6 lok.44 i jest wpisana do ewidencji szkół i placówek oświatowych niepublicznych prowadzonych przez Miasto Łomża. Nadzór pedagogiczny nad działalnością placówki sprawuje Podlaski Kurator Oświaty w Białymstoku w trybie ustawy o systemie oświaty. PKU LCE jest wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.20/00035/2011 w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku.

        PKU prowadzi kursy stacjonarne w zakresie uzupełnienia wiedzy, powtórzenia materiału, celem przygotowania do egzaminów maturalnych, gimnazjalnych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenie Łomży i Ostrołęki. W okresie 2011 - 2016r roczne kursy przedmiotowe ukończyło ok. 1000 os. Kursy są realizowane na zasadach komercyjnych na podstawie autorskich programów PKU.

        Placówka od 2015 r. realizuje warsztaty z zakresu programowania i mechatroniki dla dzieci w wieku przedszkolnym, szkoły podstawowej i gimnazjalnej w Łomży i Ostrołęce. Warsztaty są realizowane w siedzibie PKU, w przedszkolach w Łomży: PP nr 9, PP nr 4, PP nr 15, PP nr 10, Przedszkole „Mały Artysta”, Przedszkole „Wesołe Słoneczko”, w przedszkolach Ostrołęki: PM nr 16, PM nr 10, PM nr 5, w PM nr 1 w Zambrowie, PG 6 w Łomży, w ZSMiO nr 7 w Łomży. Łącznie w okresie 2015-2016 w warsztatach uczestniczyło ok. 500 os. w tym 94 dzieci ze szkół podstawowych z Łomży i Ostrołęki.

        PKU organizuje kursy nauki języków obcych na poziomie ogólnym i specjalistycznym i prowadzi ośrodek egzaminacyjny języków obcych TELC. W okresie 2014-2016 kursy językowe ukończyło i podeszło do egzaminu certyfikowanego ok. 300 os. Kursy są realizowane na zasadach komercyjnych, jak również w ramach realizowanych projektów. PKU realizowała zajęcia z j. chińskiego, j. rosyjskiego i hiszpańskiego w ramach projektu pn. „Fabryka Szans. Warszawa-Moskwa-Pekin” nr POKL.09.06.02-14- 217/12 realizowanego przez KLS Partners Dariusz Kańtoch. W ramach współpracy międzynarodowej proj. MobiPro-15- 0149 wspólnie z Handwerkskammer Erfurt, MobiPro-15- 0150 wspólnie z Bildungsverbund Thüringer Unternehmen e. V., zostały przeprowadzone kursy z j. niemieckiego zakończone certyfikowanym egzaminem dla 50 os – uczniów ZSZ nr 4 i ZSZ nr 1 w Ostrołęce.

        PKU prowadzi szkolenia z zakresu: komunikacji, przedsiębiorczości, coachingu i tutoringu. Organizowane są kursy i praktyki zawodowe z zakresu: weterynarii, zootechniki, groomer, gastronomii, dietetyki, turystyki, odnawialnych źródeł energii, programowania i mechatroniki, modernizacji/obsługi pojazdów samochodowych, technologii sieciowych, obsługi i programowania maszyn przemysłowych(CNC i inne). Prowadzi szkolenia i kursy z zakresu innowacyjności i innowacyjnych rozwiązań, psychologii marketingu i reklamy, fakturowania, sprzedawcy, pracownika biurowego. Zajmuje się tworzeniem i wykorzystaniem programów nauczania, sprawdzianów, testów, sylabusów i innych materiałów dydaktycznych. Organizuje kursy i warsztaty z zakresu aktywnego poszukiwania pracy i przygotowywania dokumentów aplikacyjnych. W/w kursy zostały przeprowadzone we współpracy z ZSMiO nr 5 w Łomży, ZSWiO nr 7 w Łomży, ZSDiG w Łomży.

       Podstawą struktury organizacyjnej placówki jest grupa dydaktyczna, która realizuje zajęcia zgodnie z programem i harmonogramem opracowanym odrębnie dla każdego prowadzonego kursu lub szkolenia. Szkolenia zawodowe z zakresu: „Grafika komputerowa –Moduł I”, Projektowanie stron www- Moduł II”, Handlowiec”, „ Obsługa kas fiskalnych i urządzeń peryferyjnych oraz terminali płatniczych i programu komputerowego Subiekt GT”(122 godzin szkoleniowych)dla firmy T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku. Prowadzenie zajęć wyrównawczych dla uczestników projektu ”Nowe Perspektywy” współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS, zamawiający Podlaska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Białymstoku.

       Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka z o.o. z siedzibą w Ostrołęce zleciła dla placówki opracowanie programu zajęć z języka niemieckiego (poziom zawodowy) i przeprowadzenie zajęć dla uczestników projektu Działania 9.2 - uczniów klas II z ZSZ Nr1 i ZSZ Nr4 w Ostrołęce .

      Obecnie PKU LCE realizuje szkolenia zawodowe dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powiatu ostrołęckiego o tematyce: Kurs opieki osób starszych; Elektryk z uprawnieniami do 1KV; Kucharz małej gastronomii; Ślusarz narzędziowy.

       PKU LCE przy realizacji szkoleń współpracuje z PUP Kolno, Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka z o.o. z siedzibą w Ostrołęce, WSES w Ostrołęce, KLS Partners Dariusz Kańtoch, GOPS Miastkowo, Podlaska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Białymstoku, T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o. i inne.

Placówka Kształcenia Ustawicznego "Logos" Centrum Edukacyjne jest akredytowanym Centrum Egzaminacyjnym ECDL oraz akredytowaną Akademią Edukacyjną Fundacji VCC. 

STGPC1300920072413230.pdf
SKMBT_C22019080911370.pdf
SSP217091514230.pdf
SSP217112312250.pdf
Certyfikat AE 2021_Logos.pdf
Certyfikat PE 2021_Logos.pdf

Masz pytania? Skontaktuj się z nami
Adres e-mail: biuro@kwalifikacjedlaciebie.pl
Telefon: (+48) 517 171 162

Ciasteczka>