WECHSLER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Możliwość dofinansowania
Logo WECHSLER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. 1 Maja 191
25-646 Kielce
Usługa doradcza / Usługa szkoleniowa
Liczba zrealizowanych usług: 6
Aktualne usługi
Charakterystyka działalności firmy

Firma Wechsler Polska Sp. z o.o. powstała w maju 2012 roku, początkowo nosząc nazwę OCCUMA Sp. z o.o. Jej utworzenie było w głównej mierze odpowiedzią na rosnące potrzeby runku w zakresie różnych pozaszkolnych form edukacji, tj. szkolenia, kursy zawodowe, doradztwo specjalistyczne. Firma korzystała z doświadczenia członków zarządu oraz pracowników, którzy w swojej wcześniejszej karierze zawodowej pracowali w firmach doradczo-szkoleniowych, min. Przy realizacji projektów dofinansowanych ze środków UE. W początkach swojej działalności firma posiadała bogatą ofertę zawodowych szkoleń komercyjnych oraz dofinansowanych z UE, współpracowaliśmy również z innymi organizacjami przy rekrutacji, organizacji i prowadzeniu szkoleń. Równocześnie rozwijała się druga specjalizacja firmy w postaci doradztwa oraz szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, a także profesjonalnej kompleksowej obsługi jako służba bhp. Wraz  z rozpoczęciem działalności firmy, uzyskaliśmy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach, jako Niepubliczna Placówka Kształcenia Praktycznego oraz zostaliśmy zgłoszeni do rejestru placówek niepublicznych Kuratoriom Oświaty w Kielcach pod numerem 628. Jako Niepubliczna Placówka Kształcenia Praktycznego mamy możliwość prowadzenia zawodowego kształcenia w formach pozaszkolnych na podstawie przepisów o Systemie Oświaty oraz Ustawy Prawo Oświatowe. Z kolei, w 2019 roku, ze względu na zmiany w przepisach oświatowych, zostaliśmy przekształceni w Niepubliczne Centrum Kształcenia Zawodowego WECHSLER. 

W 2015 roku nastąpiła zmiana nazwy firmy na Wechsler Polska Sp. z o.o. wraz z nią nastąpiły zmiany w składzie zarządu spółki. Od tego momentu rozszerzyliśmy swoją działalność o usługi w zakresie pozyskiwania dla klientów środków unijnych na różnego rodzaju inwestycje. Nasz zespół zajmuje się kompleksowym tworzeniem wniosków aplikacyjnych oraz opracowywaniem dokumentacji technicznej niezbędnej do złożenia wniosku, w tym. Min. Wymaganych załączników, biznes planów, studiów wykonalności, dokumentacji technicznej: kosztorysów, projektów, programów funkcjonalno-użytkowych oaz audytów energetycznych. W ramach współpracy oferujemy naszym klientom przeprowadzenie ich przez pełen proces aplikowania o środki zewnętrzne. Nasze usługi ewoluowały i rozwijały się w czasie, aby w pełni odpowiedzieć na potrzeby rynku.  

Posiadamy doświadczony zespół pracowników oraz współpracujących z nami specjalistów, dzięki któremu jesteśmy w stanie przygotować wszystkie niezbędne dokumenty wymagane w procesie aplikowania,  a następnie również poprowadzić realizację projektu, dzięki doświadczeniu w zarządzaniu projektami,  z uwzględnieniem działań organizacyjnych oraz rozliczenia finansowego projektu. 

Nasz zespół posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji różnego rodzaju usług doradczych i szkoleniowych, a naszym atutem jest elastyczność  
i szybkie dostosowywanie się do zmieniających się potrzeb i oczekiwań ze strony rynku oraz klientów, dlatego też planowane do wprowadzenia innowacyjne usługi będą uzupełnieniem naszej oferty, do czego nasi pracownicy posiadają odpowiednią wiedzę oraz kwalifikacje. 

Uzupełnieniem oferty naszej firmy w zakresie organizacji i prowadzenia kursów zawodowych dofinansowanych z UE są usługi w zakresie prowadzenia egzaminów zewnętrznych. Wymóg rozdzielności prowadzenia kursów zawodowych oraz ich walidacji (egzaminowania)  powstał w 2016 roku, a wprowadzony został przez Ministra Rozwoju w dokumencie „Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego”, z którego wynika, iż instytucja szkoląca (prowadząca kurs zawodowy w danym projekcie) nie może jednocześnie przeprowadzić walidacji kwalifikacji uzyskanych przez uczestnika podczas danego kursu, i zgodnie z tymi wytycznymi ma to być instytucja zewnętrzna, nieżelazna od podmiotu szkolącego. Korzystając z naszego dotychczasowego doświadczenia wprowadziliśmy usługę walidacji (egzaminów zewnętrznych) – tj. sprawdzenia nabycia kwalifikacji przez uczestnika projektu, które realizowane jest za pomocą testu sprawdzającego wiedzę, a kończy się wydaniem certyfikatu. Dzięki tej usłudze następuje potwierdzenie zdobytych kwalifikacji nieformalnych przez praktykę, co jest zgodne  z założeniami wdrażanego obecnie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. 

Certyfikaty i referencje
Kontakt
Masz pytania? Skontaktuj się z nami