Agencja Usług Oświatowych Ośrodek Szkolenia Kierowców "OLIMP" s.c. Mariusz Korycki, Anna Korycka, Agata Trawińska

Możliwość dofinansowania
al. Armii Krajowej 22A
97-300 Piotrków Trybunalski
Usługa szkoleniowa
Liczba zrealizowanych usług: 509
Aktualne usługi
Charakterystyka działalności firmy

W latach 2000 - 2016 przeszkoliliśmy kilkanaście tysięcy osób w zakresie kursów i szkoleń zawodowych w tym m.in.:

 • 2016r.:
 1. Prawo jazdy kat. AM, A1, A2, A, B, B+E, C, C+E, D - 237 osób
 2. Szkolenie okresowe kierowców kierowców - 289 osób
 3. Kierowca wózków jezdniowych - 207 osób
 4. Kwalifikacja wstępna przyspieszona - 135 osób
 5. Kierowca wózków unoszących - 252 osoby
 6. HDS  - kurs żurawi przeładunkowych - 8 osób
 7. Kurs komputerowy - 15 osób
 8. Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych oraz podstawami komputera z zastosowaniem programu do fakturowania - 6 osób
 9. Nowoczesny sprzedawca - 4 osoby
 10. Szkolenie okresowe BHP - 51 osób
 11. Uprawnienia SEP do 1 kV - 7 osób
 12. Specjalista ds. płac, kadr i rozliczeń z ZUS - 2 osoby
 • 2015r.:
 1. Prawo jazdy kat. AM, A1, A2, A, B, BE, C, CE, D - 166 os.
 2. Szkolenie okresowe kierowców - 160 os.
 3. Kierowca wózków jezdniowych - 158 os.
 4. Kwalifikacja wstępna przyspieszona - 94 os.
 5. Kierowca wózków unoszących - 61 os.
 6. Obsługa kas fiskalnych - 11 os.
 7. Kurs komputerowy - 15 os.
 8. Szkolenie z zakresu obsługi komputera, korzystania z internetu i poczty elektronicznej - 100 os.
 9. Szkolenie BHP - 20 os. 
 10. Pracownik administracyjno-biurowy - 29 os.
 11. Magazynier z obsługą kas fiskalnych - 20 os.
 12. Kasjer handlowy z prawem spożywczym - 5 os.
 13. Asystent ds. ksiegowości - 15 os.
 14. Szkolenie z programu Tachospeed - 2 os.
 • 2014r.:
 1. ​Prawo jazdy kat. AM, A1, A2, A, B, BE, C, CE, D - 247 os.
 2. Szkolenie okresowe - 129 os.
 3. Kierowca wózków jezdniowych - 185 os.
 4. Kwalifikacja wstępna przyspieszona - 77 os.
 5. Kierowca wózków unoszących - 50 os.
 6. ABC Przedsiębiorczości - 28 os.
 7. Warsztaty psychomoywacyjne - 36 os.
 8. Szkolenie ECDL CORE - 5 os.
 9. Sekretarka-obsługa menadżersko-administracyjna firmy - 10 os.
 10. Mała przedsiębiorczość -  20 os.
 11. Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych oraz podstawy obsługi komputera z zastosowaniem programów do fakturowania - 18 os.
 12. Podstawy obsługi komputera - 16 os.
 13. Kasjer - 10 os.
 14. Kompleksowa obsługa biura z obsługą pakietu MS Office i Internetu - 28 os.
 15. Pracownik administracyjno - biurowy - 36 os.
 16. Obsługa programów komputerowych-pakiet Office - 13 os.
 17. Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych - 11 os.
 18. Grafika komputerowa - 23 os.
 19. Mała gastronomia - 10 os.
 20. Bukieciarstwo i florystyka - 18 os.
 21. Kosmetyka - 10 os.
 22. BHP 24 os.
 23. Obsługa komputera, podstawy internetu i poczty elektronicznej - 60 os.
 24. Podstawy systemu operacyjnego i internetu ze szczególnym uwzględnieniem aspektu bezpiecznego korzystania z internetu - 104 os.
 25. Magazynier z obsługą kas fiskalnych - 12 os.
 26. Inne - 57 os.
 • 2013r.:
 1. Prawo jazdy kat. AM, A1, A2, A, B, BE, C, CE, D - 239 os.
 2. Szkolenie okresowe - 140 os.
 3. Kierowca wózków jezdniowych - 196 os.
 4. Kwalifikacja wstępna przyspieszona - 37 os.
 5. Opiekun osób starszych i dzieci - 32 os.
 6. Mała gastronomia - 8 os.
 7. Księgowość komputerowa - 10 os.
 8. Księgowy ds. płac i rozliczeń z ZUS - 12 os.
 9. Podstawy obsługi komputera - 19 os.
 10. Grafika komputerowa - 28 os.
 11. Sprzedawca - 20 os.
 12. Inne - 50 os.
 • 2012r.:
 1. Prawo jazdy kt. A, B, BE, C, CE, D - 482 os.
 2. Instruktor nauki jazdy - 20 os.
 3. Szkolenie okresowe - 160 os.
 4. Kierowca wózków jezdniowych - 243 os.
 5. Kierowca wózków unoszących - 9 os.
 6. Kwalifikacja wstępna przyspieszona - 86 os.
 7. Sekretarka-asystentka - 16 os.
 8. Magazynier - fakturzysta z obsługą wózków jezdniowych - 15 os.
 9. Podstawy obsługi komputera - 7 os.
 10. Szkolenie BHP - 10 os.
 11. Pracownik administracyjno-biurowy - 37 os.
 12. Nowoczesny sprzedawca - 51 os.
 13. Przedstawiciel handlowy - 28 os.
 14. Komputerowa obsługa hurtowni - 14 os.
 15. Inne - 67 os.
 • 2011r.:
 1. Prawo jazdy kat. A, B, BE, C, CE, D - 688 os.
 2. Instruktor nauki jazdy - 34 os.
 3. Szkolenie okresowe - 239 os.
 4. Kierowca wózków jezdniowych - 271 os.
 5. Kierowca wózków unoszących - 4 os.
 6. Kwalifikacja wstępna przyspieszona - 53 os.
 7. Magazynier - fakturzysta z obsługą wózków jezdniowych - 172 os.
 8. Prawo spożywcze - 55 os.
 9. Kasy fiskalne - 47 os.
 10. Nowoczesny sprzedawca - 33 os.
 11. Przedstawiciel handlowy - 117 os.
 12. Opiekun osób starszych i dzieci - 20 os.
 13. Pracownik biurowy z MS Office i podstawami internetu - 19 os.
 14. Podstawy obsługi komputera i internetu - 78 os.
 15. ABC Przedsiębiorczości - 15 os.
 16. BHP - 31 os.
 17. Wizaż - 7 os.
 18. Grafika komputerowa - 10 os.
 19. Kosmetyka - 13 os.
 20. Pracownik administracyjno-biurowy - 27 os.
 21. Stylizacja paznokci - 10 os.
 22. Komputerowa obsługa hurtowni - 32 os.
 23. Kadry-płace - 11 os.
 • 2010r.:
 1. Prawo jazdy kat. A1, A, B, BE, C, CE, D - 524 os.
 2. Instruktor nauki jazdy - 22 os.
 3. Szkolenie okresowe - 110 os.
 4. Kierowca wózków jezdniowych - 325 os.
 5. Kwalifikacja wstępna przyspieszona - 39 os.
 6. Magazynier - fakturzysta z obsługą wózków jezdniowych - 182 os.
 7. Kadry - płace - 59 os.
 8. ABC Przedsiębiorczości - 33 os.
 9. Pełna księgowość - 20 os.
 10. Księgowość od podstaw - 10 os.
 11. Obsługa komputera, urządzeń biurowych i kasy fiskalnej - 20 os.
 12. Komputerowa obsługa hurtowni- 81 os.
 13. Doradca handlowy - 67 os.
 14. Sekretarka-asystentka - 19 os.
 15. Doradztwo zawodowe i psychologiczne - 44 os.
 16. Warsztaty komputerowe - 30 os.
 17. Inne - 30 os.

 

 

 1. CERTYFIKAT Nr 754/2009  ISO 9001:2015
 2. Akredytacja Łódzkiego Kuratora Oświaty Decyzja Nr 2/2013 z 4 lutego 2013r.
 3. Wpis w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Łodzi do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.10/00004/2004
 4. Certyfikat o dokonaniu wpisu podmiotu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia nr 6536 z dnia 16.08.2010r.
 5. Certyfikat nr rej. 283/CERT-2/2003 uprawniający do prowadzenia kursów oraz wydawania odnośnych zaświadczeń
 6. Zaświadczenie o wpisie pod numerem 00131062 do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B, B+E, C, C+E, D 
Certyfikaty i referencje
Kontakt
Masz pytania? Skontaktuj się z nami
E-mail
biuro@olimp.org.pl
Telefon
(+48) 446 470 145, (+48) 447 321 585