Dostawca usług - Advisor Consulting Daniel Budaj

Logo Advisor Consulting Daniel Budaj

4.9/5 z 935 ocen

Advisor Consulting Daniel Budaj

Siedziba: ul. Mikołaja Kopernika 13/101, 10-510 Olsztyn

NIP: 7391566174

Liczba zrealizowanych usług : 49Charakterystyka działalności firmy

Podmiot w poprzedniej perspektywie finansowej realizował jako beneficjent lub partner 11 projektów współfinansowanych z EFS (z działań 8.1.1, 9.5, 6.3, 5.2.1 POKL). Od czasu zakończenia realizacji projektów (kwiecień 2015 roku) zrealizował 102 usługi rozwojowe (szkoleniowe i doradcze), w tym z zakresu:

 1. kodeksu postępowania administracyjnego,
 2. podatku od towarów i usług (VAT)
 3. podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych,
 4. rachunkowości,
 5. obrotu międzynarodowego towarów i usług,
 6. kryteriów oceny projektów w ramach RPO WiM
 7. oceny projektów współfinansowanych z EFS w ramach RPO WiM,
 8. zamówień publicznych,
 9. zmian w podatkach VAT, CIT, PIT,
 10. prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 11. prawa spółek,
 12. podatków i opłat lokalnych,
 13. ochrony danych osobowych (RODO)
 14. rozwoju kompetencji miękkich w zakresie budowania zespołu,
 15. przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML).

Akredytacja Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 czerwca 2010 roku nr 14/2010, w zakresie realizacji kursu dotyczącego podatku od towarów i usług.

Certyfikat ISO 29990:2010 - Usługi edukacyjne dla potrzeb kształcenia pozaszkolnego i szkoleń

Certyfikat ISO 9001:2015 - Usługi doradcze i szkoleniowe dla osób prywatnych, przedsiębiorstw i jednostek administracji publicznej

advisor_certyfikat_ver_5.0-_skompresowany.pdf
ScanImage3.jpg
ScanImage1.jpg
ScanImage4.jpg
ISO.jpg
Referencje_Urz_Marsz_Olsztyn.jpg
Referencje_Vat_Wodmiar.jpg
Referencje_VAT_D_Pakulska.jpg
advisor_certyfikat_ver_1.0_g.pdf
advisor certyfikat ver 4.0-skompresowany-min.pdf

Masz pytania? Skontaktuj się z nami
Adres e-mail: advisor.consulting@wp.pl
Telefon: (+48) 512 512 815

Ciasteczka>