Dostawca usług - Ośrodek Kształcenia i Promowania Kadr "THETA" Niepubliczne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kielcach

Logo Ośrodek Kształcenia i Promowania Kadr "THETA"  Niepubliczne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kielcach

5/5 z 7 ocen

Ośrodek Kształcenia i Promowania Kadr "THETA" Niepubliczne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kielcach

Siedziba: ul. Leszczyńska 45, 25-321 Kielce

NIP: 6571305397

Liczba zrealizowanych usług : 4Charakterystyka działalności firmy

Ośrodek Kształcenia i Promowania Kadr „THETA” prowadzi działalność edukacyjną od 19 lat, a od maja 2007 roku  jest wpisany do rejestru instytucji szkoleniowych pod nr 2.26/00014/2007 prowadzonego przez WUP Kielce i od tego czasu prowadzi między innymi kursy, szkolenia, szkolenia pośrednictwa oraz inne formy aktywizacji zawodowej  osób bezrobotnych, od  lutego 2015 roku prowadzi agencję zatrudnienia wpisana do Rejestru Marszałka WŚ pod nr 11752. OKiPK "THETA" - Niepubliczne Centrum Kształcenia Ustawicznego funkcjonuje na podstawie zaświadczenia o nr 36/16, posiadając wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych pod pozycją 1002;

Ośrodek "THETA" posiada i stosuje system zarządzania jakością zgodny z wymogami ISO 9001:2015 w zakresie usług edukacyjnych, pozostałych form edukacji, kształcenia ustawicznego dla młodzieży i dorosłych – Nr certyfikatu Q&R_639. 

Ośrodek zatrudnia ok. 20  wykładowców/trenerów - praktyków zawodu z dziedziny prawa, rachunkowości, finansów, ubezpieczeń społecznych, informatyki, doradców zawodowych, lektorów, specjalistów rachunkowości budżetowej oraz  pracowników naukowych w zależności od potrzeb w celu realizacji procesu dydaktycznego. 

Ponadto OKiPK „THETA” posiada kilkunastoletnie doś. w realizacji projektów finansowanych ze środków UE i budżetu państwa. Istotne w wybranym kontekście są między innymi ostatnie realizowane projekty pn.  „Czas na zmiany–reintegracja społeczna i zawodowa w KIS Caritas Kielce” Przed. współrealizacji projektu było przepr. szkolenia dla dor. zawodowych i z zakresu pośrednictwa pracy. „Rehabilitacja zawodowa i społeczna os. niepełnosprawnych” w p. grodzkim i ziemskim kieleckim poprzez utworzenie i fun. ZAZ” Przedmiotem współrealizacji P było przeprowadz. szkoleń: Pracownik adm-biur z podstawami rachunkowości. Projekt RPSW.10.02.01 „Specjalizacja drogą do aktywności zawodowej”, dotyczący wsparcia osób pow. 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia, projekty realizowany na terenie 6 powiatów woj. Św. Projekt RPSW.08.05.03/26-066-18-00 Świętokrzyskie "OSY" realizowany dla grupy 40 osób dorosłych w tym 4 kobiet i 36 mężczyzn zamieszkałych, pracujących lub uczących się na terenie OSI. Projekt RPSW.08.05.03-26-0035/18 „Świętokrzyskie zaw. - II edycja”, realizowany dla grupy 90 osób dorosłych w tym 23 kobiet i 67 mężczyzn zamieszkałych. Projekt realizowany w terminie od 04.2019 do końca 11.2020 roku na terenie woj. Św.  Projekt RPSW.08.05.03-26-0030/17 „Świętokrzyskie Kuźnia zawodowców”, realizowany wśród 90 osób dorosłych w tym 16 kobiet i 74 mężczyzn. Projekt RPSW.08.04.02-26-0023/17 „Certyfikat językowy i komputerowy w zasięgu ręki” realizowany wśród 48 osób (29 K, 19 M) dorosłych (powyżej 25 lat) z 5 powiatów, które z własnej inicjatywy wezmą udział w kursie j. angielskiego przygotowującego do certyfikowanego egzaminu Aptis British Council oraz w kursie przygotowującym do certyfikowanego egzaminu ECDL PROFILE DIGCOMP 14. Projekt RPSW.08.03.03-26-0002/17 „Bezpiecznie serfujemy w internetowej chmurze”, Celem głównym projektu jest wyposażenie dwóch pracowni 15-stanowiskowych SP 15 w Kielcach w pomoce i narzędzia dydaktyczne TIK, podniesienie kompetencji cyfrowych 40(32K,8M) nauczycieli wszystkich przedmiotów oraz kształtowanie i rozwijanie kompetencji  321 (160K,161M) uczniów SP15  z uwzględnieniem bezp. w cyberprzestrzeni.

Warunki organizacyjne

Ośrodek „THETA” NCKU prowadzi swoją działalność w budynku biurowo-usługowym posiadającym niezbędne zezwolenia organów kontrolnych na działalność edukacyjną. Firma jest właścicielem obiektu, w którym znajdują się  sale dydaktyczne w pełni wyposażone w rzutniki, tablice suchościeralne, stały dostęp do sieci Wi-Fi, sprzęt audiowizualny, klimatyzację, TV, salę informatyczną z 15 stanowiskami z pełnym licencjonowanym oprogramowaniem m.in. Ms Office, Corel Draw, Photoshop oraz  bogatą infrastrukturę socjalno-administracyjną. Ośrodek posiada w recepcji stanowisko komputerowe ze stałym dostępem do Internetu, z którego mogą korzystać słuchacze, kursanci oraz osoby przystępujące do procesu walidacji i certyfikowania.  Ponadto dysp. bogatą biblioteką publikacji, periodyków, opracowań naukowych z zakresu ekonomii, rachunkowości, prawa, ubezpieczeń społecznych i innych, z których na bieżąco korzystają uczestnicy procesu kształcenia, a w przyszłości walidacji i certyfikowania. Obiekt, którym dysponujemy służy celom szkoleniowym na potrzeby własne i firm zewnętrznych, np. prowadzenia zajęć szkoleniowych,  warsztatowych, prowadzenie prezentacji i spotkań informacyjnych, spotkań biznesowych i rekrutacyjnych, konferencji, pokazów, sympozjów, seminariów itp. Budynek i jego otoczenie przystosowane jest do potrzeb  osób niepełnosprawnych - wejście do budynku dostosowane jest dla osób na wózku inwalidzkim, posiadamy toalety dla osób niepełnosprawnych. Dysponujemy również własnym bezpłatnym parkingiem przed budynkiem.

Ośrodek Kształcenia „THETA” jest Certyfikowanym Laboratorium Egzaminacyjnym Polskiego Towarzystwa Informatycznego w Warszawie o nr PL-LAB-1928 wyposażonym w 15 stanowisk egzaminacyjnych, komputery klasy PC. Ośrodek posiada uprawnienia do przeprowadzania certyfikacji: ECDL Profile, ECDL Base, ECDL Profile DIGCOMP, ECDL Standard, ECDL PTI STANDARD, ECDL ADVANCE, ECDL EXPERT, E-URZĘDNIK, E-nauczyciel, E-Citizen.

Warunki kadrowe

Ośrodek Kształcenia „THETA” współpracuje z 19-osobową grupą wysokiej klasy ekspertów i doświadczonych specjalistów z zakresu rachunkowości, prawa podatkowego, prawa pracy (biegli rewidenci, doradcy podatkowi), ubezpieczeń społecznych, psychologii, informatyki, a także pozyskiwania i zarządzania funduszami unijnymi. Wszyscy trenerzy i wykładowcy posiadają wyższe wykształcenie m.in. prawnicze, ekonomiczne bądź informatyczne.

SKMBT_22319070913390.pdf
dane0009.PDF
Scan0001.JPG

Instytucja certyfikująca (wpisana do ZRK)

Ośrodek Kształcenia i Promowania Kadr "THETA"

Podmiot upoważniony do przeprowadzania walidacji (wpisany do ZRK)

Projektowanie grafiki komputerowej (12643) Wspomaganie obsługi procesów księgowych (13827) - https://kwalifikacje.gov.pl/p?id_pod=25553.


Masz pytania? Skontaktuj się z nami
Adres e-mail: certyfikat@thetakielce.pl, biuro@thetakielce.pl
Telefon: (+48) 792 001 138

Ciasteczka>