BIG RED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Możliwość dofinansowania
Logo BIG RED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Chmielna 2/31
00-020 Warszawa
Usługa doradcza / Usługa szkoleniowa
Liczba zrealizowanych usług: 17
Aktualne usługi
Charakterystyka działalności firmy

BIG RED Sp. z o.o. to firma o charakterze szkoleniowo - edukacyjnym i od początku swojego istnienia do chwili obecnej organizacja prężnie rozwija się na rynku w branży usług edukacyjnych oraz szkoleń zawodowych na terenie Polski północno – wschodniej.


Głównym celem działalności naszej firmy jest pozyskiwanie środków przeznaczonych na realizację szkoleń dla przedsiębiorców, kształcenie osób dorosłych oraz młodzieży w różnych specjalnościach w formach szkolnych i kursowych.

Podstawą struktury organizacyjnej jest grupa aktywnych trenerów, która realizuje zajęcia zgodnie z programem i harmonogramem opracowanym odrębnie dla każdego prowadzonego kursu lub szkolenia.

Stawiamy na wysoką jakość kształcenia oraz wygodną formę zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności, postępujemy wg najwyższych standardów jakości co potwierdza posiadany przez Nas Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych, doradztwa i zarządzania projektami.

Specjalizujemy się w projektach związanych z usługami rozwojowymi dla MŚP, szkoleniach komputerowych, kursach zawodowych i specjalistycznych oraz kursach językowych.

Certyfikaty i referencje
Kontakt
Masz pytania? Skontaktuj się z nami
E-mail
mfrankowski@interia.eu
Telefon
(+48) 794 954 499