Dostawca usług - Centrum Szkoleniowe Progres Jagóra i Nordyński Spółka Jawna

Logo Centrum Szkoleniowe Progres Jagóra i Nordyński Spółka Jawna

4.5/5 z 203 ocen

Centrum Szkoleniowe Progres Jagóra i Nordyński Spółka Jawna

Siedziba: ul. Pomorska 40, 91-408 Łódź

NIP: 7251005582

Liczba zrealizowanych usług : 325Charakterystyka działalności firmy

Dotychczasowe doświadczenie w realizacji usług rozwojowych

Centrum Szkoleniowe Progres Jagóra i Nordyński Sp.J. istnieje od 1993 roku. Posiadamy Akredytację Kuratora Oświaty w Łodzi na prowadzone w szkole kursy i jesteśmy wpisani do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.10/00030/2009. Prowadzimy nauczanie języków angielskiego, niemieckiego, włoskiego, francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego, polskiego dla obcokrajowców oraz innych mniej popularnych języków na wszystkich poziomach zaawansowania. Szkoła dysponuje własną bazą lokalową wyposażoną w pomoce dydaktyczne w tym sprzęt multimedialny. Kursy prowadzone przez szkołę kończą się międzynarodowymi certyfikatami potwierdzającymi zdobytą wiedzę, wydawanymi przez jedną z instytucji certyfikujących, których reprezentantem jest Szkoła. Są to: telc GmbH Europejskie Certyfikaty Językowe, oraz Uniwersytet dla obcokrajowców w Perugii (egzaminy CELI).

Szkoła prowadzi szkolenia we własnej siedzibie a także w siedzibie zleceniodawcy na terenie całego kraju. Szkoła wielokrotnie była podwykonawcą projektów finansowanych ze środków UE:

1.        Podwykonawstwo dla ROTWL, kurs języka angielskiego i niemieckiego

„Zawód Informator Turystyczny”. Projekt, współfinansowany przez Unię Europejską z funduszy EFS, realizowany był przez Regionalną Organizację Turystyczną Województwa Łódzkiego w okresie  01.10.2009r. – 30.09.2010r. Prowadziliśmy nabór i szkolenia językowe w Łodzi i Piotrkowie Trybunalskim. Przeszkolono ok 50 osób w Łodzi i 27 w Piotrkowie – łączny budżet ok 50 000 pln

2.       Podwykonawstwo dla ROTWL, kurs języka angielskiego i niemieckiego

 "Kompetentne kadry dla łódzkiej turystyki" – szkolenie organizowane przez Regionalną Organizację Turystyczną Województwa Łódzkiego (Lider) wspólnie z Kancelarią Adwokacką „Eurokancelaria Prof. Maria Królikowska-Olczak” (Partner) w ramach projektu współfinansowanego z EFS pod nazwą"Kompetentne kadry dla łódzkiej turystyki" realizowane w trzech modułach: menadżerskim, zawodowym i językowym. Szkolenia rozpoczynają się w październiku 2011r. i będą trwały do czerwca 2012 r. - dofinansowane są w 80% z funduszy UE.

3.       Podwykonawstwo dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, wrzesień 2013, kurs języka niemieckiego, 66 godzin dydaktycznych

w ramach projektu mobilności VETPRO

„Skracając dystans – działania policji autostradowej w celu minimalizacji skutków poważnych zdarzeń drogowych”

realizowanego w ramach Programu Leonardo da Vinci

4.       Podwykonawstwo dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego m. M. Kopernika w Łodzi, 2014, 2 grupy po 30 godzin zajęć z języka angielskiego specjalistycznego

Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” Tytuł projektu „Wypracowanie metod obsługi pacjenta i pracy przy użyciu nowoczesnych metod badań obrazowych w kontekście administracyjnym i specjalistycznym”.

 

5.       Podwykonawstwo dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego m. M. Kopernika w Łodzi, 2014, 2 grupy po 30 godzin zajęć z języka angielskiego specjalistycznego

Tytuł projektu „Przeprowadzenie wysokospecjalistycznych staży- podniesienie kwalifikacji oraz wypracowanie standardów pracy zespołowej w Regionalnym Centrum Urazowym”.

 

6.      Podwykonawstwo, 2014/2015 (lektoraty dwusemestralne z języków niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, japońskiego, rosyjskiego i włoskiego, w sumie 11 grup po 120 godzin dydaktycznych każda)

usługa przygotowania i przeprowadzenie szkoleń z wybranych języków dla studentów studiów dziennych I i II stopnia kierunków geoinformacja, logistyka, informatyka w ramach projektu pn. „InfoGeoLog: Informatyka – Geoinformacja – Logistyka. Kształcenie w zawodach przyszłości w odpowiedzi na oczekiwania pracodawców”, wspófinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

7.       Październik 2012

Przeprowadzenie egzaminu TELC (część pisemna i ustna) dla grupy 32 osób (projekt unijny) na poziomach A1, A2, B1 dla uczestników projektu ‘Profesjonalna Obsługa Klienta’, umowa UDA-POKL.08.01.01-10-120/11/00 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego przez Zamawiającego. Budżet - 12720 zł.

 

8.       Listopad 2014

Przeprowadzenie egzaminu TELC dla dla uczestników projektu „Sukces w zasięgu ręki! Szkolenia z języka angielskiego” nr UDA POKL.09.06.02-10-026/13-00  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego przez Zamawiającego dla 60 osób. Budżet - 24 000,00 zł\

Wielokrotnie szkoła była realizatorem szkoleń branżowych o tematyce i programie ściśle określonym przez zleceniodawcę:

1. Szkolenie specjalistyczne z języka angielskiego dla pracowników infolinii Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Łodzi, termin realizacji 2016

2. Szkolenie specjalistyczne z języka niemieckiego dla pracowników ServiceDesk u jednego z naszych klientów korporacyjnych, termin realizacji 2016/2017

3. Szkolenie specjalistyczne z języka angielskiego technicznego dla pracowników działu IT u jednego z naszych klientów korporacyjnych, termin realizacji 2016

4. Szkolenie specjalistyczne z języka niemieckiego dla pracowników działu księgowego u jednego z naszych klientów korporacyjnych, termin realizacji 2015/2016

Centrum Szkoleniowe PROGRES jest:

1. posiadamy Akredytację Kuratora Oświaty w Łodzi na prowadzone w szkole kursy

2. jesteśmy wpisani do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.10/00030/2009.

3. Ośrodkiem Egzaminowania telc GmbH Europejskie Certyfikaty Językowe. Regularnie przeprowadzamy dla naszych słuchaczy, zleceniodawców zewnętrznych oraz jako zleceniobiorcy w różnego rodzaju projektach EU egzaminy językowe na poziomach A1-C1.

4. jesteśmy certyfikowanym centrum egzaminacyjnym CELI. Dwa razy do roku odbywają się u nas sesje egzaminacyjne z języka włoskiego CELI (Uniwersytet dla obcokrajowców w Perugii) na poziomach A1-C2, w których uczestniczą egzaminowani z terenu całego kraju.

 

 

IKEA_list_polecający.pdf
referencje_MEDISO.PDF
Referencje_ROTWL.pdf
Rekomendacje_scan.pdf
Zaswiadczenie_o_wykonaniu_uslugi_Progres_stempel.pdf
skan_CELI.jpg
skan_telc.jpg
akredytacja_Kuratorium_Oświaty_06.2017,_str_1.pdf.jpg
akredytacja_Kuratorium_Oświaty_06.2017,_str_2.pdf.jpg

Masz pytania? Skontaktuj się z nami
Adres e-mail: monika.kujawiak@progres.edu.pl, info@progres.edu.pl
Telefon: (+48) 734 186 734, (+48) 600 010 189

Ciasteczka>