ZAKŁAD ROZWOJU TECHNICZNEJ OCHRONY MIENIA TECHOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Możliwość dofinansowania
al. Aleja Wyzwolenia 12
00-570 Warszawa
Usługa szkoleniowa / Usługa doradcza
Liczba zrealizowanych usług: 20
Aktualne usługi
Charakterystyka działalności firmy

Zakład Rozwoju Technicznej Ochrony Mienia TECHOM Sp. z o.o.


Nasze obszary działania:

  • Techniczna ochrona przeciwpożarowa
  • Techniczne systemy zabezpieczeń
  • Ochrona Informacji Niejawnych
  • Ochrona Danych Osobowych
  • Zarządzanie Bezpieczeństwem
  • IT

Organizujemy specjalistyczne kursy i szkolenia, które umożliwiają uzyskanie uprawnień zawodowych, m.in.:

  • Kursy pracownika zabezpieczenia technicznego w zakresie projektowania, instalowania i konserwacji technicznych systemów zabezpieczeń
  • Kursy projektowania, instalowania i konserwacji systemów sygnalizacji pożarowej, dźwiękowych systemów ostrzegawczych, systemów gaszenia, itp.
  • Szkolenia dla pracowników pionów ochrony informacji niejawnych, w szczególności pracowników kancelarii tajnych,
Kontakt
Masz pytania? Skontaktuj się z nami
E-mail
techom@techom.com
Telefon
(+48) 226 253 400