Dostawca usług - GARD - PRACOWNIA URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNA - MGR INŻ. ARCH. ANNA WOŹNICKA

Logo GARD - PRACOWNIA URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNA - MGR INŻ. ARCH. ANNA WOŹNICKA

0/5

GARD - PRACOWNIA URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNA - MGR INŻ. ARCH. ANNA WOŹNICKA

Siedziba: ul. Traktorowa 43/2, 91-117 Łódź

NIP: 9471067333

Liczba zrealizowanych usług : 2Charakterystyka działalności firmy

Przedsiębiorstwo działa na rynku od 2010 roku oferując sporządzanie dokumentów planistycznych (m.in. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, itp.), wykonywanie analiz przestrzennych, tworzenie i obsługę Systemów Informacji Przestrzennej, szkolenia i konsultacje z zakresu GIS i konsultacji społecznych. 


Masz pytania? Skontaktuj się z nami
Adres e-mail: biurogard@gmail.com
Telefon: (+48) 508 655 541

Ciasteczka>