Dostawca usług - ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W ZIELONEJ GÓRZE

Logo ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W ZIELONEJ GÓRZE

4.4/5 z 377 ocen

ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W ZIELONEJ GÓRZE

Siedziba: ul. Stary Rynek 17, 65-067 Zielona Góra

NIP: 9290052799

Liczba zrealizowanych usług : 57Charakterystyka działalności firmy

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze jest stowarzyszeniem oświatowym i naukowo-technicznym, które realizuje ogólnokrajowy program edukacji w zakresie oświaty, wychowania, kształcenia i dokształcania.

Stowarzyszenie nasze jest największą w województwie lubuskim niepubliczną instytucją oświatową. Najważniejszymi atutami są zarówno doświadczona kadra wykładowców i organizatorów, umiejętność szybkiego i elastycznego reagowania na zmieniające się potrzeby usług oświatowych, odwaga w podejmowaniu nowatorskich form kształcenia jak również ciągle rozwijająca się i modernizowana baza dydaktyczna. Obecnie w strukturach ZDZ w Zielonej Górze działa 20 szkół publicznych, niepublicznych z uprawnieniami szkół publicznych, warsztat szkoleniowo-produkcyjny i ściśle współpracująca sieć ośrodków w Zielonej Górze, Lubsku, Żarach, Żaganiu, Wolsztynie.

Usługi szkoleniowe prowadzone są w dwóch formach, jako szkolenia z wolnego naboru oraz szkolenia zlecone przez instytucje. Tematyka organizowanych szkoleń jest różnorodna, dostosowana do oczekiwań zleceniodawców.

ZDZ Zielona Góra jest członkiem Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego, Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej, Krajowej Izby Gospodarczo – Rehabilitacyjnej, Zachodniej Izby Przemysłowo – Handlowej oraz członkiem założycielem Polskiej Izby Spawalniczej.

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze posiada akredytację Lubuskiego Kuratora Oświaty dla prowadzenia kształcenia w formach pozaszkolnych; wpisany jest do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze (nr ewidencyjny 2.08/00014/2004); posiada upoważnienie Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa do prowadzenia szkoleń w zakresie obrotu i konfekcjonowania środków ochrony roślin oraz stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym; wpis Marszałka Województwa Lubuskiego do rejestru przedsiębiorców prowadzących kursy w zakresie przewozu materiałów niebezpiecznych; wpis Marszałka Województwa Lubuskiego do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia (nr wpisu 1740); uprawnienia nadane przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach do prowadzenia szkoleń i egzaminowania spawaczy; akredytację Polskiej Sieci Kształcenia Modułowego; certyfikat Centralnego Instytutu Ochrony Pracy w zakresie szkoleń dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Przy ZDZ w Zielonej Górze działa Państwowa Energetyczna Komisja Kwalifikacyjna nr 241 powołana przez Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie.

 

AKREDYTACJA_ZDZ_ZG.pdf
16824_QMS_certyfikat_2018_skan.pdf
bukieciarstwo.png
img-411111508-0001.pdf
ref1V.jpg
ref2V.jpg

Masz pytania? Skontaktuj się z nami
Adres e-mail: projekty@zdz.zgora.pl
Telefon: 68 329 59 00

Ciasteczka>