" EDUKAR" ZBIGNIEW OLENDER CENTRUM KSZTAŁCENIA

Możliwość dofinansowania
Logo " EDUKAR" ZBIGNIEW OLENDER CENTRUM KSZTAŁCENIA
Brak ocen dla tego dostawcy
ul. Długa 28
83-400 Kościerzyna
Usługa szkoleniowa
Liczba zrealizowanych usług: 0
Aktualne usługi
Charakterystyka działalności firmy

W ciągu ostatnich 15 ostatnich lat moja firma wyspecjalizowała się w szkoleniach i doradztwie prawno biznesowym. Przeprowadziłem kilkaset szkoleń głównie dla osób bezrobotnych. Dzięki naszemu wsparciu szkoleniowo-doradczemu powstało około 3 tys. nowych firm.  Nasze wsparcie, realizowane jest w oparciu o autorskie programy, oraz standardy kwalifikacji zawodowych opracowane dla potrzeb rynku pracy, zawierały w swoim programie zagadnienia związane z :

 • Podstawami prawnymi działalności gospodarczej
 • Zakładaniem i rejestrowaniem działalności gospodarczej
 • Zakładaniem i funkcjonowaniem podmiotów ekonomii społecznej
 • Prawem cywilnym i administracyjnym
 • Zasadami rozliczeń z US i ZUS
 • Marketingiem i reklamą 
 • Tworzeniem biznes planów działalności.
 • Finansowaniem działalności gospodarczej
 • Zastosowanie technik informatycznych w biznesie
 • Obsługą biura i programów biurowych
 • Ochroną danych osobowych
 • Zamówieniami publicznymi
 • Przygotowaniem wniosków o dotacje i wsparcie pomostowe
Certyfikaty i referencje
Kontakt
Masz pytania? Skontaktuj się z nami
E-mail
edukar@edukar.pl
Telefon
(+48) 694 479 077