ALDEO SYSTEMY ZARZĄDZANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Możliwość dofinansowania
ul. Partyzantów 1A
35-242 Rzeszów
Usługa szkoleniowa / Usługa doradcza
Liczba zrealizowanych usług: 42
Aktualne usługi
Charakterystyka działalności firmy

Informacje ogólne

ALDEO Systemy Zarządzania Sp. z o.o. powstało w 2007 roku. Podstawową działalność prowadzi na terenie województwa śląskiego, lubelskiego, podkarpackiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego oraz łódzkiego.

Zakres podmiotowy działalności to m.in.:

–   zarządzanie i wykonawstwo usług szkoleniowych, doradczych i finansowych;

–   zarządzanie innymi podmiotami;

–   technologie informatyczne oraz działalność edukacyjna.

Ponadto Spółka posiada doświadczenie w zakresie organizacji i prowadzenia usług szkoleniowych, szkoleniowo-doradczych i ewaluacyjnych, współfinansowanych ze środków UE w ramach PO KL oraz programów regionalnych i krajowych w perspektywie finansowej 2014-2020 realizowanych m.in. dla przedsiębiorstw, jednostek finansów publicznych (instytucje centralne, samorządy wojewódzkie, powiatowe i gminne, w tym instytucje pomocy i integracji społecznej: OPS, PCPR, ROPS, RCPS). Uczestnicy szkoleń to min. pracownicy i kadra zarządzająca przedsiębiorstw oraz ww. instytucji i ich klienci (w tym: osoby bezrobotne, zagrożone wykluczeniem społecznym). Spółka realizuje także usługi rozwojowe w ramach BUR.

Firma ma do dyspozycji doświadczony zespół pracowników i współpracowników – ekspertów z obszaru opracowywania i wdrażania sprawdzonych rozwiązań oraz zarządzania nimi.

Placówki Spółki

Agencja Zatrudnienia

Od roku 2011 ALDEO Systemy Zarządzania Sp. z o.o. jest agencją zatrudnienia wpisaną w Rejestr Agencji Zatrudnienia (RAZ) pod numerem 7713

Instytucja Szkoleniowa nr 2.14/00256/2011

Od roku 2011 ALDEO Systemy Zarządzania Sp. z o.o. jest instytucją szkoleniową zarejestrowaną w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych (RIS). Od 28.11.2011 r. rejestracja pod numerem 2.14/00256/2011

Placówka oświatowa nr EST.44.30-194

Od sierpnia 2011 r. ALDEO Systemy Zarządzania Sp. z o.o. prowadzi Niepubliczną Placówkę Kształcenia Ustawicznego dla Dorosłych Centrum Szkolenia Samorządu i Administracji przy ALDEO Systemy Zarządzania Sp. z o.o., zarejestrowaną w ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez Gminę Miasta Radomia, pod numerem: EST.44.30-194

Przy realizacji usług (szkoleń, konferencji, proj. dofinansowanych z UE) współpracuje z ok. 500 firmami, z 6 izbami rzemieślniczymi oraz izbami gospodarczymi w całej Polsce, w tym z instytucjami otoczenia biznesu.

Usługi SZKOLENIOWE

Spółka zrealizowała tysiące godzin szkoleń dla Instytucji i Uczestników z całego kraju, w tym w latach 2013-2023 przeszkolono 6 424 osoby.

Usługi DORADCZE

Od 2007 do 2011 roku wyłącznie w zakresie szkoleń i doradztwa dla przedsiębiorstw, w tym doradztwa personalnego. Od 2011 szerszy zakres usług. Wybrane usługi doradcze – por. poniżej:

a)   doradztwo biznesowe (dla przedsiębiorstw)

–   Doradztwo biznesowe dla pracowników i kadry zarządzającej przedsiębiorstw.

W roku 2013 – 2496 godz.

W roku 2014 – 640 godz.

W roku 2015 – 2480 godz.

W roku 2016 – 98 godz.

W roku 2017 – 112 godz.

W roku 2018 – 1536 godz.

W roku 2020 – 660 godz.

–   Doradztwo w zakresie pozyskiwania i wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych dla pracowników i kadry zarządzającej.

–   Doradztwo w zakresie systemu zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwach

40 przedsiębiorstw z województw podkarpackiego, lubelskiego, małopolskiego, dolnośląskiego, śląskiego, łódzkiego, mazowieckiego, wielkopolskiego (analiza przedsiębiorstw w celu opracowania działań i rozwiązań proekologicznych adekwatnych do potrzeb każdego przedsiębiorstwa; opracowanie dokumentacji systemowej niezbędnej do wdrożenia SZŚ/ EMAS w przedsiębiorstwie i programu/ planu wdrażania konkretnych rozwiązań proekologicznych, Wdrożenia systemów zarządzania)

b)   wdrożenia systemów teleinformatycznych

   30 przedsiębiorstw

   Wdrożenia i obsługa systemów informatycznych dla 93 szkół z 4 województw

c)   opracowanie projektów o dotacje (wygrane) - od 2011

   34 projekty dla przedsiębiorstw (2011-2019)

   57 projektów dla samorządów (2011-2019)

d)   doradztwo zawodowe/ pośrednictwo pracy

   580 osób/ 4580 godz. - (2012-2023)

   29 szkół / 1559 uczniów - (2013-2019)

   staże dla uczniów: 462 uczniów - (2013-2015)

Kontakt
Masz pytania? Skontaktuj się z nami
E-mail
biuro@aldeo.pl
Telefon
(+48) 533 130 200