Instytut Rakowskiego Danuta Sokołowska

Możliwość dofinansowania
Logo Instytut Rakowskiego Danuta Sokołowska
ul. Leśna 1
62-080 Sierosław
Usługa szkoleniowa
Liczba zrealizowanych usług: 24
Aktualne usługi
Charakterystyka działalności firmy

Instytut Rakowskiego od 1 marca 2020 roku działa jako placówka oświatowa i posiada wpisy do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Starostę Poznańskiego pod numerem RASiPN-0136 oraz Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych MEN pod numerem RSPO 274487, a także Certyfikat Standardu Usług Szkoleniowo-Rozwojowych PIFS nr DEKRA/SUS/000814/3

Działalność szkoleniowa Instytutu Rakowskiego jest objęta systemem oświaty. Wszystkie szkolenia mają zapewniony nadzór pedagogiczny i odbywają się pod kuratelą Kuratorium Oświaty. Nazdór merytoryczny na treściami programowymi sprawuje Dyrektor placówki mgr Danuta Sokołowska.  Całość kształcenia prowdzona przez Instytut Rakowskiego stanowi kontynuację ponad 30 letniej tradycji szkoleń Centrum Terapii Manualnej.

Instytut Rakowskiego to gwarancja najwyższego poziomu realizowanego szkolenia. Nasze kursy wyróżnia wysoka  wartość merytoryczna, obszerne części szkolenia praktycznego, komfortowa liczebność grup i wsparcie kadry wykładowców. Zajęcia prowadzą Nauczyciele i Nauczyciele Dyplomowani Terapii Manualnej Rakowskiego wraz z asystentami. Zawsze gotowi wspierać  w rozwoju naszych Kursantów.  

Zdanie naszych Kursantów jest dla nas ważne, dlatego wszystkie kursy podlegają wnikliwej ocenie i ewaluacji. Stale dbamy o Państwa zadowolenie z uczestnictwa w szkoleniach, kursach i warsztatach. Dążąc do ciągłego podnoszenia jakości naszych usług edukacyjnych liczymy na uwagi i sugestie dotyczące samych kursów, jak i obsługi związanej z ich prowadzeniem. Ankieta ewaluacji dostępna jest tutaj.

Placówka działa na podstawie statutu i w oparciu o przepisy ustawy Prawo Oświatowe (dz. U. 2019, poz 1148) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 19.03.2019r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652).

Zasady uczestnictwo w naszych kursach określa szczegółowo regulamin.

Uczestnicy naszych kursów i szkoleń, zależnie od rodzaju kształcenia, otrzymują dyplomy lub zaświadczenia o ukończeniu kursu potwierdzające uczestnictwo w zajęciach, określające tematykę szkolenia, wymiar godzin oraz zwierające informację o organizatorze szkolenia, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 652).  Jako placówka objęta systemem oświaty wydajemy dokument potwierdzający uzyskanie lub uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, uprawniając do pracy w zakresie objętym kursem.

Dyrektor Placówki:

mgr Danuta Sokołowska

e-mail: biuro@ctmrakowski.pl

Kontakt w sprawach organizacyjnych i finansowych:

mgr Malwina Sienkowska - specjalista ds. obsługi klienta

tel. 61 814 79 00

e-mail: instytut@ctmrakowski.pl

Kontakt w sprawach ofert i dofinansowania:

mgr Katarzyna Polańska-Bebejewska - manager ds. organizacji 

tel. 61 814 79 00

e-mail: instytut@ctmrakowski.pl

Jeśli:

  • w medycznych badaniach obiektywnych nie ma przyczyn choroby
  • wyczerpałeś siły i środki by pomóc pacjentowi a terapia zachowawcza okazała się nieskuteczna
  • czułeś sie bezradny wobec dolegliwości pacjenta
  • nie potrafiłeś znaleźć przyczyny, źródła dolegliwości
  • mogłeś tylko farmakologicznie, objawowo leczyć dolegliwości
  • z braku innych możliwości kierowałeś pacjentów na operację
  • chcesz poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności by pracować skuteczniej z korzyścią dla pacjenta i satysfakcją dla siebie

zapraszamy do zapoznania się z naszym dorobkiem i ofertą kursów i szkoleń.

Terapia Manualna Rakowskiego- podstawowy

Terapia Manualna Rakowskiego - specjalistyczny - igłoterapia 

Terapia Manualna Rakowskiego - specjalistyczny - zespół dna miednicy, system żuchwowo-gnykowo-czaszkowy

Terapia Manualna Rakowskiego - kurs rozwijający dla terapeutów z I stopniem kompetencji w TMR

Terapia Manualna Rakowskiego - techniki tkanek miękkich

Terapiia zaburzeń czynności systemu żuchwowo-gnykowo-czaszkowego

Terapia zaburzeń czynności struktur dna miednicy

Szczegóły na www.ctmrakowski.pl -> zakładka Instytut Rakowskiego

Certyfikaty i referencje
Kontakt
Masz pytania? Skontaktuj się z nami
E-mail
instytut@ctmrakowski.pl
Telefon
(+48) 618 147 900