Politechnika Poznańska

Możliwość dofinansowania
Logo Politechnika Poznańska
Brak ocen dla tego dostawcy

Politechnika Poznańska

NIP 7770003699
pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5
60-965 Poznań
Usługa szkoleniowa
Liczba zrealizowanych usług: 0
Aktualne usługi
Charakterystyka działalności firmy

Politechnika Poznańska jest uznaną uczelnią techniczną o ponad stuletniej tradycji, zatrudniającą ponad tysiącosobową kadrę nauczycieli akademickich i kształcącą około szesnastu tysięcy studentów.

Oprócz kształcenia studentów na ponad trzydziestu kierunkach studiów oraz prowadzenia badań w dziewięciu dyscyplinach naukowych, uczelnia z pełną odpowiedzialnością podchodzi do realizowania trzeciej misji, jaką jest uczestnictwo w rozwoju społecznym oraz tworzenie gospodarki opartej na innowacjach. Współpraca nauki z biznesem odbywa się w uczelni na wielu obszarach – od realizacji procesu kształcenia we współpracy z przedsiębiorstwami oraz oferowania specjalistycznych szkoleń i studiów podyplomowych, przez świadczenie usług badawczych na zlecenie podmiotów zewnętrznych, po transfer technologii i wdrażanie wyników działalności naukowej pracowników Politechniki Poznańskiej w praktyce gospodarczej.

Uczelnia posiada doświadczenie w realizacji przedsięwzięć badawczo-rozwojowych z liczącymi się partnerami w kraju, jak i za granicą, a jej specjaliści – praktykę w realizacji różnego rodzaju projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych, samodzielnie, bądź w konsorcjach, również naukowo-przemysłowych. Politechnika Poznańska posiada nowoczesną infrastrukturę badawczą pozwalającą na podejmowanie najbardziej wymagających wyzwań stawianych przez dynamicznie zmieniające się warunki społeczno-gospodarcze.

Liczne prace zlecone podejmowane są przez uczelnię w obszarach:

  • inżynierii mechanicznej,
  • inżynierii materiałowej,
  • inżynierii lądowej, geodezji i transportu,
  • środowiska, górnictwa i energetyki,
  • automatyki, elektroniki, elektrotechniki i technologii kosmicznych,
  • informatyki technicznej i telekomunikacji,
  • nauk chemicznych,
  • architektury i urbanistyki,
  • nauk o zarządzaniu i jakości.

Współpraca Politechniki Poznańskiej z podmiotami zewnętrznymi skutkuje powstaniem zarówno opracowań w formie ekspertyz, opinii, dokumentacji, w tym raportów z badań, audytów technologicznych, jak również wspólnych rozwiązań technicznych czy organizacyjnych oraz wynalazków. Politechnika w ramach świadczonych usług badawczych podejmuje się realizacji prac rozwojowych zmierzających do wytworzenia prototypów innowacyjnych urządzeń, linii produkcyjnych, dedykowanych technologii. Posiada ponadto katalog wyników prowadzonej działalności naukowej – w postaci chronionej własności intelektualnej – patentów, ale także oprogramowania czy know-how, które oferowana są klientom zewnętrznym jako przedmiot licencjonowania praw, bądź ich przeniesienia.

Swoje zadania w tym zakresie uczelnia realizuje w szczególności poprzez powołane w tym celu i wyspecjalizowane jednostki, jakimi są Centrum Transferu Technologii oraz Politechnika Innowacje sp. z o. o., spółka celowa PP, zrzeszone odpowiednio w Porozumieniu Akademickich Centrów Transferu Technologii i Porozumieniu Spółek Celowych, co dla środowiska biznesowego podejmującego współpracę z uczelnią, stanowi dodatkową gwarancję dostępu do potencjału B+R w całym kraju.

Certyfikaty i referencje
Kontakt
Masz pytania? Skontaktuj się z nami