POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM.IGNACEGO ŁUKASIEWICZA

Możliwość dofinansowania
Brak ocen dla tego dostawcy
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
Studia podyplomowe / Usługa szkoleniowa
Liczba zrealizowanych usług: 0
Aktualne usługi
Charakterystyka działalności firmy

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza jest publiczną techniczną uczelnią Akademicką stanowiącą część narodowego systemu edukacji i nauki.

Politechnika Rzeszowska prowadzi kształcenie oraz podejmuje zadania naukowo – badawcze i rozwojowe zgodnie z potencjałem naukowym kadry w dziedzinach nauki przez nią reprezentowanych oraz zgodnie z uprawnieniami podstawowych jednostek uczelni.

Ponadto Politechnika Rzeszowska oferuje:

  • Stymulowanie i inicjowanie współpracy pomiędzy uczelnią a przedsiębiorcami
  • Inspirowanie tworzenia sieci powiązań małych i średnich przedsiębiorstw oraz instytutów naukowo-badawczych oraz jednostek badawczo-rozwojowych
  • Wspieranie wszystkich jednostek organizacyjnych PRz w procesie komercjalizacji wyników prac intelektualnych powstałych w Uczelni
  • Rozwijanie idei przedsiębiorczości w środowisku akademickim
  • Doradztwo w prawach związanych z komercjalizacją wyników badań naukowych
  • Czynne uczestnictwo w procesie komercjalizacji wyników prac intelektualnych oraz współpraca w tym zakresie ze spółką celową Uczelni
  • negocjowanie, przygotowanie i nadzór nad wykonaniem umów związanych z komercjalizacją
  • Przygotowywanie opinii o innowacyjności dotyczącej technologii, produktów, usług i procesów.
Kontakt
Masz pytania? Skontaktuj się z nami
E-mail
kancelaria@prz.edu.pl
Telefon
(+48) 178 541 260