Dostawca usług - DANIELA KĄKOL

Logo DANIELA KĄKOL

4.6/5 z 68 ocen

DANIELA KĄKOL

Siedziba: ul. Fabryczna 1B/1, 62-800 Kalisz

NIP: 6181277776

Liczba zrealizowanych usług : 53Charakterystyka działalności firmy

Szkoła Leader School w Kaliszu gwarantuje kompleksową i wysokiej jakości ofertę skierowaną do dzieci, osób dorosłych oraz firm.

Od 1996 roku zajmujemy się organizowaniem i prowadzeniem kursów i szkoleń językowych, które m.in. współfinansowane są z funduszy unijnych.

Swoje działania realizujemy na dwóch płaszczyznach: jest to działalność komercyjna, w tym głównie szkolenia językowe odpłatne oraz szkolenia językowe, na które nasza instytucja pozyskuje dofinansowanie ze środków publicznych.

Opis dotychczas zrealizowanych projektów z dofinansowaniem:

1. Akademia językowych kompetencji zawodowych w Kaliszu Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla
przedsiębiorstw 8.1.1 Europejski Fundusz Społeczny
(kwota dofinansowania:614 401,64).
Projekt był realizowany w okresie 01.08.2008 - 31.07.2009. Celem projektu było wyposażenie 180 osób w kompetencje z
języka angielskiego i ICT. Rezultat osiągnięto w 100%. Celem projektu było podniesienie kompetencji osób pracujących,
dostosowanych do potrzeb regionalnej gospodarki poprzez: realizację szkolenia z języka angielskiego, nowatorską metodą
blended-learning – połączenia szkolenia stacjonarnego ze szkoleniem e-learningowym, zachęcenie uczestników do
korzystania z nowoczesnych technologii – platforma e-learningowa. Projekt skierowany do osób: zameldowane lub pracujące
na terenie miasta Kalisza, powiatów kaliskiego, ostrowskiego bądź pleszewskiego, zatrudnione na podstawie umowy o
pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło, bez znajomości
języka angielskiego lub ze znajomością na poziomie podstawowym, obsługujące komputer w stopniu podstawowym, z
wykształceniem min. gimnazjalnym.
2. Akademia językowych kompetencji zawodowych w Kaliszu II Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw 8.1.1 Europejski Fundusz Społeczny (kwota dofinansowania:687 869,00)
Projekt był realizowany w okresie 01.08.2009 - 31.07.2010. Celem projektu było wyposażenie 180 osób w kompetencje z
języka angielskiego i ICT. Rezultat osiągnięto w 100%. Celem projektu było podniesienie kompetencji osób pracujących,
dostosowanych do potrzeb regionalnej gospodarki poprzez: realizację szkolenia z języka angielskiego, nowatorską metodą
blended-learning – połączenia szkolenia stacjonarnego ze szkoleniem e-learningowym, zachęcenie uczestników do
korzystania z nowoczesnych technologii – platforma e-learningowa. Projekt skierowany do osób: zameldowane lub pracujące
na terenie miasta Kalisza, powiatów kaliskiego, ostrowskiego bądź pleszewskiego, zatrudnione na podstawie umowy o
pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło, bez znajomości
języka angielskiego lub ze znajomością na poziomie podstawowym, obsługujące komputer w stopniu podstawowym, z
wykształceniem min. gimnazjalnym.
3. Akademia Kluczowych Kompetencji - rozwój priorytetowych branż Kalisza i Powiatu Kaliskiego Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw 8.1.1 Europejski Fundusz Społeczny (kwota dofinansowania: 798 352,00).
Projekt był realizowany w okresie 01.09.2012 - 31.08.2014. Celem projektu było poszerzenie kompetencji u 180 osób z
zakresu umiejętności językowych oraz kompetencji ogólnych i zawodowych. Rezultat osiągnięto w 80%. Celem projektu
było podniesienie kompetencji miękkich (obsługa klienta, negocjacje, techniki sprzedaży, marketingu, podniesienie
umiejętności interpersonalnych). Projekt był skierowany do 45 przedsiębiorstwmikro, 12 małych, 4 średnich) z branży
handlowej, hotelarskiej, gastronomicznej, spożywczej, turystycznej. Z tych przedsiębiorstw zaprosiliśmy 180 osób -
zatrudnione w mikro, małych lub średnich przedsiębiorstwach. 27 było samozatrudnionych ze znajomością języka angielskiego na poziomie podstawowym. Min. 60% osób miało wykształcenie średnie.

Podczas realizacji projektów opisanych w pkt.:1-3 łącznie zrealizowano 6036 h zajęć stacjonarnych, 9500 h szkoleń na platformie e-learningowej oraz przeprowadzono 1368 h szkoleń w zakresie kompetencji miękkich

4. Projekt pn. " Podnieś kompetencje, osiągnij sukces!" realizowany w okresie od czerwca 2014 do maja 2015 r. we współpracy z Fundacją Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości w Kaliszu. Łącznie zostało przeprowadzonych  1680 godzin szkolenia, dla 9 grup z języka angielskiego (108 osób) oraz 5 grup z języka niemieckiego (60 osób). Celem kursu było przygotowanie do uzyskania certyfikatu TELC  oraz przeprowadzenie sesji egzaminacyjnej. Egzaminy te zostały przeprowadzone łącznie dla 168 osób. Szkolenia i egzaminy zrealizowano na poziomach: A1, A2, B1 i B2.


Dotychczasowe doświadczenie w realizacji usług komercyjnych:

Nasza firma posiada wieloletnie doświadczenie w organizacji i przeprowadzaniu szkoleń językowych  dla osób prywatnych i firm. Dokładamy wszelkich starań, aby programy naszych kursów odpowiadały oczekiwaniom naszych Klientów. Współpracujemy z różnymi firmami, głównie z terenu województwa wielkopolskiego. Naszym Klientom gwarantujemy indywidualnie dopasowaną i wszechstronną ofertę. Jako szkoła należąca do sieci placówek Leader School, pracujemy według określonych standardów, gwarantując najwyższy poziom usług oraz unikalne, autorskie programy nauczania.

W 2016 r. Szkoła Leader School w Kaliszu, łącznie zrealizowała ok. 12.000 h szkoleń komercyjnych ( w tym ok. 3.000 h na rzecz firm i instytucji i ok. 4500 h na rzecz osób dorosłych).

Leader School Kalisz specjalizuje się we wszelkiego rodzaju tłumaczeniach zarówno pisemnych (tłumaczenia zwykłe oraz tłumaczenia przysięgłe), jak i ustnych (obsługa szkoleń, konferencji w kraju jak i za granicą) w niemal każdym języku świata. Lata doświadczeń pozwoliły nam wyselekcjonować najlepszych tłumaczy. Oferujemy tłumaczenia w specjalistycznych dziedzinach: ekonomicznej, prawniczej, naukowej i wielu innych.

Nasza firma zatrudnia jedynie doświadczonych i kompetentnych trenerów/lektorów. Dużym atutem naszej kadry szkoleniowo - doradczej jest posiadanie nie tylko wiedzy teoretycznej, ale i praktycznej nabytej m.in. podczas realizacji projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych EFS.

Leader School w Kaliszu przynależy do sieci placówek edukacyjnych oferujących nauczanie języków obcych różnymi metodami. W swojej ofercie posiadamy autorską metodę BLS Communication (Blended Learning System Communication). Jest to licencjonowana metoda nauczania języka angielskiego i niemieckiego wykorzystywana w Leader School już od 2009 r.

Jako jedyni w Kaliszu jesteśmy ośrodkiem egzaminacyjnym w zakresie TELC. Posiadamy bazę własnych egzaminatorów. (Umowa kooperacyjna ze Studium Jęzków Obcych Uniwersytetu Łódzkiego, reprezentującym telc GmbH Frankfurt)

Szkoła Leader School Kalisz od 2016 r. jest partnerem ETS (Educational Testing Service), będącej największą organizacją testującą na świecie, liderem w tworzeniu obiektywnych i rzetelnych certyfikatów językowych i narzędzi wspomagających naukę języków obcych.Nasz ośrodek przygotowuje do egzaminu TOEIC®, TOEIC Bridge, TOEFL Junior oraz WiDaF. Jesteśmy również ośrodkiem egzaminacyjnym TOEIC. Dysponujemy kadrą akredytowanych egzaminatorów.

Dnia 02 grudnia 2019 r. otrzymaliśmy Znak Jakości TGLS Quality Alliance. Dla naszych obecnych i potencjalnych Klientów, to gwarancja najwyższej jakości szkoleń językowych. Rekomendacja obowiązuje do 01.12.2022 r.

nowy_certyfikat_TGLS.pdf
umowa_telc.pdf
certyfikat_TGLS.jpg
referencje_KIP.pdf
Oświadczenie_+_1_zaświadczenie.pdf
zaświadczenia_ciag_dalszy.pdf
referencje_Ebrex,_PPG,JW_Investment,_KARWIT.pdf
referencje_Halfen,OstSped,__AgroRami.pdf
certyfikat_bls.pdf
certyfikat_toeic..pdf

Masz pytania? Skontaktuj się z nami
Adres e-mail: kalisz@leaderschool.com.pl
Telefon: (+48) 601 887 889

Ciasteczka>