Dostawca usług - Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży

Logo Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży

4.8/5 z 102 ocen

Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży

Siedziba: ul. Studencka 19, 18-400 Łomża

NIP: 7181415167

Liczba zrealizowanych usług : 51Charakterystyka działalności firmy

Uczelnia od 1996 roku prowadzi studia pierwszego i drugiego stopnia oraz studia podyplomowe, kursy i szkolenia. Aktualnie uczelnia kształci na kierunkach Rolnictwo I i II stopnia, Budownictwo I Stopnia, Towaroznawstwo I stopnia, Bezpieczeństwo wewnętrzne I i II stopnia, Pielęgniarstwo I i II stopnia oraz oferuje szeroki zakres studiów podyplomowych miedzy innymi

1. Agrotronika i rolnictwo precyzyjne

2. Akademia zarządzanie energią w JST

3. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

4. Bezpieczeństwo Wewnętrzne

5. Nauczanie Techniki

6. Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji

7. Rolnictwo

8. Ocena stanu upraw rolnych i wycena szkód spowodowanych przez zwierzynę łowną

9" Obrona terytorialna

1 0. Organizacja i Zarządzanie w Ochroni e Zdrowia

11. Organizacja i Zarządzanie w instytucjach bezpieczeństwa wewnętrznego

I2. Organizacja i Zarządzanie w oświacie

13. Organizacja i Zarządzanie w samorządzie terytorialnym

Dotychczas studia I i II stopnia ukończyło 6733 osoby a studia podyplomowe 734 osoby. Uczelnia przez cały okres swojej działalności prowadzi kursy i szkolenia związane z potrzebami regionu i województwa podlaskiego miedzy innymi

1. Kurs korekcji racic

2. Żywienie krów

3. Rzecznik prasowy

4. Kurs wypełniania wniosków o środki pomocowe z PROW

5, Kurs inseminacji

6. Kurs z zakresu stosowania środków ochrony roślin z użyciem opryskiwaczy

7 . Pełnomocnik ds. systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwa żywności

8. Audytor systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwa żywności

9. Kurs na temat norm: Norma ISO 9001:2008

10" Kurs na temat norm: Norma ISO 22000:2005

11. Trzy semestralny kurs Przygotowania Pedagogicznego

12. Szkolenie na kierownika do spraw bezpieczeństwa

13. Szkolenie dla członków służb porządkowych oraz służb informacyjnych

14. Kurs na licencję detektywa

15. Kurs na kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej

16. Elementy coachingu jako udzielanie wsparcia i wywieranie wpływu

17. Polski język migowy z wiedzą o kulturze głuchych (poziom Al oraz A2)

18. Polski język migowy z wiedzą o kulturze głuchych (poziom Bl orazB2)

1 9 " Trzysemestralny kurs Przygotowania Pedagogicznego

20. Kurs na Agenta Celnego. Uczelnia przeprowadziła kusy i szkolenia dla ponad 1000 osób. Uczelnia jest zarejestrowana w WUP jako jednostka szkoleniowa pod nr 2.20/00029/2015. Uczelnia jest również zarejestrowana w Rejestrze agencji zatrudnienia (KRAZ) pod nr 12092.

Uczelnia jest zarejestrowana w WUP jako jednostka szkoleniowa pod nr 2.20/00029/2015. Uczelnia jest również zarejestrowana w Rejestrze agencji zatrudnienia (KRAZ) pod nr 12092. Uczelnia posiada pozytywne oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla wszystkich kierunków.

1. Uchwała 269/2011 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej - Bezpieczeństwo wewnętrzne studia I stopnia - pozytywna opinia

2. Certyfikat na podstawie decyzji nr 47/IV/2015 Ministra Zdrowia akredytacja dla kierunku Pielęgniarstwo

3. Uchwała 363/2014 pozytywna opinia prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej - kierunek Pedagogika studia I stopnia

4. Uchwała 83/2016 pozytywna opinia prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej - Kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne II stopień

5. Uchwała 282/2014 pozytywna opinia prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej - Kierunek Budownictwo I stopień

6. decyzja nr 47/IV/2015 Ministra Zdrowia - akredytacja dla kierunku Pielęgniarstwo

7. Uchwała 687/2016 pozytywna ocena Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej - kierunek Rolnictwo I i II stopień

8. Uchwała 927/2011 pozytywna ocena Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej - kierunek Towaroznawstwo

9. Uchwała 23/7/2014 pozytywna ocena Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej - kierunek Pielęgniarstwo II stopień

Dla Kirunku Pielegniarstwo posiada pozytywną ocenę Krajowej Rady Szkolnictwa Medycznego. Uczelnia jest akredytowanym ośrodkiem i prowadzi Akademie CISCO, Microsoft IT Academy.

certyfikat_pielęgniarstwo.pdf
decyzja_47_IV_2015.pdf
uchwała_nr_927.pdf
uchwała_83_1.pdf
uchwała_83_2.pdf

Masz pytania? Skontaktuj się z nami
Adres e-mail: igor.skrodzki@wsa.edu.pl
Telefon: (+48) 862 169 497

Ciasteczka>