Dostawca usług - Akademia Bliżej Natalia Kurzawa

Logo Akademia Bliżej Natalia Kurzawa

4.8/5 z 250 ocen

Akademia Bliżej Natalia Kurzawa

Siedziba: ul. Gwarków 14, 44-200 Rybnik

NIP: 1990089205

Liczba zrealizowanych usług : 117Charakterystyka działalności firmy

Akademia Bliżej-firma szkoleniowa

Metody  pracy Akademii Bliżej  w każdym obszarze opierają się na nauce poprzez dialog konstruktywny i współpracę. Nasze szkolenia uaktywniają i uświadamiają uczestnikom zdolność do wprowadzania zmian na lepsze poprzez umiejętność wykorzystania wiedzy w praktyce, ale też kształtowania właściwych postaw wspierających rozwój.

Kształcimy profesjonalnych  mediatorów, coachów i trenerów w różnych obszarach i specjalizacjach. Jednocześnie uczymy procedur zapobiegania konfliktom przez menedżerów w organizacjach poprzez działania prewencyjne, takie jak:  budowanie umiejętności zarządzania konfliktem, coaching konfliktu, mediacje, dialog konstruktywny, radzenie sobie ze stresem i emocjami.

Zespół „Bliżej” składa się z profesjonalistów posiadających interdyscyplinarną wiedzę i bogate, wieloletnie doświadczenie. Integrują oni praktykę w zarządzaniu, kulturę edukacyjną oraz psychologiczną wiedzę.

Jesteśmy firmą szkoleniową  posiadającą dwa certyfikaty jakości usług szkoleniowych:

Certyfikat Jakości Usług edukacyjno-szkoleniowych Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES) nr 280/2018

Certyfikat Akademii Edukacyjnej i Partnera Egzaminacyjnego VCC  spełniający  wymogi świadczenia usług rozwojowych realizowanych z EFS ze środków Regionalnych Programów Operacyjnych 

Akademia Bliżej współpracuje z Ośrodkiem Mediacji Międzynarodowego Instytutu Rozwoju Synergia przygotowując do rekomendacji m.in. mediatorów stałych (sądowych) i zgłaszając listy do prezesów sądów okręgowych na terenie całego kraju.

Akademia ‘Bliżej” to:

- Certyfikacja /akredytacja kompetencji w systemie VCC 

-szkolenia w oparciu o efekty uczenia się,które prowadza do uzyskania kwalifikacji włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

- 15 lat doświadczenia Zespołu Firmy w pracy na rzecz organizacji i uczelni wyższych

- ponad 10 000 godzin szkoleniowych i tysiące uczestników  przeszkolonych na wysokim poziomie

- wysoka średnia ocena szkoleń przez uczestników

- moduły akredytowane w systemie VCC w module:Mediacje,Coaching,Trener,Mentoring ,Kompetencje społeczne,Menedżer,Techniki sprzedaży,doradztwo zawodowe

- wspólpraca jako Partner Merytoryczny w  studiach podyplomowych Uczelni wyższych m.in.SWPS Wrocław,Akademia WSB Dąbrowa Górnicza

Akademia Bliżej  posiada  certyfikację: Akademii Edukacyjnej VCC nr licencji  AE-001-267 oraz na rok 2018 nr licencji AE-001-458 oraz Partnera Egzaminacyjnego VCC nr licencji PE-001-267 oraz na rok 2018 nr licencji PE-001-458 oraz wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy.

 

Akademia Blizej Natalia Kurzawa posiada przedłużony certyfikat Akademii Edukacyjnej VCC na rok 2021 do dnia 09-01-2021 oraz standard jakości MSUES waażny do 03.01.2022r.który uprawnia do realizacji szkoelń i kursów dofinansowanych w Bazie Usług Rozwojowych.

Certyfikat_VCC_AE_2020_Akademia_Bliżej.pdf
MSUES.pdf
Centrum_Szkoleń_i_Psychoterapii__referecje.pdf
Gimnazjum__referencje_(1).pdf
referecje_RCRE07112016.pdf
VCC__referencje.pdf_Agencja_Przedsiebiorczosci_Zory.pdf
Certyfikat_VCC_Akademia_Edukacyjna_2018.pdf
Certyfikat_VCC_Partner_Egzaminacyjny_2018.pdf
Certyfikat_AE_2019.pdf

Masz pytania? Skontaktuj się z nami
Adres e-mail: szkolenia.blizej@wp.pl
Telefon: (+48) 530 697 250

Ciasteczka>