BANKOWY OŚRODEK DORADZTWA I EDUKACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Możliwość dofinansowania
ul. Szarych Szeregów 23a
60-462 Poznań
Usługa szkoleniowa / Usługa doradcza
Liczba zrealizowanych usług: 394
Aktualne usługi
Charakterystyka działalności firmy

Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o. (BODiE) jest firmą szkoleniową powstałą w 1998 r. w ramach Spółdzielczej Grupy Bankowej (obecnie Zrzeszenie 194 banków spółdzielczych oraz SGB Bank S.A.). Oferuje szkolenia oraz profesjonalne doradztwo we wszystkich obszarach działalności banku. Zakres tematyczny oferowanych szkoleń obejmuje takie zagadnienia jak: prawo bankowe, zarządzanie i organizacja, ryzyka bankowe, działalność kredytowa, działalność depozytowa, sprzedaż i obsługa klienta oraz rachunkowość. Oprócz szkoleń realizowanych dla banków spółdzielczych, BODiE rozwija swoją działalność na otwartym rynku usług szkoleniowych – z usług Ośrodka korzystają również takie instytucje finansowe jak: Komisja Nadzoru Finansowego, Bank Gospodarstwa Krajowego, Concordia TUW. Rocznie w szkoleniach i pozostałych usługach rozwojowych BODiE uczestniczy ok. 25 000 osób.

Działania edukacyjne i szkoleniowe w sektorze usług bankowych i finansowych realizowane są jako:

  • SZKOLENIA OTWARTE – organizowane są w Oddziałach firmy w Poznaniu i Warszawie oraz w placówce edukacyjnej w Lututowie. Największą popularnością cieszą się szkolenia z ryzyk bankowych, działalności kredytowej oraz tematów ogólnobankowych tj. przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy oraz ochrona danych osobowych, jak również szkolenia ze zmian w przepisach prawa oraz regulacji tworzonych przez instytucje nadzoru bankowego.
  • SZKOLENIA ZAMKNIĘTE – realizowane są w siedzibie Banku lub innym wskazanym przez klienta miejscu. Są dostosowane do indywidualnie zdiagnozowanych potrzeb. Program szkolenia jest budowany adekwatnie do ustalonych z Bankiem potrzeb i celów. Szkolenia zamknięte realizowane są najczęściej jako szkolenia jedno – lub dwudniowe. W ofercie BODiE znajdują się również kompleksowe programy rozwojowe dla klientów.
  • SZKOLENIA E-LEARNINGOWE – BODiE dysponuje narzędziem do zdalnego nauczania, jakim jest platforma e-learningowa. Oferta spółki w tym zakresie obejmuje blisko 80 szkoleń e-learningowych z tematów ważnych z punktu widzenia funkcjonowania banku. Ważnym narzędziem wspierającym rozwój kompetencji pracowników obsługi klienta jest Symulator sprzedaży. 
  • SESJE ON-LINE oraz E-SZKOLENIA - działania edukacyjne BODiE w zakresie nauczania na odległość obejmują również realizację sesji on-line oraz e-szkoleń, czyli usług rozwojowych świadczonych w czasie rzeczywistym za pośrednictwem platform i aplikacji do kształcenia zdalnego (np. Clickmeeting, Transmisjeonline, aplikacja Teams). Aktualnie ten obszar działalności Spółki realizowany jest w oparciu o kwartalną ofertę szkoleń zdalnych, w której znajdują się szkolenia obejmujące tematykę:  ryzyk bankowych, działalności kredytowej, audytu i kontroli wewnętrznej, zmian w regulacjach i przepisach prawa, podatków i rachunkowości;
  • KONFERENCJE – BODiE organizuje również konferencje tematyczne (stacjonarne oraz on-line) skierowane do pracowników banków spółdzielczych oraz pokrewnych instytucji finansowych, podczas których omawiane są aktualne zagadnienia wchodzące w zakres działalności banku. Możliwość spotkania się z ekspertami z danej dziedziny, jak również pracownikami innych banków sprzyja wymianie poglądów i doświadczeń.
  • DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA – wsparciem i uzupełnieniem działalności szkoleniowej jest działalność wydawnicza BODiE. Spółka wydaje (w wersji elektronicznej) czasopismo „Bank Spółdzielczy”, w którym poruszane są aktualne dla środowiska bankowości spółdzielczej tematy z dziedziny finansów, bankowości, ekonomii, sprzedaży i obsługi klienta.

Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o. posiada również doświadczenie w realizacji projektów szkoleniowo-doradczych współfinansowanych ze środków unijnych. W latach 2004-2015 BODiE zrealizował samodzielnie i w partnerstwie blisko 35 projektów edukacyjnych skierowanych do pracowników banków spółdzielczych o łącznej wartości ok. 23 mln zł. Projety były dofinansowane głównie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dzięki realizacji przedmiotowych projektów znacząco podniósł się poziom kwalifikacji kadr sektora, a działania realizowane przez banki spółdzielcze stały się bardziej efektywne i konkurencyjne względem innych podmiotów rynku finansowego.

Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o. jest członkiem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych. Stosuje w swojej działalności Kodeks Dobrych Praktyk PIFS, który zawiera wszystkie elementy niezbędne do identyfikacji profesjonalnej firmy szkoleniowej. Spółka posiada certyfikat SUS 2.0. Działalność edukacyjna BODiE spełnia również wymogi systemu zarządzania jakością.

Firma dysponuje wykwalifikowaną i doświadczoną kadrą pracowników oraz trenerów realizujących usługi szkoleniowe. Szkolenia oragnizowane przez BODiE są bardzo wysoko oceniane przez klientów, czego potwierdzeniem są otrzymane referencje. Klienci doceniają zarówno bardzo dobrze przygotowaną stronę merytoryczną szkoleń, jak również profesjonalizm w kwestiach organizacyjno-logistycznych.

W swoich działaniach BODiE opiera się na wartościach, które są fundamentem oraz drogowskazem firmy: praca i zaangażowanie, tradycja i nowoczesność oraz odwaga i entuzjazm. Misją BODiE jest dbanie o rozwój wiedzy, umiejętności i kompetencji pracowników Spółdzielczej Grupy Bankowej oraz kadr innych podmiotów gospodarczych poprzez kompleksowe świadczenie usług o najwyższej jakości z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.
 

Sytuacja epidemiologiczna, jaka zaistniała w Polsce i na świecie w 2020 r. sprawiła, że Spółka zmodyfikowała profil swojej działalności - większość usług rozwojowych świadczonych przez BODiE przeniosła się do kanału cyfrowego: klientom oferowane są głównie sesje on-line, e-szkolenia oraz kursy e-learningowe.

Certyfikaty i referencje
Kontakt
Masz pytania? Skontaktuj się z nami
E-mail
m.zarebska@bodie.pl
Telefon
(+48) 608 339 937