K&K Consulting Paulina Kułyk

Możliwość dofinansowania
ul. Przepiórki 12
32-091 Masłomiąca
Usługa szkoleniowa / Usługa doradcza
Liczba zrealizowanych usług: 1605
Aktualne usługi
Charakterystyka działalności firmy

K&K Consulting powstała w 2004 i od początku działalności zajmowała się działalnością szkoleniową oraz doradztwem gospodarczym.

Na doświadczenie K&K Consulting składają się dziesiątki projektów, setki porad i tysiące godzin usług doradczych. Pracujemy zarówno dla firm, jak urzędów czy organizacji non-profit. Świadczyliśmy usługi m.in. dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego czy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Oferujemy szeroki zakres usług doradczych, od dotacji i kredytów przez biznes plany i analizy finansowe po doradztwo strategiczne i operacyjne. Usługi w każdym przypadku poprzedzone są szczegółową analizą badanego przedsiębiorstwa, organizacji lub instytucji oraz mają charakter dedykowany - poprzez wstępną analizę możemy zidentyfikować i dobrać najlepsze narzędzia do konkretnej sytuacji. Za każdym razem naszym celem jest wyjście naprzeciw indywidualnym potrzebom Klientów i przyczynienie się do rozwoju ich organizacji.

K&K Consulting posiada Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych przyznany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.

Znak jakości jest przyznany na podstawie wyników audytu zewnętrznego realizowanego przez niezależnych i obiektywnych audytorów. Przyznawany jest na okres 3 lat i może być używany przez instytucję, która go posiada pod warunkiem utrzymywania jakości świadczonych usług edukacyjno - szkoleniowych lub/i doradczych - zgodnej z MSUES. Posługiwanie się znakiem jakości przez instytucję, która go otrzymała oznacza, że spełnia ona wymagania określone w MSUES i realizuje wysokiej jakości usługi doradcze.

Warto podkreślić, że w trakcie audytu badana jest m.in. zgodność oferty z potrzebami i oczekiwaniami klientów, przygotowanie merytoryczne i metodyczne doradców, rzetelność przekazywanych treści, różnorodność form doradztwa. 

Certyfikaty i referencje
Kontakt
Masz pytania? Skontaktuj się z nami
E-mail
biuro@kkc.pl
Telefon
(+48) 606 658 851, (+48) 124 252 483