"K&K Consulting" Paulina Kułyk

Możliwość dofinansowania
Logo "K&K Consulting" Paulina Kułyk
ul. Przepiórki 12
32-091 Masłomiąca
Usługa szkoleniowa / Usługa doradcza
Liczba zrealizowanych usług: 1643
Aktualne usługi
Charakterystyka działalności firmy

K&K Consulting to nowoczesna, dynamiczna, bazującą na wiedzy firm doradcza. K&K Consulting powstała w 2004 roku i od początku działalności jest otwarta na nowe rozwiązania i technologie. Na doświadczenie K&K Consulting składa się ponad 250 000 zrealizowanych godzin doradczych (w tym 45 000 zrealizowanych godzin doradczych w ostatnich 3 latach) i ponad 5 500 zrealizowanych zleceń.

Wiedza i doświadczenie wyniesione z olbrzymiej ilości zrealizowanych projektów doradczych to wymierna korzyść dla klientów K&K Consulting. Firma dostarczała swoją wiedzę zarówno dla dużych jak i mikrofirm, urzędów czy organizacji non-profit. Trzon oferty stanowiło pozyskiwanie dotacji europejskich. Dzisiaj K&K Consulting oferuje usługi każdorazowo dopasowane do potrzeb klienta (szyte na miarę). Doświadczenie firmy, dobra organizacja procesów wewnętrznych oraz wysokie standardy pracy pozwalają dostarczać klientowi, w sposób powtarzalny, usługi wysokiej jakości. Nasz potencjał tworzy synergia ludzi, ich doświadczeń, wykształcenia i umiejętności. 

Duża część wykonywanych przez nas usług jest w BUR niewidoczna – bardzo często bowiem wykonujemy usługi dedykowane (wówczas BUR ich nie pokazuje).

ZACHĘCAMY więc do kontaktu bezpośredniego.

Zakres naszej oferty to m.in. doradztwo i szkolenia z obszarów: 

1.Controling finansowy

 • Opracowanie narzędzi do kontroli rentowności i płynności firmy oraz/i jej grup przychodowych 
 • Pogłębiona dedykowana analiza kosztów, przychodów, płynności

2.Systemy wynagrodzeń i oceny pracowniczej 

 • Opis stanowisk pracy 
 • Wartościowanie stanowisk pracy 
 • Opracowanie konstrukcji i zasad premiowych/motywacyjnych 
 • Okresowa ocena pracownicza metodą 270 stopni 

3. Zarządzanie procesami biznesowymi 

 • Opracowanie map procesowych 
 • Optymalizacja zdefiniowanych procesów 
 • Stworzenie narzędzi do zarządzania operacyjnego procesami w firmie 
 • Analiza potrzeb rozwojowych w zakresie cyfryzacji 

4. Transformacja cyfrowa firm 

 • Analiza procesów biznesowych/Analiza przedwdrożeniowa 
 • Opis funkcjonalny - zarządzanie procesami w transformacji cyfrowej 

5. Dotacje i finansowanie biznesu 

 • Analiza możliwości pozyskania wsparcia finansowego 
 • Monitoring terminów dotacji 
 • Pozyskiwanie dotacji inwestycyjnych i ew. koordynacja projektu 
 • Dotacje bonowe 
 • Pożyczki preferencyjne 

6.Marketing

7.Języki obce

Współpracujemy z kilkudziesięcioma trenerami/doradcami z różnych zakresów tematycznych.

Pracujemy zarówno dla firm, jak urzędów czy organizacji non-profit. Świadczyliśmy usługi m.in. dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego czy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Usługi w każdym przypadku poprzedzone są szczegółową analizą badanego przedsiębiorstwa, organizacji lub instytucji oraz mają charakter dedykowany - poprzez wstępną analizę możemy zidentyfikować i dobrać najlepsze narzędzia do konkretnej sytuacji. Za każdym razem naszym celem jest wyjście naprzeciw indywidualnym potrzebom Klientów i przyczynienie się do rozwoju ich organizacji.

K&K Consulting posiada Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych przyznany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.

Znak jakości jest przyznany na podstawie wyników audytu zewnętrznego realizowanego przez niezależnych i obiektywnych audytorów. Przyznawany jest na okres 3 lat i może być używany przez instytucję, która go posiada pod warunkiem utrzymywania jakości świadczonych usług edukacyjno - szkoleniowych lub/i doradczych - zgodnej z MSUES. Posługiwanie się znakiem jakości przez instytucję, która go otrzymała oznacza, że spełnia ona wymagania określone w MSUES i realizuje wysokiej jakości usługi doradcze.

Warto podkreślić, że w trakcie audytu badana jest m.in. zgodność oferty z potrzebami i oczekiwaniami klientów, przygotowanie merytoryczne i metodyczne doradców, rzetelność przekazywanych treści, różnorodność form doradztwa. 

Certyfikaty i referencje
Kontakt
Masz pytania? Skontaktuj się z nami