Dostawca usług - K&K Consulting Paulina Kułyk

Logo K&K Consulting Paulina Kułyk

5/5 z 5460 ocen

K&K Consulting Paulina Kułyk

Siedziba: ul. Przepiórki 12, 32-091 Masłomiąca

NIP: 9372166836

Liczba zrealizowanych usług : 1404Charakterystyka działalności firmy

K&K Consulting powstała w 2004 i od początku działalności zajmowała się działalnością szkoleniową oraz doradztwem gospodarczym.

Na doświadczenie K&K Consulting składają się dziesiątki projektów, setki porad i tysiące godzin usług doradczych. Pracujemy zarówno dla firm, jak urzędów czy organizacji non-profit. Świadczyliśmy usługi m.in. dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego czy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Oferujemy szeroki zakres usług doradczych, od dotacji i kredytów przez biznes plany i analizy finansowe po doradztwo strategiczne i operacyjne. Usługi w każdym przypadku poprzedzone są szczegółową analizą badanego przedsiębiorstwa, organizacji lub instytucji oraz mają charakter dedykowany - poprzez wstępną analizę możemy zidentyfikować i dobrać najlepsze narzędzia do konkretnej sytuacji. Za każdym razem naszym celem jest wyjście naprzeciw indywidualnym potrzebom Klientów i przyczynienie się do rozwoju ich organizacji.

K&K Consulting posiada Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych przyznany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.

Znak jakości jest przyznany na podstawie wyników audytu zewnętrznego realizowanego przez niezależnych i obiektywnych audytorów. Przyznawany jest na okres 3 lat i może być używany przez instytucję, która go posiada pod warunkiem utrzymywania jakości świadczonych usług edukacyjno - szkoleniowych lub/i doradczych - zgodnej z MSUES. Posługiwanie się znakiem jakości przez instytucję, która go otrzymała oznacza, że spełnia ona wymagania określone w MSUES i realizuje wysokiej jakości usługi doradcze.

Warto podkreślić, że w trakcie audytu badana jest m.in. zgodność oferty z potrzebami i oczekiwaniami klientów, przygotowanie merytoryczne i metodyczne doradców, rzetelność przekazywanych treści, różnorodność form doradztwa. 

KKC.Paulina_APM_Standard_biznesplan,_dotacja_2009.10.09.pdf
KKC.Paulina_PTS_Rabka_doradztwo_2009.10.09.pdf
KKC.Paulina_Tip-Top_doradztwo,_dotacja_2009.10.09.pdf
KKC.Paulina_MARR_doradztwo01_2012.07.26.pdf
KKC.Paulina_MARR_doradztwo02_2012.07.26.pdf
457_2021_K&K_Consulting_Paulina Kułyk_pl_skan.pdf

Masz pytania? Skontaktuj się z nami
Adres e-mail: biuro@kkc.pl
Telefon: (+48) 606 658 851, (+48) 124 252 483

Ciasteczka>