Dostawca usług - Biuro Inwestycyjne PROGRES Anna Bielska

Logo Biuro Inwestycyjne PROGRES Anna Bielska

4.8/5 z 1880 ocen

Biuro Inwestycyjne PROGRES Anna Bielska

Siedziba: Gągławki 6, 11-034 Gągławki

NIP: 7392475491

Liczba zrealizowanych usług : 688Charakterystyka działalności firmy

Biuro Inwestycyjne PROGRES Anna Bielska działa na rynku od 2004 roku doradzając przedsiębiorcom, instytucjom publicznym, organizacjom pozarządowym oraz klientom indywidualnym. Misją firmy jest wspieranie działań prorozwojowych w regionie poprzez wsparcie biznesu i organizacji pozarządowych w pozyskiwaniu środków na rozwój oraz propagowanie zrównoważonego stylu zarządzania. Strategicznym celem biznesowym jest stały i dynamiczny rozwój, wyrażony szerokim spektrum świadczonych usług, wielkością rocznych przychodów, ilością zrealizowanych projektów, zatrudnionych pracowników i obsługiwanych klientów

Główne usługi świadczone przez firmę PROGRES to:

 • Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych ze środków krajowych i zagranicznych;

 • Doradztwo szkoleniowe;

 • Doradztwo inwestycyjne;

 • Przygotowanie, koordynacja i rozliczanie projektów szkoleniowych oraz inwestycyjnych;

 • Realizacja szkoleń;

 • Coaching.

W ciągu ostatnich 5 lat Biuro Inwestycyjne PROGRES Anna Bielska z sukcesem przygotowało i zrealizowało ponad 15 projektów szkoleniowych i inwestycyjnych takich jak m.in.:     

 • „Podniesienie kompetencji kadr lekarskich województwa warmińsko-mazurskiego” (czas trwania projektu: 01.07.2013 - 31.08.2014) – szkolenia dla lekarzy stomatologów; Beneficjentami było 36 stomatologów z województwa warmińsko-mazurskiego. Głównym celem projektu było przeszkolenie lekarzy z branży stomatologicznej w celu podniesienia liczby pacjentów poprzez rozwój kompetencji zawodowych i miękkich. W ramach projektu odbyło się dwanaście szkoleń specjalistycznych, cztery szkolenia  z zakresu kompetencji  miękkich oraz coaching biznesowy.

 • „Szkolenia dla pracowników branży handlowej”  (czas trwania projektu: 01.10.2013 - 30.09.2014);Głównym celem projektu była poprawa konkurencyjności objętej wsparciem firmy  poprzez zwiększenie kompetencji zawodowych pracowników objętych projektem, którzy ukończyli szkolenia i uzyskali certyfikaty oraz wypracowali wdrożenie standardu sprzedaży.
  W projekcie wzięły udział 154 osoby, które uczestniczyły w 14 szkoleniach miękkich i specjalistycznych oraz coachingu.

 • „Profesjonalne asystentki ważnym filarem gabinetów stomatologicznych” (czas trwania projektu: 01.01.2014 – 31.05.2015); Projekt skierowany do 52 asystentek i higienistek stomatologicznych zatrudnionych w gabinetach stomatologicznych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Głównym celem projektu był wzrost konkurencyjności poprzez wzrost kompetencji zawodowych i technicznych. W ramach projektu odbyło się 5 szkoleń miękkich i 6 specjalistycznych.

 • „Badania sensoryczne jako metody opracowania i udoskonalania produktów firm sektora rolno-spożywczego województwa warmińsko-mazurskiego (czas trwania projektu: 12.2013-05.2015) - projekt realizowany we współpracy z Instytutem Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie. Celem głównym projektu było: Zwiększenie roli współpracy B+R pomiędzy sferą nauki i gospodarką regionu poprzez przygotowanie do wdrożenia za pomocą metod sensorycznych 4 produktów spożywczych przez 5 przedsiębiorstw rolno-spożywczych województwa warmińsko-mazurskiego do czerwca 2015r. Zadania projektu obejmowały: Przygotowanie merytoryczne Liderów Sensorycznych do stworzenia zespołów osób oceniających w firmach (paneli sensorycznych) i takich zespołów w firmach; Szkolenie z zakresu wybranych metod różnicowych dla Liderów Sensorycznych i zespołów; Przygotowanie pod względem merytorycznym i instrastrukturalnym Firm do analizy sensorycznej metodami opisowymi;Wypracowanie nowego innowacyjnego produktu z wykorzystaniem analizy sensorycznej; Promowanie badań sensorycznych w przedsiębiorstwach jako narzędzi służących wdrożeniu przedsięwzięć innowacyjnych w przedsiębiorstwach województwa warmińsko-mazurskiego.

Firma ma długoletnie doświadczenie z zakresu przygotowania, prowadzenia i rozliczania projektów szkoleniowych oraz inwestycyjnych, sięgające początków Funduszy zagranicznych w Polsce. Jednym z największych projektów przy których pracowała firma było przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej projektu:

 • "Rewitalizacja Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie". Wnioskodawca otrzymał dofinansowanie w wysokości 42 329 141,84 PLN na realizację zaplanowanych zadań (m.in. budowa Sceny Margines, restauracja widwni Dużej Sceny i Foyer, modernizacja Sceny Kameralnej).

Biuro PROGRES realizuje szkolenia wspierające rozwój organizacji pozarządowych, np. spotkania podnoszące wiedzę na temat przygotowania wniosków o dofinansowanie.

Ponadto firma prowadzi szkolenia dla instytucji społecznych, takich jak Centra Aktywizacji Zawodowej, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Ochotnicze Hufce Pracy, Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej.

 

W ciągu ostatnich 5 lat Biuro Inwestycyjne PROGRES Anna Bielska zrealizowało ponad 2000 godzin szkoleń z zakresów takich jak:

- stomatologia,

- nauka języków (język angielski, niemiecki, rosyjski),

- sprzedaż,

- zarządzanie przez cele,

- zarządzanie przedsiębiorstwem,

- planowanie pracy,

- rozwiązywanie konfliktów,

- obsługa klienta/pacjenta,

- gastronomia (np. kelnerskie, barmańskie, kuchnia francuska, kuchnia śródziemnomorska, kuchnia wegetariańska),

- obsługa komputera (obsługa pakietu MS Office, przesyłanie danych do NFZ),

- SPA (masaże, wykorzystanie ziół w zabiegach SPA, zabiegi na twarz i ciało),

- fitness (joga, aqua fitness).

 Firma prowadziła również coaching grupowy i indywidualny dla przedsiębiorców i osób fizycznych.

Biuro Inwestycyjne PROGRES stale współpracuje z grupą doświadczonych i wyspecjalizowanych trenerów, a także coachów (zrzeszonych w International Coaching Community).

Każde realizowane szkolenie jest poprzedzone badaniem potrzeb klientów. Dzięki temu program, zakres merytoryczny i sposób prowadzenia szkolenia są zgodne z oczekiwaniami uczestników.

Biuro Inwestycyjne PROGRES stawia również na rozwój swoich pracowników. W latach 2013-2015 w firmie wdrożono projekty:

 • „Profesjonalizacja branży doradczej” (czas trwania projektu: 01.09.2013-31.07.2014) – projektu dla 10 pracowników Biura Inwestycyjnego PROGRES Anna Bielska. Głównym celem projektu było podniesienie konkurencyjności Biura Inwestycyjnego PROGRES Anna Bielska poprzez poszerzenie oferty usług i podniesienie kompetencji zawodowych i miękkich właścicielki i pracowników. W ramach projektu odbyło się czternaście szkoleń miękkich i specjalistycznych:
  • International Coaching Community- kurs zakończony egzaminem certyfikującym.
  • Certified Train the Trainer.
  • Sytuacyjne przywództwo STL.
  • Język angielski dla początkujących.
  • Język angielski dla zaawansowanych.
  • Etyka w branży doradczej.
  • Instrukcja kancelaryjna w firmie.
  • Aktywne pozyskiwanie klienta.
  • Techniki sprzedaży.
  • Profesjonalne prowadzenie dokumentacji usług szkoleniowych.
  • MS Word dla średniozaawansowanych.
  • MS Excel dla średniozaawansowanych.
  • Warsztaty z emisji głosu.
  • Prawo jazdy.

Ponadto uczestnicy wzięli udział w kursie języka angielskiego na dwóch poziomach (podstaowwy i średniozaawansowany) oraz kursie na prawo jazdy. Kadra odpowiedzialna za szkolenia w firmie wzięła udział w kursie trenerskim, a także kursie International Coaching Community I stopnia zakończonym otrzymaniem certyfikatów coacha. 

 • „Bądź tą zmianą, którą pragniesz ujrzeć w świecie”, czyli Biuro Inwestycyjne Progres Anna Bielska inspiracją dla pracowników i Interesariuszy (czas trwania projektu: 07.2014 - 02.2015) – projekt Społecznej Odpowiedzialności Biznesu współfinansowany ze środków Funduszu Szwajcarskiego, zakończony uzyskaniem certyfikatu Social Accountability 8000. W czasie trwania projektu zorganizowana została konferencja dotycząca Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, a w biurze firmy wdrożono rozwiązania energooszczędne. Ponadto pracownicy zostali przeszkoleni w zakresie NVC - porozumienie bez przemocy. Podniesiono komfort pracy (m.in. zakup foteli ergonomicznych oraz podstawek pod laptopy).

Biuro Inwestycyjne PROGRES Anna Bielska posiada wpis do Resjestru Instytucji Szkoleniowych  nr 2.28/00012/2010.

Firma w lutym 2015 roku uzyskała Certyfikat Social Accountability 8000.

Właścicielka firmy od marca 2014 roku jest certyfikowanym coachem International Coaching Community.

Rekomendacja_Teatr_Jaracza.jpg
Rekomendacja_NFZ.jpg
SProgres_c217011110020.pdf
Rekomendacja.pdf
13302.pdf
BIURO_INWESTYCYJNE_PROGRES_ANNA_BIELSKA[1].pdf

Masz pytania? Skontaktuj się z nami
Adres e-mail: anna.barcz@eufunds.pl
Telefon: (+48) 534 059 549

Ciasteczka>