Centrum Usług Szkoleniowych Krzysztof Rzeszutek

Możliwość dofinansowania
ul. Mikołaja Kopernika 7
33-100 Tarnów
Usługa szkoleniowa / Usługa doradcza
Liczba zrealizowanych usług: 0
Aktualne usługi
Charakterystyka działalności firmy

Oddział Tarnów:

Centrum Usług Szkoleniowych rozpoczęło działalność w 2006 r., początkowo prowadząc kursy z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz obsługi wózków jezdniowych. Siedziba firmy od 2007 r. mieści się przy ul. Mikołaja Kopernika 7  w Tarnowie.  Obecnie CUS prowadzi około 60 różnego typu kursów i seminariów zarówno dla osób prywatnych jak i zleconych dla firm. Ponadto CUS współpracuje z instytucjami publicznymi, prowadząc liczne kursy i szkolenia współfinansowane z funduszy Unii Europejskiej zlecone m.in. przez Urzędy Pracy, Tarnowskie Centrum Kształcenia Praktycznego, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tarnowie oraz różnego rodzaju Spółdzielni i Fundacji korzystające ze środków unijnych.

Oddział Mielec.

Centrum Usług Szkoleniowych w pierwszej połowie 2019 roku zakończyło projekt Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie pod nazwą "Droga do aktywności" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego mający na celu kompleksowe wsparcie dla wszystkich uczestników projektu -  określenie ścieżki zawodowej oraz dopasowanie adekwatnych do potrzeb uczestników instrumentów i usług poprzez umożliwienie zdobycia certyfikowanych kwalifikacji zawodowych oraz doświadczenia zawodowego poprzez pokrycie kosztów subsydiowanego zatrudnienia i staże.

Ośrodek szkoleniowy zapewnia doskonałą, doświadczoną i posiadającą niezbędne uprawnienia kadrę wykładowców prowadzących szkolenia. Ponadto Centrum Usług Szkoleniowych na prośbę zleceniodawcy organizuje szkolenia wyjazdowo- integracyjne.

Centrum Usług Szkoleniowych w Tarnowie posiada aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, Akredytację Kuratora Oświaty w Krakowie oraz Certyfikat ISO 9001:2015.

Akredytacja została przyznana w drodze decyzji administracyjnej wydanej w dniu 01 czerwca 2015 r. po przeprowadzeniu oceny działalności placówki przez Zespół Akredytacyjny powołany przez Kuratora Oświaty w Krakowie.

Centrum Usług Szkoleniowych w Tarnowie spełnia wszystkie warunki, wymogi oraz zapewnia wysokiej jakości kształcenie w zakresie następujących kursów:                              

1. Kurs spawania gazowego blach i rur ze stali ferrytycznych. 

2. Kurs spawania metodą TIG blach i rur ze stali ferrytycznych i nierdzewnych.

3. Kurs spawania metodą MAG.

4. Kurs przewozu towarów niebezpiecznych ADR.

5. Kurs obsługi wózków jezdniowych.

6. Kurs podstawowy potwierdzający przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia. 

27.08.2019 r. został przeprowadzony audit w wyniku, którego otrzymaliśmy certyfikat poświadczający zgodność wdrożonego systemu z wymaganiami normy ISO 9001: 2015.

Centrum Usług Szkoleniowych ponadto zapewnia bazę i wyposażenie dydaktyczne oraz pomieszczenia spełniające warunki bezpieczeństwa i higieny nauki i pracy. Placówka zatrudnia wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną oraz opracowuje i udostępnia materiały dydaktyczne dla prowadzących i uczestników. 

Certyfikaty i referencje
Kontakt
Masz pytania? Skontaktuj się z nami
E-mail
biuro@cus.com.pl
Telefon
(+48) 733 500 780, (+48) 146 210 040