Dostawca usług - EUROSCHOOL-PERFECT Grażyna Elżbieta Gliszczyńska

Logo EUROSCHOOL-PERFECT Grażyna Elżbieta Gliszczyńska

4.5/5 z 170 ocen

EUROSCHOOL-PERFECT Grażyna Elżbieta Gliszczyńska

Siedziba: ul. Upalna 1A/4, 15-668 Białystok

NIP: 5421210571

Liczba zrealizowanych usług : 89Charakterystyka działalności firmy

Euroschool-Perfect od blisko 18 lat działa na podlaskim rynku szkoleniowym jako profesjonalna szkoła językowa, realizując szkolenia (nie tylko językowe) dla dzieci począwszy od 5-latków, poprzez młodzież gimnazjalną i ponadgimnazjalną, a skończywszy na osobach dorosłych, w tym realizując szkolenia zamawiane pod specjalne potrzeby przez podlaskich przedsiębiorców dla swoich pracowników. Zajęcia prowadzone są na poziomach zgodnych ze skalą Rady Europy A1-C2 oraz przygotowujące do sprawdzianu szóstoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu z matury podstawowej i rozszerzonej z j. angielskiego. Programy nauczania wg których prowadzone są zajęcia spójne są z Europejskim System Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ), tj. The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR).

Obok oferty szkoleń komercyjnych, na swoim koncie posiada z sukcesem zrealizowanych 11 projektów dofinansowanych ze środków EFS (SPO RZL, ZPORR, PO KL) na łączną kwotę ponad 5 mln zł, w których udział wzięło ponad 1,7 tys. osób i zrealizowano ponad 21 tys. godzin szkoleniowych (językowych - szkolenia na poziomach A1-C1 oraz Business English, komputerowych, z proekologicznych rozwiązań, warsztaty grupowe interpersonalne oraz indywidualne sesje z psychologiem i in.)

Szkoła posiada akredytację Kuratorium Oświaty w Białymstoku (od 28.06.2010r.) w zakresie prowadzenia kursów języka angielskiego. Jako placówka oświaty pozaszkolnej (wpisana do rejestru w 1998 r.) prowadzi stałą współpracę z Kuratorium, głównie w formie sporządzania corocznych sprawozdań na temat liczby uczniów, wyposażenia sal lekcyjnych, modernizacji bazy dydaktycznej, doskonalenia kadry lektorów, wprowadzania nowych programów nauczania.

 

Euroschool-Perfect jest licencjonowanym Ośrodkiem Egzaminacyjnym TGLS® , tj. instytucją, która posiada uprawnienia do nadzoru i przeprowadzania sesji egzaminacyjnych z języków obcych przygotowane przez Krajowe Centrum Egzaminacyjne. Euroschool-Perfect posiada uprawnienia do organizowania i przeprowadzania egzaminów sprawdzających umiejętności językowe osób ubiegających się o certyfikat TGLS. Egzaminy językowe przeprowadzane są za pośrednictwem elektronicznej platformy egzaminacyjnej obsługiwanej przy pomocy urządzeń posiadających dostęp do sieci Internet.

Od 09.2015 Euroschool-Perfect figuruje w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych prowadzonym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku.

scan_1.PDF
scan_2.pdf
scan_3.pdf
scan_4.pdf
scan_5.PDF
Akredytacja_Kuratorium_Oświaty.pdf
Ośrodek_TGLS.pdf
Wpis_do_RIS.pdf
Znak_jakości_TGLS.pdf

Masz pytania? Skontaktuj się z nami
Adres e-mail: biuro@perfect.ids.pl
Telefon: 85 663 53 31

Ciasteczka>