LESZEK ZAWLOCKI GRUPA ACTIVE CHANGE

Możliwość dofinansowania
ul. Powroźnicza 6/2
30-307 Kraków
Usługa szkoleniowa / Usługa doradcza
Liczba zrealizowanych usług: 69
Aktualne usługi
Charakterystyka działalności firmy

Grupa Active Change prowadzi ośrodek o nazwie Instytut Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego, który działa ponad 15 lat.

Jesteśmy wpisani do rejestru Niepublicznych Placówek Kształcenia Ustawicznego. W 2014 roku otrzymaliśmy certyfikat jakości, potwierdzający zgodność realizowanych szkoleń z Małopolskimi Standardami Usług Edukacyjno-Szkoleniowych. Dzięki temu nasi klienci mają gwarancję rzetelnie wykonywanych usług rozwojowych.

Prowadzimy usługi rozwojowe - szkoleniowe i doradcze - z zakresu tzw. umiejętności miękkich. Naszymi klientami są osoby i instytucje, w tym biznes. Szkolimy i wspieramy kadrę menadżerską, pracownicy firm i instytucji, psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych, terapeutów, trenerów i osoby indywidualne. Kształcimy i doskonalimy zawodowo coachów. Jesteśmy również członkami-założycielami Izby Coachingu.

Prowadzimy liczne szkolenia otwarte o charakterze rozwojowym i podnoszące kompetencje (osobiste i zawodowe).

Realizowowaliśmy projekty szkoleniowe dla przedsiębiorców w ramach projektu PFK (wg standardów MSUES).

Prowadzimy kompleksowe projekty dla firm, rozwiązujące problemy w codziennym funkcjonowaniu organizacji.

Akredytacja Małopolskiego Kuratora Oświaty (Szkoła Profesjonalnego Coachingu)

Akredytacja Izby Coachingu (Szkoła Profesjonalnego Coachingu)

Znak jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych

Nasi trenerzy posiadają dodatkowe licencje, certyfikaty i akredytacje, w zależności od specjalizacji.

Certyfikaty i referencje
Kontakt
Masz pytania? Skontaktuj się z nami
E-mail
biuro@ipri.com.pl
Telefon
(+48) 509 501 476, (+48) 515 098 983