Moduł użytkownika
 
Menu

Akademia Nauki Emilia Karolina Seroka


Dane identyfikacyjne
Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym Akademia Nauki
Forma prawnaosoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - mikroprzedsiębiorstwo
NIP 9661616441 REGON 200326304
Dane adresowe
Legionowa 14/16
15-099 Białystok
województwo: podlaskie, powiat: Białystok
Dane kontaktowe
Email bialystok@akn.pl Telefon 85 7443210
Strona internetowa www.bialystok.akn.pl Fax
Pozostałe informacje
Rodzaje usług świadczonych przez podmiot, na które można uzyskać dofinansowanie:
Usługa szkoleniowa