Moduł użytkownika
 
Menu

MIĘDZYNARODOWY INSTYTUT OUTSOURCINGU


Dane identyfikacyjne
Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym MIĘDZYNARODOWY INSTYTUT OUTSOURCINGU
Forma prawnafundacje
NIP 5782967692 REGON 280199929
Dane adresowe
Zofii Nałkowskiej 21
82-300 Elbląg
województwo: warmińsko-mazurskie, powiat: Elbląg
Dane kontaktowe
Email fioi@fioi.org Telefon +48552394874
Strona internetowa www.fioi.org Fax +48552394877
Pozostałe informacje
Rodzaje usług świadczonych przez podmiot, na które można uzyskać dofinansowanie:
Usługa szkoleniowa
Usługa doradcza