Moduł użytkownika
 
Menu

Humaneo


Dane identyfikacyjne
Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym Humaneo
Forma prawnastowarzyszenia
NIP 7343157319 REGON 120195516
Dane adresowe
Nawojowska 12
33-300 Nowy Sącz
województwo: małopolskie, powiat: Nowy Sącz
Dane kontaktowe
Email biuro@humaneo.pl Telefon +48 18 547 70 70
Strona internetowa www.humaneo.pl Fax +48 18 442 05 77
Pozostałe informacje
Rodzaje usług świadczonych przez podmiot, na które można uzyskać dofinansowanie:
Usługa szkoleniowa
Usługa doradcza