Moduł użytkownika
 
Menu

EWA MUKOID INSTYTUT MUKOID KOMUNIKACJA DLA ROZWOJU


Dane identyfikacyjne
Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym Instytut Mukoid
Forma prawnaosoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - mikroprzedsiębiorstwo
NIP 6771046434 REGON 350730664
Dane adresowe
Pużaka 3
31-316 Kraków
województwo: małopolskie, powiat: Kraków
Dane kontaktowe
Email instytut@mukoid.com Telefon 690860188
Strona internetowa studiacoachingu.com, mukoid.com Fax
Pozostałe informacje
Rodzaje usług świadczonych przez podmiot, na które można uzyskać dofinansowanie:
Usługa szkoleniowa
Usługa doradcza