Moduł użytkownika
 
Menu

APS Piotr Olgierd Sułkowski


Dane identyfikacyjne
Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym APS Piotr Olgierd Sułkowski
Forma prawnaosoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - mikroprzedsiębiorstwo
NIP 7371913750 REGON 121011033
Dane adresowe
34-650 Zamieście 1
województwo: małopolskie, powiat: limanowski
Dane kontaktowe
Email psulkowski@gmail.com Telefon 500026554
Strona internetowa Fax
Pozostałe informacje
Rodzaje usług świadczonych przez podmiot, na które można uzyskać dofinansowanie:
Usługa szkoleniowa
Usługa doradcza