Moduł użytkownika
 
Menu

English Language Education dr Marcin Rogalski


Dane identyfikacyjne
Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym English Language Education dr Marcin Rogalski
Forma prawnaosoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - mikroprzedsiębiorstwo
NIP 5422417618 REGON 380128961
Dane adresowe
Ciepła 3a/4
15-472 Białystok
województwo: podlaskie, powiat: Białystok
Dane kontaktowe
Email biuro@englishlanguage.edu.pl Telefon 606649455
Strona internetowa www.englishlanguage.edu.pl Fax
Pozostałe informacje
Rodzaje usług świadczonych przez podmiot, na które można uzyskać dofinansowanie:
Usługa szkoleniowa