Moduł użytkownika
 
Menu

ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W LUBLINIE


Dane identyfikacyjne
Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym ZDZ Lublin
Forma prawnastowarzyszenia
NIP 7120104912 REGON 000512616
Dane adresowe
Królewska 15/-
20-109 Lublin
województwo: lubelskie, powiat: Lublin
Dane kontaktowe
Email zdz@zdz.lublin.pl Telefon +48 81 532 65 19
Strona internetowa www.zdz.lublin.pl Fax +48 81 532 65 19
Pozostałe informacje
Rodzaje usług świadczonych przez podmiot, na które można uzyskać dofinansowanie:
Usługa szkoleniowa