Moduł użytkownika
 
Menu

Agnieszka Cieplik


Dane identyfikacyjne
Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym Agnieszka Cieplik Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Target
Forma prawnaosoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - mikroprzedsiębiorstwo
NIP 7831580535 REGON 634609776
Dane adresowe
os. Kalinowe 14B/10
62-090 Rokietnica
województwo: wielkopolskie, powiat: poznański
Dane kontaktowe
Email sekretariat@odntarget.pl Telefon +48 531 386 326
Strona internetowa www.odntarget.pl Fax
Pozostałe informacje
Rodzaje usług świadczonych przez podmiot, na które można uzyskać dofinansowanie:
Usługa szkoleniowa
Usługa doradcza