Moduł użytkownika
 
Menu

Zakład Doskonalenia Zawodowego


Dane identyfikacyjne
Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym ZDZ Białystok
Forma prawnastowarzyszenia
NIP 5420000305 REGON 000512467
Dane adresowe
Pogodna 63/1
15-365 Białystok
województwo: podlaskie, powiat: Białystok
Dane kontaktowe
Email zdz@zdz.bialystok.pl Telefon +48 85 742 42 06
Strona internetowa www.zdz.bialystok.pl Fax +48 85 742 36 51
Pozostałe informacje
Rodzaje usług świadczonych przez podmiot, na które można uzyskać dofinansowanie:
Usługa szkoleniowa