Moduł użytkownika
 
Menu

Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie


Dane identyfikacyjne
Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym W-MZDZ
Forma prawnastowarzyszenia
NIP 7390100344 REGON 510039728
Dane adresowe
Mickiewicza 5
10-548 Olsztyn
województwo: warmińsko-mazurskie, powiat: Olsztyn
Dane kontaktowe
Email bp@wmzdz.pl Telefon +48 89 5276762
Strona internetowa wmzdz.pl Fax +48 895353984
Pozostałe informacje
Rodzaje usług świadczonych przez podmiot, na które można uzyskać dofinansowanie:
Usługa szkoleniowa