Usługa - OD ZERA DO SPRAWNEJ OBSŁUGI KOMPUTERA. Kurs obsługi MS Word, MS Excel, MS Power Point, poczty elektronicznej, e-usług i sieci Internet - Bony na Szkolenia uczestnik nr 2.

Logo Open Education Group Sp. z o.o.

4.4/5 z 666 ocen

Tytuł OD ZERA DO SPRAWNEJ OBSŁUGI KOMPUTERA. Kurs obsługi MS Word, MS Excel, MS Power Point, poczty elektronicznej, e-usług i sieci Internet - Bony na Szkolenia uczestnik nr 2.

Numer usługi 2021/04/01/9279/996236

Dostawca usług Open Education Group Sp. z o.o.

Miejsce usługi Białystok

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

10 588,00 zł netto za osobę

10 588,00 zł brutto za osobę

81,45 zł netto za osobogodzinę

81,45 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisany 1 uczestnik

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

Grupa docelowa usługi:

 Kurs dedykowany jest dla osób, które chcą nabyć umiejętność płynnej obsługi komputera, sieci Internetu oraz obsługi MS Word,  MS Excel, MS Power Point, poczty elektronicznej, e-usług i efektywnie wykorzystywać wiedzę w życiu codziennym.

Szkolenie skierowane jest także dla uczestników projektu ”Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki – Subregion Białostocki 3.2.1”.

Minimalna liczba uczestników: 2
Maksymalna liczba uczestników: 10
Data zakończenia rekrutacji: 18-04-2021
Liczba godzin usługi: 130
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Znak Jakości TGLS Quality Alliance

Ramowy program usługi

Pokaż program

W ramach całego kursu odbędzie się 110 godzin zajęć grupowych oraz 20 godzin zajęć indywidualnych.

Szkolenie składać się będzie z następujących aspektów obsługi kopmputera oraz poruszania się w sieci - Internet.

1. Program MS Word: Elementy menu programu. Wprowadzanie i edycja tekstu, wstawianie elementów graficznych, tabel i wykresów, zapisywanie dokumentów, zabezpieczanie dokumentów.

2. Program MS Excel: Wprowadzanie i edytowanie danych, formuły i proste funkcje wbudowane, wstawianie wykresów. formatowanie warunkowe komórek, drukowanie.

3. Program MS PowerPoint: Podstawy i zasady tworzenia prezentacji multimedialnej, wstawianie tekstu i obiektów graficznych, zastosowanie wbudowanych szablonów i motywów, animacje i przejścia.

4. Poczta elektroniczna: wysyłanie, odbieranie, przesyłanie e-maili wraz z załącznikami.

5. Bezpieczeństwo w sieci: jak nie dać się oszukać, tworzenie bezpiecznego hasła, potencjalnie niebezpieczne strony.

6. Bankowość elektroniczna.

7. Komunikatory: media społecznościowe – Facebook, Instagram, oprogramowania do wideokonferencji – Zoom, Skype, Microsoft Teams,

8. Przeglądarki internetowe: Internet Explorer, Firefox, Chrome, konfiguracja przeglądarki, narzędzia przeglądarki, wtyczki uławiające korzystanie z Internetu, podstawowe zasady korzystania z sieci.

8. E-administracja: ePUAP. Profil zaufany. Internetowe Konto Pacjenta.

Program zajęć indywidualnych zostanie dostosowany indywidualnie do potrzeb każdego uczestnika. Na zajęciach indywidualnych poruszane będą kwestie które sprawiają uczestnikowi najwięcej problemu, będą obejmowały zagadnienia ważne dla uczestnika ze względu na zainteresowania lub umożliwią Uczestnikowi swobodne posługiwanie się programami potrzebnymi w życiu zawodowy.

Szkolenie będzie przeprowadzane w formie zajęć praktycznych które ma na celu zdobycie umiejętności oraz zajęć teoretycznych - zdobycie wiedzy. Szkolenie ma rownież na celu zdobycie zdolność kształtowania własnego rozwoju.  

Godzin usługi jest liczona wg. godzin dydaktycznych (45 minut).

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Kurs komputerowy - zajęcia grupowe
Data realizacji zajęć
05-05-2021
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
17:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kurs komputerowy - zajęcia grupowe
Data realizacji zajęć
05-05-2021
Godzina rozpoczęcia
17:40
Godzina zakończenia
19:10
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kurs komputerowy - zajęcia grupowe
Data realizacji zajęć
05-05-2021
Godzina rozpoczęcia
19:20
Godzina zakończenia
20:05
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Kurs komputerowy - zajęcia grupowe
Data realizacji zajęć
07-05-2021
Godzina rozpoczęcia
16:15
Godzina zakończenia
17:45
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kurs komputerowy - zajęcia grupowe
Data realizacji zajęć
07-05-2021
Godzina rozpoczęcia
17:55
Godzina zakończenia
19:25
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kurs komputerowy - zajęcia grupowe
Data realizacji zajęć
07-05-2021
Godzina rozpoczęcia
19:35
Godzina zakończenia
20:20
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Kurs komputerowy - zajęcia grupowe
Data realizacji zajęć
08-05-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kurs komputerowy - zajęcia grupowe
Data realizacji zajęć
08-05-2021
Godzina rozpoczęcia
10:40
Godzina zakończenia
12:10
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kurs komputerowy - zajęcia grupowe
Data realizacji zajęć
08-05-2021
Godzina rozpoczęcia
12:20
Godzina zakończenia
13:05
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Kurs komputerowy - zajęcia grupowe
Data realizacji zajęć
11-05-2021
Godzina rozpoczęcia
16:15
Godzina zakończenia
17:45
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kurs komputerowy - zajęcia grupowe
Data realizacji zajęć
11-05-2021
Godzina rozpoczęcia
17:55
Godzina zakończenia
19:25
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kurs komputerowy - zajęcia grupowe
Data realizacji zajęć
11-05-2021
Godzina rozpoczęcia
19:35
Godzina zakończenia
20:20
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Kurs komputerowy - zajęcia grupowe
Data realizacji zajęć
12-05-2021
Godzina rozpoczęcia
16:15
Godzina zakończenia
17:45
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kurs komputerowy - zajęcia grupowe
Data realizacji zajęć
12-05-2021
Godzina rozpoczęcia
17:55
Godzina zakończenia
19:25
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kurs komputerowy - zajęcia grupowe
Data realizacji zajęć
12-05-2021
Godzina rozpoczęcia
19:35
Godzina zakończenia
20:20
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Kurs komputerowy - zajęcia grupowe
Data realizacji zajęć
14-05-2021
Godzina rozpoczęcia
16:15
Godzina zakończenia
17:45
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kurs komputerowy - zajęcia grupowe
Data realizacji zajęć
14-05-2021
Godzina rozpoczęcia
17:55
Godzina zakończenia
19:25
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kurs komputerowy - zajęcia grupowe
Data realizacji zajęć
14-05-2021
Godzina rozpoczęcia
19:35
Godzina zakończenia
20:20
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Kurs komputerowy - zajęcia grupowe
Data realizacji zajęć
15-05-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kurs komputerowy - zajęcia grupowe
Data realizacji zajęć
15-05-2021
Godzina rozpoczęcia
10:40
Godzina zakończenia
12:10
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kurs komputerowy - zajęcia grupowe
Data realizacji zajęć
15-05-2021
Godzina rozpoczęcia
12:20
Godzina zakończenia
13:05
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Kurs komputerowy - zajęcia grupowe
Data realizacji zajęć
18-05-2021
Godzina rozpoczęcia
16:15
Godzina zakończenia
17:45
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kurs komputerowy - zajęcia grupowe
Data realizacji zajęć
18-05-2021
Godzina rozpoczęcia
17:55
Godzina zakończenia
19:25
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kurs komputerowy - zajęcia grupowe
Data realizacji zajęć
18-05-2021
Godzina rozpoczęcia
19:35
Godzina zakończenia
20:20
Liczba godzin
00:45

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem jest uzyskanie niezbędnej wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych umożliwiających swobodne korzystanie z komputera, sieci Internet oraz programów MS Word,  MS Excel, MS Power Point. Szkolenie prowadzi do zdobycia realnych korzyści ze znajomości płynnej obsługi komputera oraz zastosowania go w życiu codziennym. Nabytą wiedzie, umiejętności oraz kompetencje społeczne uczestnik będzie potrafił wykorzystać w życiu codziennym oraz zawodowym.

Efekty uczenia się

W wyniku opanowania treści programowych uczestnik po zakończeniu kursu przyswoi wiedzę z zakresu obsługi komputera oraz systemu operacyjnego Windows. Zdobędzie wiedzę na temat zagadnień i ryzyka związanego z użytkowaniem Internetu oraz umiejetność stosowania odpowiednich środków ostrożności. Będzie potrafił tworzyć, edytować , formatować i zapisywać dokumenty MS Word, MS Excel, MS Power Point.

Posiądzie umiejętności korzystania z sieci Internet w tym:

  • wyszukiwania informacji,
  • psługiwania się pocztą elektroniczną, 
  • bankowością internetową oraz portalami i programami przeznaczonymi do komunikacji.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 10 588,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 10 588,00 zł
Koszt osobogodziny netto 81,45 zł
Koszt osobogodziny brutto 81,45 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Jagienki 4, 15-480 Białystok, woj. podlaskie

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

  • Wi-fi
  • Laboratorium komputerowe

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Marcin Filipkowski

Marcin Filipkowski

Trener IT
Od 2007 roku wykonywanie stron i serwisy WWW ponad 30 realizacji połączonych z pozycjonowaniem i nadzorem administracyjnym. Od 2016 roku - NCES Centrum Usług Eksperckich Marcin Filipkowski własna firma, trener i ekspert ds. ZSZ i IT.

Wyższe, dyplom inżyniera na kierunku Informatyka , specjalizacja Systemy Oprogramowania.

Trener posiada doświadczenie w prowadzeniu zajęć grupowych jak i indywidualnych z zakresu IT.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Ewelina Popowska

Ewelina Popowska

email: e.popowska@openeducation.pl

tel: (+48) 664 705 711

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje dodatkowe

Po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzyma zaświadczenie wydane na podstawie  § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych  (Dz. U. poz. 652).

Ciasteczka>