Usługa - JĘZYK ANGIELSKI W BIZNESIE A2.4 - zajęcia indywidualne 30h

Logo La Puerta Beata Snopek

5/5 z 127 ocen

Tytuł JĘZYK ANGIELSKI W BIZNESIE A2.4 - zajęcia indywidualne 30h

Numer usługi 2021/03/31/30709/994964

Dostawca usług La Puerta Beata Snopek

Miejsce usługi Olsztyn

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

2 850,00 zł netto za osobę

2 850,00 zł brutto za osobę

95,00 zł netto za osobogodzinę

95,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Właściciele firm oraz ich pracownicy mający na co dzień kontakt z klientem zagranicznym lub planujący poszerzyć swoją działalność o rynki zagraniczne. Kurs przeznaczony dla osób, które mają potrzebę nawiązać i utrzymać kontakt zawodowy: osobisty, telefoniczny i mailowy z kontrahentami/ współpracownikami/ klientami zagranicznymi. Grupą docelową są osoby potrzebujące przyswoić słownictwo branżowe w celu zaprezentowania swoich usług/towarów klientom zagranicznym czy ułatwienia współpracy z przedsiębiorcami z poza Polski.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 1
Data zakończenia rekrutacji: 29-11-2021
Liczba godzin usługi: 30
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

Usługa przygotowuje do władania językiem angielskim „Business English” na poziomie A2.4 (30 h dydaktycznych). Program jest opracowany w taki sposób aby Uczestnik po ukończeniu szkolenia posiadał podstawowe umiejętności posługiwania się j. angielskim w różnych dziedzinach biznesowych (handel/zarządzanie/marketing/obsługa klienta, itd...).

Szkolenie adresowane jest do osób, które ukończyły kurs „Business English” na poziomie A2.3 lub potrzebują przypomnienia wiedzy od podstaw do poziomu A2.4.

Zastosowana metodologia będzie obejmowała zarówno zapoznanie się z gramatyką, słownictwem i wyrażeniami związanymi z biznesem jak również zastosowanie zdobytej wiedzy w naturalnych sytuacjach życiowych. Odgrywanie scenek/ról, słuchanie podcastów, oglądanie filmików, interpretowanie tekstów, dialogi z lektorem, użyta metoda bezpośrednia - to wszystko sposoby na automatyczne reagowanie w biznesowych sytuacjach w języku angielskim.

Zajęcia odbywają się w konfiguracji 1:1, metodologia i program będą dostosowywane indywidualnie do uczestnika w trakcie trwania całego kursu.

SŁOWNICTWO/ZWROTY:

 • Podstawowe terminy ekonomiczne
 • Wizyta studyjna kontrahenta biznesowego – potrzebne słownictwo
 • Rozrywka korporacyjna: jak ugościć kontrahenta biznesowego – potrzebne słownictwo
 • Robienie planów biznesowych
 • Uczestniczenie w spotkaniu - zwroty umożliwiające wtrącenia i pomagające w wyjaśnieniu tematu
 • Prezentacja produktu/usługi

GRAMATYKA:

 • Zdania złożone z zaimkami względnymi  WHO, WHICH, WHERE
 • Czasowniki z bezokolicznikiem, rzeczownikiem odczasownikowym oraz formą podstawową czasownika ( I want to go home, I don’t mind ironing)
 • Stopniowanie przymiotników oraz tworzenie porównań typu: as…as, not as…as, more / less… than
 • Tworzenie przysłówków
 • So / because / but / although

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem edukacyjnym szkolenia jest przygotowanie Uczestników do podstawowej komunikacji biznesowej z kontrahentami oraz pracownikami z zagranicy. Szkolenie ma na celu przekazać nowe oraz utrwalić już znajome konstrukcje gramatyczne oraz słownictwo z j.angielskiego na poziomie ponadpodstawowym -związane z życiem codziennym oraz zawodowym. Celem szkolenia jest przełamanie barier w mówieniu, nabycie umiejętności komunikowania się z klientami oraz pracownikami angielskojęzycznymi.

Efekty uczenia się

 • Zna podstawowe terminy ekonomiczne
 • Podejmuje kontrahenta zagranicznego, potrafi porozumieć się z nim podczas wizyty studyjnej
 • Potrafi komunikować się na stopie towarzyskiej z kontrahentem zagranicznym w czasie wolnym od pracy
 • Pisze plany biznesowe
 • Prowadzi dyskusję podczas spotkania biznesowego
 • Prezentuje produkty/usługi

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Kurs zakończony jest egzaminem wewnętrznym i wydaniem Certyfikatu.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 2 850,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 2 850,00 zł
Koszt osobogodziny netto 95,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 95,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Hugona Kołłątaja 5/-, 10-034 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie

Centrum LA PUERTA

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Wi-fi

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Kinga Marczenko

Kinga Marczenko

Lektor języka angielskiego
Od 2016 prowadzi szkolenia językowe grupowe i indywidualne dla dzieci, młodzieży i dorosłych na wszystkich poziomach. Praca w szkołach prywatnych oraz praktyki w szkołach państwowych, prowadzenie zajęć językowych branżowych w firmach.
Licencjat filologii angielskiej

Zdjęcie Aneta Kopka

Aneta Kopka

OBSZAR SPECJALIZACJI: Nauczanie j. angielskiego w szkołach, bankach, szpitalach, policji, agencjach nieruchomości, przedsiębiorstwach, agencjach turystycznych. Tłumaczenie dokumentów, spotkań.
EDUKACJA:
• 2005-2006 TESOL (Teaching of English language to speakers of other languages)
• 2004-2005 Certificate in Advanced English, Cambridge University
• 2003-2004 The First Certificate in English, Cambridge University
• 2001-2003 Szkoła Językowa “NIDA” w Nidzicy ( język angielski)
• 1996-2001 Magister Filologii Angielskiej, Uniwersytet Warmińsko- Mazurski, Olsztyn
PRZEBYTE SZKOLENIA:
• ACL Safeguarding
• File Management
• Family Learning “Reading and writing. Talk for writing”
• Family Learning Network
• Aspergers and Autism workshop
• Differentation in the ESOL classroom
• Smartboard training
• Turning Point training
• Computer training for tutors
• Introduction to Safeguarding
• Embedding Skills for Life
• Working together to Safeguard Children and Young People
• CPD seminar
• The Language Show
• Differentation- a learner-centred approach to teaching
• Embedding Equality and Promoting Diversity
• Curriculum Training and Networking meetings
• Diverse cultures
• Annual Meetings
• Praca z trudnym dzieckiem- elementy integracji sensorycznej w zawodzie nauczyciela
• Scieżki Edukacyjne
• Edukacja Europejska- dlaczego i w jaki sposób realizować ją w szkole podstawowej i gimnazjum

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Beata Snopek

Beata Snopek

email: beatasnopek@outlook.com

tel: (+48) 608 238 083

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Uczestnik ma dostęp do:

- materiałów dydaktycznych

- kesrówek

- książek

- nagrań filmów

Informacje dodatkowe

Kurs obejmuje 30h dydaktycznych.

Szkolenie może być prowadzone w formie stacjonarnej lub zdalnej lub może łączyć obie formy.

Jest to podstawowy kurs j. angielskiego z elementami języka biznesowego, przygotowujący do kolejnych etapów kursu biznesowego - "Business English". Kurs jest prowadzony przy użyciu nowoczesnych metod nauczania języków obcych. Nastawiony na nabycie umiejętności mówienia na poziomie podstawowym oraz poznanie podstawowych konstrukcji gramatycznych. Szkolenie jest zakończone egzaminem wewnętrznym oraz wręczeniem Certyfikatu.

Ciasteczka>