Usługa - studia podyplomowe ,,Zioła i nutraceutyki - ich znaczenie dla gospodarki i zdrowia" - edycja 2021/2022

Logo Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

4.4/5 z 14 ocen

Tytuł studia podyplomowe ,,Zioła i nutraceutyki - ich znaczenie dla gospodarki i zdrowia" - edycja 2021/2022

Numer usługi 2021/03/30/33035/993350

Dostawca usług Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Miejsce usługi Wrocław

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

4 600,00 zł netto za osobę

4 600,00 zł brutto za osobę

21,90 zł netto za osobogodzinę

21,90 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisany 1 uczestnik

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Studia skierowane są do absolwentów uczelni wyższych, tj. do  absolwentów szkół wyższych ze stopniem lic., inż.,  mgr: technologów żywności, dietetyków, fitoterapeutów, pracowników uzdrowisk, zielarzy, osób zajmujących się promocją zdrowia, dystrybutorów suplementów diety i ziół oraz wszystkich osób  zainteresowanych podniesieniem kwalifikacji w zakresie uprawy, utrwalania, sprzedaży i wykorzystania surowców zielarskich w gospodarce i ochronie zdrowia.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 25
Data zakończenia rekrutacji: 31-10-2021
Liczba godzin usługi: 210
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: reguluje art. 163 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.
Zakres uprawnień: studia podyplomowe

Ramowy program usługi

Pokaż program
 • Botanika roślin zielarskich
 • Uprawa ziół
 • Towaroznawstwo zielarskie
 • Wykorzystanie kosmetyczne ziół
 • Składniki bioaktywne w nutraceutykach i żywności funkcjonalnej
 • Toksykologia ziół
 • Technologia preparatów zielarskich
 • Aspekty prawne wykorzystania ziół
 • Wykorzystanie ziół w żywności i dietetyce
 • Podstawy fitoterapii
 • Metody badań składników aktywnych
 • Systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności
 • Utrwalanie ziół
 • Przechowalnictwo i obrót produktami zielarskimi
 • Projektowanie zakładu przetwarzania ziół
 • Podstawy dietetyki i fizjologii żywienia
 • Podstawy anatomii i fizjologii człowieka
 • Podstawy farmakologii
 • Seminarium

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Spotkanie organizacyjne. Technologia preparatów zielarskich. Podstawy dietetyki i fizjologii żywienia. Botanika roslin zielarskich.
Data realizacji zajęć
09-10-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:30
Liczba godzin
08:30
Przedmiot / temat zajęć
Uprawa ziół - zajęcia terenowe.
Data realizacji zajęć
10-10-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
06:30
Przedmiot / temat zajęć
Wykorzystanie ziół w żywności diety specjalne.
Data realizacji zajęć
23-10-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Podstawy dietetyki i fizjologi żywienia. Botanika roślin zielarskich.
Data realizacji zajęć
24-10-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
Utrwalanie ziół. Podstawy fitoterapii.
Data realizacji zajęć
20-11-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:45
Liczba godzin
08:45
Przedmiot / temat zajęć
Podstawy anatomii i fizjologii człowieka. Podstawy fitoterapii.
Data realizacji zajęć
21-11-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Przedmiot / temat zajęć
Podstawy fitoterapii. Botanika roślin zielarskich. Technologia preparatów zielarskich.
Data realizacji zajęć
04-12-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:45
Liczba godzin
08:45
Przedmiot / temat zajęć
Substancje bioaktywne w żywności funkcjonalnej i nutraceutykach. Technologia preparatów zielarskich.
Data realizacji zajęć
05-12-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
Substancje bioaktywne w żywności funkcjonalnej i nutraceutykach. Wykorzystanie kosmetyczne ziół. Utrwalanie ziół.
Data realizacji zajęć
18-12-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:45
Liczba godzin
07:45
Przedmiot / temat zajęć
Wykorzystanie kosmetyczne ziół. Technologia preparatów zielarskich.
Data realizacji zajęć
19-12-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Towaroznawstwo zielarskie.
Data realizacji zajęć
15-01-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
06:30
Przedmiot / temat zajęć
Towaroznawstwo zielarskie.
Data realizacji zajęć
16-01-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
14:45
Liczba godzin
05:45
Przedmiot / temat zajęć
Substancje bioaktywne w żywności funkcjonalnej i nutraceutykach
Data realizacji zajęć
05-03-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
11:15
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Seminarium
Data realizacji zajęć
05-03-2022
Godzina rozpoczęcia
11:30
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Aspekty prawne w stosowaniu ziół leczniczych
Data realizacji zajęć
05-03-2022
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Systemy zarządzania jakością
Data realizacji zajęć
06-03-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:30
Liczba godzin
08:30
Przedmiot / temat zajęć
Przechowywanie i obrót produktami zielarskimi
Data realizacji zajęć
19-03-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Metody badań składników aktywnych
Data realizacji zajęć
19-03-2022
Godzina rozpoczęcia
13:30
Godzina zakończenia
18:45
Liczba godzin
05:15
Przedmiot / temat zajęć
Projektowanie małego zakładu przetwarzania ziół
Data realizacji zajęć
20-03-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:30
Liczba godzin
08:30
Przedmiot / temat zajęć
Substancje bioaktywne w żywności funkcjonalnej i nutraceutykach
Data realizacji zajęć
02-04-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
11:15
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Toksykologia ziół
Data realizacji zajęć
02-04-2022
Godzina rozpoczęcia
11:30
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Podstawy farmakologii
Data realizacji zajęć
03-04-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Toksykologia ziół
Data realizacji zajęć
03-04-2022
Godzina rozpoczęcia
13:30
Godzina zakończenia
17:30
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Metody badań składników aktywnych
Data realizacji zajęć
23-04-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Substancje bioaktywne w żywności funkcjonalnej i nutraceutykach
Data realizacji zajęć
24-04-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Podstawy farmakologii
Data realizacji zajęć
24-04-2022
Godzina rozpoczęcia
10:45
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
04:15
Przedmiot / temat zajęć
Technologia preparatów zielarskich
Data realizacji zajęć
14-05-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Egzamin dyplomowy
Data realizacji zajęć
15-05-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
09:45
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Technologia preparatów zielarskich
Data realizacji zajęć
15-05-2022
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
Uprawa roślin zielarskich - zajęcia terenowe
Data realizacji zajęć
28-05-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Seminarium
Data realizacji zajęć
29-05-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:30
Liczba godzin
08:30

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z zagadnieniami dotyczącymi uprawy i badań surowców roślinnych, ich przetwarzaniem i przechowywaniem oraz praktycznym zastosowaniem.

Efekty uczenia się

Absolwent:

 • ma wiedzę o roślinach zielarskich w zakresie podstawowego składu związków bioaktywnych, wymagań środowiskowych, sposobu uprawy i przechowywania
 • zna podstawowe zasady dotyczące identyfikacji, klasyfikacji, oceny i standaryzacji surowców zielarskich oraz sposoby ich przetwarzania i analizowania
 • ma wiedzę technologiczną i techniczną z zakresu produkcji zielarskiej
 • potrafi sklasyfikować i ocenić surowce zielarskie oraz określić warunki ich przetwarzania, utrwalania i przechowywania
 • umie wskazać zastosowanie preparatów ziołowych i nutraceutyków w profilaktyce zdrowia i w żywności
 • zna metody oceny składu i jakości surowców zielarskich, preparatów ziołowych i nutraceutyków.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

egzamin dyplomowy

Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Warunki uznania kwalifikacji

Pytanie 1: Czy dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawiera opis efektów uczenia się?

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu na podstawie art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Pytanie 2: Czy procesy kształcenia oraz walidacji są realizowane z zapewnieniem rozdzielności funkcji?

Proces kształcenia na studiach podyplomowych jest realizowany z zapewnieniem rozdzielności od procesu walidacji.

Pytanie 3: Czy dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji jest rozpoznawalny i uznawalny w danej branży/sektorze, tzn. czy otrzymał pozytywne rekomendacje od:

Pytanie 3.1: co najmniej 5 pracodawców danej branży/ sektorów lub

Tak, co najmniej 5 pracodawców w danej branży/sektorze

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Tak
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 4 600,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 4 600,00 zł
Koszt osobogodziny netto 21,90 zł
Koszt osobogodziny brutto 21,90 zł
w tym koszt walidacji netto 0,00 zł
w tym koszt walidacji brutto 0,00 zł
w tym koszt certyfikowania netto 0,00 zł
w tym koszt certyfikowania brutto 0,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Józefa Chełmońskiego 37, 51-630 Wrocław, woj. dolnośląskie

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie 1) prof. Anna Sokół - Łętowska, 2) prof. Anita Biesiada, 3) dr Henryk Różański

1) prof. Anna Sokół - Łętowska, 2) prof. Anita Biesiada, 3) dr Henryk Różański

1,2,3 - wykładowcy

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie prof. Anna Sokół - Łętowska

prof. Anna Sokół - Łętowska

email: studia.ziola@upwr.edu.pl

tel: (+48) 713 207 707

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

pliki dokumentów przygotowanych w dowolnym formacie

Informacje dodatkowe

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w harmonogramie studiów (usługi).

Ciasteczka>