Usługa - Akredytowane szkolenie AgilePM® Foundation wraz z egzaminem - forma zdalna

Logo H-consulting Wojciech Hołowacz

4.5/5 z 2822 ocen

Tytuł Akredytowane szkolenie AgilePM® Foundation wraz z egzaminem - forma zdalna

Numer usługi 2021/03/29/6982/991779

Dostawca usług H-consulting Wojciech Hołowacz

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia zdalna w czasie rzeczywistym

Status usługi opublikowana

PLN

3 500,00 zł netto za osobę

3 500,00 zł brutto za osobę

218,75 zł netto za osobogodzinę

218,75 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisany 1 uczestnik

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

usługa prowadzona w formie zdalnej

Grupa docelowa usługi:

Osoby posiadające doświadczenie w pracy lub zarządzaniu projektami lub zespołami projektowymi oraz wszyscy, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę z zakresu metodyki AgilePM® (Agile Project Management) ponad poziom podstawowy. Szkolenie szczególnie polecane dla pracowników organizacji, które wdrożyły lub planują wdrożyć AgilePM® lub korzystają z metodyk zwinnych.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 15
Data zakończenia rekrutacji: 14-09-2021
Liczba godzin usługi: 16
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program
 • Co to jest Agile?
 • Dlaczego używać DSDM® (ang. Dynamic Systems Development Method - metoda tworzenia systemów dynamicznych)?
 • Filozofia, pryncypia i zmienne projektowe.
 • Przygotowanie do sukcesu.
 • Proces DSDM.
 • Ludzie – role i odpowiedzialności w DSDM.
 • Produkty DSDM.
 • Kluczowe praktyki DSDM.
 • Planowanie i kontrola.
 • Wskazówki dla osób przystępujących do egzaminu AgilePM Foundation.
 • Egzamin AgilePM Foundation.

Egzamin AgilePM Foundation:

 • Test jednokrotnego wyboru, składający się z 50 pytań,
 • do zdania egzaminu wymagane jest uzyskanie 50%, czyli co najmniej 25 punktów,
 • egzamin trwa 40 minut,
 • język polski lub angielski,

Zdanie egzaminu oznacza nabycie przez uczestnika kwalifikacji zwinnego zarządzania projektami, potwierdzonych międzynarodowym certyfikatem (uznanym na świecie) wydanym przez APMG International.


Warunki techniczne niezbędne do udziału w usłudze:

 • Platforma / rodzaj komunikatora, za pośrednictwem którego prowadzona będzie usługa: bezpłatna aplikacja Zoom
 • Minimalne wymagania sprzętowe, jakie musi spełniać komputer Uczestnika: komputer / laptop z systemem Windows 7/8/10, Mac OS, głośniki oraz mikrofon. Dodatkowo do zdania egzaminu niezbędna jest kamera. Przeglądarka Internet Explorer 11, Microsoft Edge, najnowsza wersja programu Chrome lub najnowsza wersja przeglądarki Firefox, Safari.
 • Minimalne wymagania dotyczące parametrów łącza sieciowego: dowolne łącze internetowe
 • Okres ważności: uczestnicy otrzymają link do aplikacji po zapisaniu się na szkolenie; link będzie ważny do końca szkolenia.

Sposób walidacji usługi: egzamin AgilePM Foundation

Trener poprowadzi szkolenie z użyciem prezentacji, flipcharta i innych technik szkoleniowych. Uczestnicy mogą pracować także w mniejszych grupach w osobnych "pokojach". Podczas szkolenia jest możliwość korzystania z mikrofonu i kamery.


Godzinowy harmonogram usługi ma charakter orientacyjny - trener, w zależności od potrzeb uczestników, może zmienić długość poszczególnych modułów (przy zachowaniu łącznego wymiaru 16 godz.). Podczas szkolenia, w zależności od potrzeb uczestników, będą robione krótkie przerwy. Trener ustali z uczestnikami konkretne godziny przerw


Usługa będzie monitorowana.

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe w postaci wydrukowanej prezentacji oraz ćwiczeń.

Szkolenie przygotowuje do podejścia do egzaminu AgilePM Foundation. Uczestnicy zdają egzamin zdalnie drugiego dnia szkoleń, po szkoleniu. Koszt egzaminu zawarty jest w cenie usługi.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Co to jest Agile? Dlaczego używać DSDM (metoda tworzenia systemów dynamicznych)? Filozofia, pryncypia i zmienne projektowe. Zajęcia prowadzone będą zdalnie: ćw., chatu i współdzielenia ekranu.
Data realizacji zajęć
18-09-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Przygotowanie do sukcesu. Proces DSDM. Zajęcia prowadzone będą w formie zdalnej: ćwiczeń, chatu i współdzielenia ekranu.
Data realizacji zajęć
18-09-2021
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Ludzie - role i odpowiedzialności w DSDM. Produkty DSDM. Kluczowe praktyki DSDM. Zajęcia prowadzone będą w formie zdalnej: ćwiczeń, chatu i współdzielenia ekranu.
Data realizacji zajęć
19-09-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Planowanie i kontrola. Wskazówki dla osób przystępujących do egzaminu AgilePM Foundation. Zajęcia prowadzone będą w formie zdalnej: ćwiczeń, chatu i współdzielenia ekranu.
Data realizacji zajęć
19-09-2021
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Egzamin AgilePM Foundation (Uczestnicy zdają egzamin w osobnych pokojach i musza mieć wyłączone wszystkie aplikacje brak możliwości monitorowania)
Data realizacji zajęć
19-09-2021
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Usługa "Akredytowane szkolenie AgilePM® Foundation - forma zdalna" przygotowuje uczestnika do samodzielnego zarządzania projektami zgodnie z metodyką AgilePM Foundation oraz uzyskania certyfikatu AgilePM Foundation"

Efekty uczenia się

Osoba, która ukończyła niniejsze szkolenie zdobyła:

 • rozróżnia i chakteryzuje podstawy teoretyczny, na których opiera się metodyka zarządzania projekami AgilePM
 • rozróżnia klasyczne i zwinne metody zarządzania projektami
 • definiuje i  projektuje środowisko projektowe,
 • prawidłowo ocenie zasoby indywidualny i organizacyjne potrzebne do realizacji zadań
 • ocenia znaczenie delegowania uprawnień dla procesu
 • stosuje zasady efektywnej komunikacji w projektach mieszanych
 • rozróżnia i stosuje różne sposoby i kanały przekazywania informacji
 • obsługuje programy mogące służyć efektywnej komunikacji
 • planuje działania i koszty w projektach zgodnie z metodyką AgilePM
 • organizuje cykl życia projektu wg metodyki AgilePM
 • ocenia i kontroluje czas niezbędny do wykonania określonego zadania
 • ocenia i kontroluje złożoność i stopień trudności zadań
 • przydziela role w zespołach projektowych
 • jasno, klarownie i zrozumiale przekazuje informacje
 • ocenia sens wypowiedzi rozmówcy, potrafi ją przeanalizować i podsumować a w razie niejasności dopytać 
 • organizuje pracę w wirtualnym zespole
 • tworzy organizację działającą w oparciu o metodykę zarządzania projektami Agile
 • stosuje zachęty pracowników do podejmowania inicjatyw
 • uzasadnia swoją postawę wobec delegowania uprawnień
 • definiuje i kontroluje odpowiedzialność za przekazywane informacje i ich odbiór
 • stosuje zasady profesjonalizmu w kontaktach interpersonalnych.

Szkolenie przygotowuje do podejścia do egzaminu AgilePM Foundation. Uczestnicy zdają egzamin zdalnie drugiego dnia szkoleń, po szkoleniu. Koszt egzaminu zawarty jest w cenie usługi.


Uczestnik, otrzyma zaświadczenie potwierdzające nabyte kompetencje/nabytą wiedzę.


Nabycie kompetencji: na podstawie pre i post testów.

Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 4: Czy dokument jest certyfikatem, dla którego wypracowano system walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowym (lista zidentyfikowanych certyfikatów w pkt 2c opracowania)?

AgilePM Foundation jest rozpoznawalnym na całym świecie certyfikatem wydawanym przez firmę APMG International.

Warunki uznania kwalifikacji

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację APMG International
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Tak
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego APMG International
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów uprawnione do realizacji procesów walidacji i certyfikowania na mocy innych przepisów prawa
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 3 500,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 3 500,00 zł
Koszt osobogodziny netto 218,75 zł
Koszt osobogodziny brutto 218,75 zł
w tym koszt walidacji netto 600,00 zł
w tym koszt walidacji brutto 600,00 zł
w tym koszt certyfikowania netto 100,00 zł
w tym koszt certyfikowania brutto 100,00 zł

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Rafał Myszka

Rafał Myszka

Praktyk. Wieloletni konsultant oraz architekt usług w sektorze IT. Kierownik w globalnych zespołach projektowych. Od kilku lat odpowiedzialny za projektowanie oraz ustawiczne udoskonalanie usług w jednej z wiodących firm sektora CDN (Content Delivery Network).
Trener oraz mentor z kilkuletnim stażem w przygotowywaniu oraz dostarczaniu treści szkoleniowych. Ponad 120 godzin na szkoleniach akredytowanych.
Członek PMI Poland Chapter, a także uczestnik projektu tłumaczenia najnowszej edycji PMI PMBoK (wersja 6) na język polski.
Specjalizacja
Prowadzi szkolenia i warsztaty w obszarach zarządzania projektami (PMI PMBoK oraz AgilePM®) oraz projektowania i doskonalenia usług IT (w myśl biblioteki ITIL®).
Dodatkowo, trener & wykładowca współczesnych technik strumieniowania (streaming) sygnału audio/wideo w sieci Internet.
Entuzjasta wdrażania inicjatyw ustawicznego poprawiania usług oraz automatyzacji procesów.
Wykształcenie
Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej. Uczestnik szkoleń & warsztatów trenerskich, w tym Akademii Trenera (organizowanej przez Inprogress DesignLab) oraz kursu Modern Business eCorrespondence.
Posiada certyfikaty AgilePM®, ITIL® oraz PMP®.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Dariusz Burawski

Dariusz Burawski

email: biuro@h-consulting.pl

tel: (+48) 572 446 834

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje dodatkowe

Usługa jest zwolniona z VATu jeśli uczestnik otrzyma co najmniej 70% dofinansowania. Zwolnienie z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz.U. z 2013r. poz. 1722).

Ciasteczka>