Usługa - studia podyplomowe ,,Technologia piwowarstwa" - edycja 2021/2022

Logo Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

4.4/5 z 12 ocen

Tytuł studia podyplomowe ,,Technologia piwowarstwa" - edycja 2021/2022

Numer usługi 2021/03/25/33035/989681

Dostawca usług Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Miejsce usługi Wrocław

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

5 800,00 zł netto za osobę

5 800,00 zł brutto za osobę

29,00 zł netto za osobogodzinę

29,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisany 1 uczestnik

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Studia skierowane są do absolwentów posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych: (ze stopniem lic., inż., mgr, mgr inż.), szczególnie kierunków związanych z technologią żywności i pokrewnych, pasjonatów, potencjalnych właścicieli i pracowników minibrowarów i browarów.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 36
Data zakończenia rekrutacji: 01-10-2021
Liczba godzin usługi: 200
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program
 • Technologia słodu
 • Technologia piwa
 • Warsztaty piwowarstwa domowego
 • Organizacja i funkcjonowanie minibrowaru
 • Analiza instrumentalna
 • Analiza sensoryczna
 • Prawo i ekonomia w piwowarstwie
 • Systemy zarządzania jakością w browarze
 • Marketing piwa
 • Aparatura i projektowanie minibrowaru
 • Seminarium.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Technologia piwa.
Data realizacji zajęć
16-10-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Technologia słodu.
Data realizacji zajęć
17-10-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
Technologia słodu.
Data realizacji zajęć
06-11-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Technologia piwa.
Data realizacji zajęć
07-11-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
Technologia piwa.
Data realizacji zajęć
20-11-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Technologia piwa.
Data realizacji zajęć
21-11-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
Analiza sensoryczna, analiza instrumentalna.
Data realizacji zajęć
04-12-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Technologia piwa.
Data realizacji zajęć
05-12-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
Technologia piwa. Technologia słodu.
Data realizacji zajęć
15-01-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Technologia piwa. Technologia słodu.
Data realizacji zajęć
16-01-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
Analiza sensoryczna, analiza instrumentalna.
Data realizacji zajęć
29-01-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Technologia piwa.
Data realizacji zajęć
30-01-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
06:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Doskonalenie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych przyszłych piwowarów w zakresie zagadnień związanych z charakterystyką surowców piwowarskich, technologią produkcji piwa i oceną gotowego produktu.

Efekty uczenia się

Absolewnt:

 • posiada wiedzę z zakresu charakterystyki surowców podstawowych i pomocniczych stosowanych w browarnictwie oraz technologii produkcji piw górnej i dolnej fermentacji,
 • zna sposoby oceny jakości surowców oraz produktów finalnych,
 • zna prawne i ekonomiczne aspekty produkcji piw w Polsce i krajach UE,
 • zna podstawy projektowania, organizacji i funkcjonowania minibrowaru,
 • jest przygotowany do podjęcia pracy w browarze.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

egzamin dyplomowy

Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Warunki uznania kwalifikacji

Pytanie 1: Czy dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawiera opis efektów uczenia się?

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu na podstawie art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Pytanie 2: Czy procesy kształcenia oraz walidacji są realizowane z zapewnieniem rozdzielności funkcji?

Proces kształcenia na studiach podyplomowych jest realizowany z zapewnieniem rozdzielności od procesu walidacji.

Pytanie 3: Czy dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji jest rozpoznawalny i uznawalny w danej branży/sektorze, tzn. czy otrzymał pozytywne rekomendacje od:

Pytanie 3.2: związku branżowego, zrzeszającego pracodawców danej branży/sektorów?

Otrzymaliśmy wyróżnienie w formie statuetki od Związku Pracodawców Piwowarstwa za uruchomienie studiów podyplomowych na kierunku Technologia Piwowarstwa.

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Nie
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 5 800,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 5 800,00 zł
Koszt osobogodziny netto 29,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 29,00 zł
w tym koszt walidacji netto 0,00 zł
w tym koszt walidacji brutto 0,00 zł
w tym koszt certyfikowania netto 0,00 zł
w tym koszt certyfikowania brutto 0,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Józefa Chełmońskiego 37, 51-630 Wrocław, woj. dolnośląskie

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie 1) prof. Joanna Kawa-Rygielska, 2) prof. Józef Błażewicz, 3) dr Barbara Foszczyńska

1) prof. Joanna Kawa-Rygielska, 2) prof. Józef Błażewicz, 3) dr Barbara Foszczyńska

1,2,3 - wykładowcy

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie dr inż. Kinga Adamenko

dr inż. Kinga Adamenko

email: piwowarstwo@upwr.edu.pl

tel: (+48) 713 239 418

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

pliki dokumentów przygotowanych w dowolnym formacie

Informacje dodatkowe

Zajęcia odbywają się w cyklu sobotnio-niedzielnym.

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w harmonogramie studiów (usługi).

Ciasteczka>