Usługa - Studia Medycyny Osteopatycznej FICO – MUM ROK 1 2021/2022

Logo Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie

0/5

Tytuł Studia Medycyny Osteopatycznej FICO – MUM ROK 1 2021/2022

Numer usługi 2021/03/24/52682/988316

Dostawca usług Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie

Miejsce usługi Warszawa

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

13 400,00 zł netto za osobę

13 400,00 zł brutto za osobę

49,45 zł netto za osobogodzinę

49,45 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 2 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Oferta skierowana do fizjoterapeutów posiadających tytuł licencjata, lekarzy oraz studentów fizjoterapii oraz kierunku lekarskiego.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 50
Data zakończenia rekrutacji: 14-10-2021
Liczba godzin usługi: 271
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Statut Mazowieckiej Uczelni Medycznej
Zakres uprawnień: Studia podyplomowe

Ramowy program usługi

Pokaż program

Studia Medycyny Osteopatycznej FICO – MUM ROK 1 obejmują 2 semestry, 10 zjazdów, łącznie 271 godzin zegarowych (361 godzin dydaktycznych). Zajęcia odbywają się w piątki, soboty i niedziele. Celem kształcenia jest poszerzanie wiedzy, kompetencji i umiejętności fizjoterapeutów oraz lekarzy medycyny w zakresie diagnostyki oraz terapii osteopatycznej pacjentów.

Warunkiem uczestnictwa jest złożenie wymaganego kompletu dokumentów oraz dokonanie opłaty wpisowej (ficomum.org/warunki-studiowania/)

Program kształcenia obejmuje:

1. Zakres zajęć teoretycznych:

- historia i filozofia osteopatii

- historia i filozofia osteopatii czaszkowej

- modele zdrowia i choroby

- embriologia

- biochemia

- histologia

- anatomia strukturalna (kręgosłup lędźwiowy, miednica, kończyna dolna)

- anatomia trzewna (przełyk, żołądek)

- neuroanatomia (splot lędźwiowo-krzyżowy)

- radiologia (odcinek lędźwiowy, miednica, kończyna dolna)

- biomechanika (odcinek lędźwiowy, miednica, kończyna dolna)

- patologia (staw krzyżowo-biodrowy, kończyna dolna)

- semiologia (odcinek lędźwiowy, miednica, kończyna dolna)

- żywienie

- metodologia badań naukowych

2. Zakres zajęć praktycznych

- badanie kliniczne

- diagnostyka osteopatyczna

- interpretacja wyników badań obrazowych (RTG, MR, TK)

- palpacja struktur w obrębie kręgosłupa lędźwiowego, stawów krzyżowo-biodrowych, stawów biodrowych, stawów kolanowych, stawów stopy
- mobilizacje w obrębie kręgosłupa lędźwiowego, stawów krzyżowo-biodrowych, stawów biodrowych, stawów kolanowych, stawów stopy

- manipulacje w obrębie kręgosłupa lędźwiowego, stawów krzyżowo-biodrowych, stawów biodrowych, stawów kolanowych, stawów stopy

- techniki tkanek miękkich w obrębie kręgosłupa lędźwiowego

- palpacja trzewna (przełyk, żołądek)

- badanie neurologiczne oraz techniki neuromobilizacji

- uczestnictwo w Otwartej Klinice (terapia pacjentów pod nadzorem dyplomowanych osteopatów)

Weryfikacja wiedzy oraz umiejętności studenta odbywa się poprzez egzaminy teoretyczne oraz praktyczne podczas ostatniego zjazdu.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Techniki strukturalne HVLA kręgosłup lędźwiowy
Data realizacji zajęć
15-10-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Anatomia i palpacja strukturalna - wprowadzenie
Data realizacji zajęć
15-10-2021
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Biomechanika - kręgosłup lędźwiowy
Data realizacji zajęć
15-10-2021
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
13:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Techniki strukturalne HVLA kręgosłup lędźwiowy
Data realizacji zajęć
15-10-2021
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
16:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Anatomia i palpacja strukturalna - kręgosłup lędźwiowy
Data realizacji zajęć
15-10-2021
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
18:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Techniki strukturalne HVLA kręgosłup lędźwiowy
Data realizacji zajęć
16-10-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Biomechanika - kręgosłup lędźwiowy
Data realizacji zajęć
16-10-2021
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Anatomia i palpacja strukturalna - miednica, kość krzyżowa
Data realizacji zajęć
16-10-2021
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
13:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Techniki strukturalne HVLA kręgosłup lędźwiowy
Data realizacji zajęć
16-10-2021
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
16:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Biomechanika - kręgosłup lędźwiowy
Data realizacji zajęć
16-10-2021
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
18:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Radiologia - wstęp
Data realizacji zajęć
17-10-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Biomechanika - staw krzyżowo-biodrowy
Data realizacji zajęć
17-10-2021
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Techniki strukturalne HVLA kręgosłup lędźwiowy
Data realizacji zajęć
17-10-2021
Godzina rozpoczęcia
12:20
Godzina zakończenia
14:10
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Anatomia i palpacja strukturalna - miednica
Data realizacji zajęć
17-10-2021
Godzina rozpoczęcia
14:20
Godzina zakończenia
15:20
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Koncepcja podejścia osteopatycznego
Data realizacji zajęć
26-11-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Historia i filozofia osteopatii
Data realizacji zajęć
26-11-2021
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Koncepcja podejścia osteopatycznego
Data realizacji zajęć
26-11-2021
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
13:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Techniki strukturalne HVLA kręgosłup lędźwiowy
Data realizacji zajęć
26-11-2021
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
16:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Modele zdrowia i choroby
Data realizacji zajęć
26-11-2021
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
18:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Historia i filozofia osteopatii czaszkowej
Data realizacji zajęć
27-11-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Techniki strukturalne HVLA kręgosłup lędźwiowy
Data realizacji zajęć
27-11-2021
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Metodologia badań naukowych
Data realizacji zajęć
27-11-2021
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
13:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Terapia czaszkowo-krzyżowa - wstęp
Data realizacji zajęć
27-11-2021
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
16:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Historia i filozofia osteopatii czaszkowej
Data realizacji zajęć
27-11-2021
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
18:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Diagnostyka różnicowa
Data realizacji zajęć
28-11-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Radiologia - miednica
Data realizacji zajęć
28-11-2021
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Biochemia
Data realizacji zajęć
28-11-2021
Godzina rozpoczęcia
12:20
Godzina zakończenia
14:10
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Techniki strukturalne HVLA kręgosłup lędźwiowy
Data realizacji zajęć
28-11-2021
Godzina rozpoczęcia
14:20
Godzina zakończenia
15:20
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Techniki strukturalne HVLA kręgosłup lędźwiowy
Data realizacji zajęć
10-12-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Semiologia - wstęp, kręgosłup lędźwiowy
Data realizacji zajęć
10-12-2021
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Techniki strukturalne HVLA kręgosłup lędźwiowy
Data realizacji zajęć
10-12-2021
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
13:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Semiologia - kręgosłup lędźwiowy
Data realizacji zajęć
10-12-2021
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
16:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Techniki strukturalne HVLA kręgosłup lędźwiowy
Data realizacji zajęć
10-12-2021
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
18:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Techniki strukturalne HVLA kręgosłup lędźwiowy
Data realizacji zajęć
11-12-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Semiologia - staw krzyżowo-biodrowy, staw biodrowy
Data realizacji zajęć
11-12-2021
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Techniki strukturalne HVLA kręgosłup lędźwiowy
Data realizacji zajęć
11-12-2021
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
13:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Biochemia
Data realizacji zajęć
11-12-2021
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
16:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Techniki strukturalne HVLA kręgosłup lędźwiowy
Data realizacji zajęć
11-12-2021
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
18:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Semiologia - staw biodrowy
Data realizacji zajęć
12-12-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Techniki strukturalne HVLA - staw krzyżowo-biodrowy
Data realizacji zajęć
12-12-2021
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Semiologia - staw kolanowy
Data realizacji zajęć
12-12-2021
Godzina rozpoczęcia
12:20
Godzina zakończenia
14:10
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Techniki strukturalne HVLA - staw krzyżowo-biodrowy
Data realizacji zajęć
12-12-2021
Godzina rozpoczęcia
14:20
Godzina zakończenia
15:20
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Histologia
Data realizacji zajęć
21-01-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Patologia - staw krzyżowo-biodrowy
Data realizacji zajęć
21-01-2022
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Histologia
Data realizacji zajęć
21-01-2022
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
13:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Biomechanika - staw krzyżowo-biodrowy, staw biodrowy
Data realizacji zajęć
21-01-2022
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
16:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Anatomia i palpacja strukturalna - staw biodrowy
Data realizacji zajęć
21-01-2022
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
18:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Patologia - staw krzyżowo-biodrowy
Data realizacji zajęć
22-01-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Anatomia i palpacja strukturalna - kolano, stopa
Data realizacji zajęć
22-01-2022
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Patologia - staw biodrowy
Data realizacji zajęć
22-01-2022
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
13:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Biomechanika - staw biodrowy, staw kolanowy
Data realizacji zajęć
22-01-2022
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
16:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Patologia - staw kolanowy
Data realizacji zajęć
22-01-2022
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
18:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Biomechanika - staw skokowy, stopa
Data realizacji zajęć
23-01-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Patologia - stopa
Data realizacji zajęć
23-01-2022
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Anatomia i palpacja strukturalna - staw kolanowy, stopa
Data realizacji zajęć
23-01-2022
Godzina rozpoczęcia
12:20
Godzina zakończenia
14:10
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Biomechanika - stopa
Data realizacji zajęć
23-01-2022
Godzina rozpoczęcia
14:20
Godzina zakończenia
15:20
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Neurologia - rdzeń kręgowy
Data realizacji zajęć
04-02-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Diagnostyka różnicowa - studium przypadku
Data realizacji zajęć
04-02-2022
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Semiologia - staw kolanowy, stopa
Data realizacji zajęć
04-02-2022
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
13:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Diagnostyka różnicowa
Data realizacji zajęć
04-02-2022
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
16:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Techniki strukturalne HVLA - staw krzyżowo-biodrowy
Data realizacji zajęć
04-02-2022
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
18:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Neurologia - splot lędźwiowo-krzyżowy
Data realizacji zajęć
05-02-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Semiologia
Data realizacji zajęć
05-02-2022
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Neurologia - splot lędźwiowo-krzyżowy
Data realizacji zajęć
05-02-2022
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
13:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Semiologia
Data realizacji zajęć
05-02-2022
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
16:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Neurologia - splot lędźwiowo-krzyżowy
Data realizacji zajęć
05-02-2022
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
18:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Techniki strukturalne HVLA - staw biodrowy
Data realizacji zajęć
06-02-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Integracja osteopatyczna
Data realizacji zajęć
06-02-2022
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Techniki strukturalne HVLA - staw biodrowy
Data realizacji zajęć
06-02-2022
Godzina rozpoczęcia
12:20
Godzina zakończenia
14:10
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Integracja osteopatyczna
Data realizacji zajęć
06-02-2022
Godzina rozpoczęcia
14:20
Godzina zakończenia
15:20
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Neurologia
Data realizacji zajęć
18-02-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Neurologia - splot lędźwiowo-krzyżowy
Data realizacji zajęć
18-02-2022
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Radiologia - kręgosłup lędźwiowy
Data realizacji zajęć
18-02-2022
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
13:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Techniki tkanek miękkich
Data realizacji zajęć
18-02-2022
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
16:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Radiologia - kręgosłup lędźwiowy
Data realizacji zajęć
18-02-2022
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
18:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Neurologia - przypadki praktyczne
Data realizacji zajęć
19-02-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Radiologia - kręgosłup lędźwiowy
Data realizacji zajęć
19-02-2022
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Techniki strukturalne HVLA - staw kolanowy
Data realizacji zajęć
19-02-2022
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
13:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Embriologia
Data realizacji zajęć
19-02-2022
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
16:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Techniki tkanek miękkich - miednica
Data realizacji zajęć
19-02-2022
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
18:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Embriologia
Data realizacji zajęć
20-02-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Techniki tkanek miękkich - miednica
Data realizacji zajęć
20-02-2022
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Techniki tkanek miękkich - miednica
Data realizacji zajęć
20-02-2022
Godzina rozpoczęcia
12:20
Godzina zakończenia
14:10
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Embriologia
Data realizacji zajęć
20-02-2022
Godzina rozpoczęcia
14:20
Godzina zakończenia
15:20
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Techniki strukturalne HVLA - staw kolanowy
Data realizacji zajęć
18-03-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Techniki tkanek miękkich
Data realizacji zajęć
18-03-2022
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Techniki strukturalne HVLA - staw kolanowy
Data realizacji zajęć
18-03-2022
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
13:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Techniki tkanek miękkich
Data realizacji zajęć
18-03-2022
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
16:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Techniki trzewne - przełyk i żołądek
Data realizacji zajęć
18-03-2022
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
18:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Otwarta Klinika
Data realizacji zajęć
19-03-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
19:00
Liczba godzin
11:00
Przedmiot / temat zajęć
Techniki trzewne - przełyk i żołądek
Data realizacji zajęć
20-03-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Techniki tkanek miękkich
Data realizacji zajęć
20-03-2022
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Techniki trzewne - przełyk i żołądek
Data realizacji zajęć
20-03-2022
Godzina rozpoczęcia
12:20
Godzina zakończenia
14:10
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Techniki tkanek miękkich
Data realizacji zajęć
20-03-2022
Godzina rozpoczęcia
14:20
Godzina zakończenia
15:20
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Techniki strukturalne HVLA - stopa
Data realizacji zajęć
22-04-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Anatomia i palpacja trzewna - krtań, przełyk, żołądek
Data realizacji zajęć
22-04-2022
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Semiologia trzewna - przełyk
Data realizacji zajęć
22-04-2022
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
13:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Anatomia i palpacja trzewna - krtań, przełyk, żołądek
Data realizacji zajęć
22-04-2022
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
16:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Żywienie
Data realizacji zajęć
22-04-2022
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
18:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Techniki strukturalne HVLA - stopa
Data realizacji zajęć
23-04-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Semiologia trzewna
Data realizacji zajęć
23-04-2022
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Techniki strukturalne HVLA - stopa
Data realizacji zajęć
23-04-2022
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
13:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Anatomia i palpacja trzewna - krtań, przełyk, żołądek
Data realizacji zajęć
23-04-2022
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
16:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Semiologia trzewna - żołądek
Data realizacji zajęć
23-04-2022
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
18:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Techniki strukturalne HVLA - stopa
Data realizacji zajęć
24-04-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Techniki strukturalne HVLA - stopa
Data realizacji zajęć
24-04-2022
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Żywienie
Data realizacji zajęć
24-04-2022
Godzina rozpoczęcia
12:20
Godzina zakończenia
14:10
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Diagnostyka różnicowa trzewna - przełyk i żołądek
Data realizacji zajęć
24-04-2022
Godzina rozpoczęcia
14:20
Godzina zakończenia
15:20
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Otwarta Klinika
Data realizacji zajęć
20-05-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
19:00
Liczba godzin
11:00
Przedmiot / temat zajęć
Egzaminy teoretyczne
Data realizacji zajęć
21-05-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
11:50
Liczba godzin
03:50
Przedmiot / temat zajęć
Techniki strukturalne HVLA - powtórzenie
Data realizacji zajęć
21-05-2022
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
13:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Integracja osteopatyczna
Data realizacji zajęć
21-05-2022
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
16:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Fizjologia - wstęp
Data realizacji zajęć
21-05-2022
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
18:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Żywienie
Data realizacji zajęć
22-05-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Fizjologia - jama ustna, przełyk, żołądek
Data realizacji zajęć
22-05-2022
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Żywienie
Data realizacji zajęć
22-05-2022
Godzina rozpoczęcia
12:20
Godzina zakończenia
14:10
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Fizjologia - jama ustna, przełyk, żołądek
Data realizacji zajęć
22-05-2022
Godzina rozpoczęcia
14:20
Godzina zakończenia
15:20
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Egzaminy praktyczne i teoretyczne
Data realizacji zajęć
08-06-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
19:00
Liczba godzin
11:00
Przedmiot / temat zajęć
Egzaminy praktyczne i teoretyczne
Data realizacji zajęć
09-06-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
19:00
Liczba godzin
11:00
Przedmiot / temat zajęć
Egzaminy praktyczne i teoretyczne
Data realizacji zajęć
10-06-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
19:00
Liczba godzin
11:00
Przedmiot / temat zajęć
Egzaminy praktyczne i teoretyczne
Data realizacji zajęć
11-06-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
19:00
Liczba godzin
11:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Studia Medycyny Osteopatycznej FICO – MUM są studiami medycznymi.
Medycyna Osteopatyczna jest samodzielną dyscypliną opieki zdrowotnej, w ramach której wykonuje się leczenie manualne u pacjentów z rozpoznaną dysfunkcją somatyczną.
Medycyna Osteopatyczna stosuje leczenie w oparciu o zabiegi terapeutyczne zawarte w Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych ICD – 9 nr 93.6 Leczenie osteopatyczne.

Efekty uczenia się

Po ukończonym cyklu kształcenia uczestnik zna i stosuje:

- zasady bezpiecznej i efektywnej pracy z pacjentem

- przeciwwskazania do wykonania terapii

- wskazania do specjalistycznej diagnostyki

- diagnostykę zaburzeń somatycznych w obrębie kręgosłupa lędźwiowego, miednicy, kończyny dolnej

- terapię zaburzeń somatycznych w obrębie kręgosłupa lędźwiowego, miednicy, kończyny dolnej

- techniki mobilizacji, techniki manipulacji, techniki tkanek miękkich, neuromobilizacje

- diagnostykę i terapię zaburzeń trzewnych (przełyk, żołądek)

- kliniczne wnioskowanie na podstawie posiadanych informacji

- podejście holistyczne do pacjenta

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 13 400,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 13 400,00 zł
Koszt osobogodziny netto 49,45 zł
Koszt osobogodziny brutto 49,45 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Okopowa 59, 01-043 Warszawa, woj. mazowieckie

Zajęcia odbywają się w nowoczesnym centrum edukacyjnym Vizja w centrum Warszawy - vizja.pl/

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

  • Klimatyzacja
  • Wi-fi
  • Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Tim Daelemans

Tim Daelemans

Techniki strukturalne, manipulacje HVLA, radiologia, patologia
Czynny zawodowo osteopata, właściciel kliniki zrzeszającej specjalistów wielu dziedzin medycyny, dyrektor i wykładowca FICO Osteopathy Academy (Antwerpia, Warszawa), członek OsEAN (Osteopathic European Academic Network) oraz CEN (Centre of European Normalisation).
Katholieke Universiteit Leuven, Osteopathy Academy Antwerpen, Dresden International University

Fico Osteopathy Academy (Antwerpia, Warszawa) - nauczyciel przedmiotów: techniki strukturalne, manipulacje HVLA, radiologia, patologia. Prowadzący kursów podyplomowych dla fizjoterapeutów, osteopatów i lekarzy (Europa, Azja, USA). Twórca innowacyjnych technik manipulacyjnych.

Zdjęcie Jöry Pauwels

Jöry Pauwels

techniki strukturalne, manipulacje HVLA, anatomia czaszkowa, ginekologia, pierwsza pomoc, techniki trzewne, biomechanika
Czynny zawodowo osteopata, dyrektor i wykładowca FICO Osteopathy Academy (Antwerpia, Warszawa), członek OsEAN (Osteopathic European Academic Network), osteopata drużyny narodowej rugby (Belgia)

Katholieke Universiteit Leuven, Osteopathy Academy Antwerpen, Dresden International University
Fico Osteopathy Academy (Antwerpia, Warszawa) - nauczyciel przedmiotów: techniki strukturalne, manipulacje HVLA, anatomia czaszkowa, ginekologia, pierwsza pomoc, techniki trzewne, biomechanika. Prowadzący kursów podyplomowych dla fizjoterapeutów, osteopatów i lekarzy (m.in. Belgia, Polska, Finlandia, Niemcy, Hiszpania, Słowacja). Uczestnik oraz prelegent międzynarodowych konferencji i kongresów.

Zdjęcie Alain Vermeersch

Alain Vermeersch

Techniki strukturalne, fizjologia, palpacja i terapia trzewna, diagnostyka różnicowa
Czynny zawodowo osteopata, autor podręczników do anatomii i patologii trzewnej
Flanders International College of Osteopathy (Antwerpia), Dresden International University
Fico Osteopathy Academy (Antwerpia, Warszawa) - nauczyciel przedmiotów: anatomia trzewna, patologia trzewna, semiologia, fizjologia, diagnostyka różnicowa. Prowadzący kursów podyplomowych dla fizjoterapeutów, osteopatów i lekarzy.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Katarzyna Szymańska

Katarzyna Szymańska

email: katarzyna.szymanska@osteopathy.academy

tel: (+48) 506 450 143

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje dodatkowe

Zajęcia prowadzone są w języku angielskim (konsekutywne tłumaczenie na język polski) oraz polskim.

Ciasteczka>