Usługa - Akredytowane szkolenie Professional Scrum Product Owner - Advanced (PSPO-A) ukierunkowane na pracowników branży IT - forma zdalna

Logo H-consulting Wojciech Hołowacz

4.5/5 z 2822 ocen

Tytuł Akredytowane szkolenie Professional Scrum Product Owner - Advanced (PSPO-A) ukierunkowane na pracowników branży IT - forma zdalna

Numer usługi 2021/03/22/6982/984732

Dostawca usług H-consulting Wojciech Hołowacz

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia zdalna w czasie rzeczywistym

Status usługi opublikowana

PLN

4 000,00 zł netto za osobę

4 000,00 zł brutto za osobę

235,29 zł netto za osobogodzinę

235,29 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

usługa prowadzona w formie zdalnej

Grupa docelowa usługi:

Szkolenie przeznaczone dla doświadczonych praktyków, skupiający się na pogłębieniu i przećwiczeniu tematów takich, jak:  

 • ustanowienie solidnej wizji Produktu,
 • walidacja hipotez
 • i ostateczne dostarczanie jeszcze więcej wartości dla interesariuszy. 

Warsztat jest przeznaczony dla Product Ownerów, poszukujących rozwoju ich wiedzy i umiejętności. Warsztat również dotyczy Product Managerów, Scrum Masterów, Agile Coachów oraz wszystkich, ktorzy biorą udział w budowaniu produktów Scrumem od minimum roku.

Szkolenie ukierunkowane jest na pracowników branży IT.

Egzamin Professional Scrum Product Owner I jest zdawany w języku angielskim więc do jego zdania niezbędna jest znajomość języka angielskiego (zalecany poziomco najmniej B1).

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 15
Data zakończenia rekrutacji: 20-08-2021
Liczba godzin usługi: 17
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program
 • Zrozumienie produktów
 • Kim są Twoi klienci?
 • Powiązanie featurów produktów z wartościowymi rezultatami dla klienta
 • Komunikacja wizji Produktu i strategii
 • Wartość i modele finansowania
 • Innowacje i eksperymentowanie
 • Interesariusze (stakeholders) i zarządzanie nimi
 • Agile governance
 • Budżetowanie i kontraktowanie w odniesieniu do Scruma
 • Skalowanie roli Product Ownera
 • Egzamin PSPO II

Egzamin PSPO II

 • Wynik zaliczający: 85%
 • Limit czasu: 60 minut
 • Liczba pytań: 40
 • Format: wielokrotny wybór, wielokrotna odpowiedź
 • Poziom trudności: zaawansowany
 • Język: tylko angielski
 • Obszary tematyczne PSPO II

Zdanie egzaminu oznacza nabycie przez uczestnika kwalifikacji Scrum Product Ownera Advanced potwierdzone międzynarodowym certyfikatem (uznanym na świecie) wydanym przez Scrum.org. 

W ramach usługi uczestnik weźmie udział w egzaminie. Jeśli uczestnik podejdźie do egzaminu w ciągu 14 dni od szkolenia i nie uda mu się uzyskać odpowiedniej liczby dobrych odpowiedzi, otrzyma dodatkową, bezpłatną możliwość podejścia do egzaminu.


Sposób walidacji usługi: egzamin certyfikujący PSPO II


W ramach kursu uczestnik otrzyma:

 • Voucher na egzamin PSPO II (2 podejścia)
 • Zniżka na egzamin PSPO III (40%)
 • Akredytowane materiały szkoleniowe Scrum.org
 • 14 punktów PDU
 • Szkolenie przeprowadzone przed doświadczoną trenerkę i konsultantkę (magdalenafirlit.com)

Warunki techniczne niezbędne do udziału w usłudze:

 • Platforma/ rodzaj komunikatora, za pośrednictwem którego prowadzona będzie usługa: bezpłatna aplikacja Zoom
 • Minimalne wymagania sprzętowe, jakie musi spełniać komputer Uczestnika: komputer / laptop z systemem Windows 7 /8/1 O, Mac OS, głośniki oraz mikrofon. Dodatkowo do zdania egzaminu niezbędna jest kamera. Przeglądarka Internet Explorer 11, Microsoft Edge, najnowsza wersja programu Chrome lub najnowsza wersja przeglądarki Firefox, Safari.
 • Minimalne wymagania dotyczące parametrów łącza sieciowego: dowolne łącze internetowe
 • Okres ważności: uczestnicy otrzymają link do aplikacji po zapisaniu się na szkolenie; link będzie ważny do końca szkolenia.
 • Usługa jest monitorowana.

Trener poprowadzi szkolenie z użyciem prezentacji, flipcharta i innych technik szkoleniowych. Uczestnicy mogą pracować także w mniejszych grupach w osobnych "pokojach". Podczas szkolenia wykorzystywane będą mikrofony. 
Godzinowy harmonogram usługi ma charakter orientacyjny - trener, w zależności od potrzeb uczestników, może zmienić dłu gość poszczególnych modułów (przy zachowaniu łącznego wymiaru 16 godz.). Podczas szkolenia, w zależności od potrzeb uczestników, będą robione krótkie przerwy. Trener ustali z uczestnikami konkretne godziny przerw. 

Każdy z uczestników otrzymuje zestaw materiałów szkoleniowych składający się z slajdów szkoleniowych, testów próbnych, ćwiczeń i odpowiedzi do testów. 
Materiały będą przekazywane kurierem w wersji drukowanej i/lub w wersji elektronicznej.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Zrozumienie produktów Kim są Twoi klienci? Powiązanie featurów produktów z wartościowymi rezultatami dla klienta; Zajęcia zdalne: ćwiczenia, praca w grupach, chat i współdzielenie ekranu.
Data realizacji zajęć
26-08-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Komunikacja wizji Produktu i strategii Wartość i modele finansowania; Zajęcia prowadzone będą w formie zdalnej: ćwiczeń, pracy w grupach, chatu i współdzielenia ekranu.
Data realizacji zajęć
26-08-2021
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Innowacje i eksperymentowanie lnteresariusze (stakeholders) i zarządzanie nimi Agile governance; Zajęcia prowadzone będą w formie zdalnej: ćwiczeń, pracy w grupach, chatu i współdzielenia ekranu.
Data realizacji zajęć
27-08-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Budżetowanie i kontraktowanie w odniesieniu do Scruma Skalowanie roli Product Ownera; Zajęcia prowadzone będą w formie zdalnej: ćwiczeń, pracy w grupach, chatu i współdzielenia ekranu.
Data realizacji zajęć
27-08-2021
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Egzamin PSPO II
Data realizacji zajęć
22-09-2021
Godzina rozpoczęcia
22:00
Godzina zakończenia
23:00
Liczba godzin
01:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem szkolenia Professional Scrum Product Owner - Advanced jest jest, po pierwsze, zwiększenie posiadanych już kompetencji i efektywności uczestników w pełnieniu roli product onwer'a, a po drugie, przygotowanie uczestników do udziału w oficjalnym egzaminie PSPO II. Szkolenie przygotowuje do pełnienia roli product ownera na poziomie zaawansowanym zgodnie z metodyką Scrum.org.

Efekty uczenia się

Osoba, która ukończyła warsztat nabyła kopetencje  i umiejętności niezbędne do pełnienia roli Product Owner'a na poziomie zaanwansowanym:

 • charakteryzuje czym są produkty
 • charakteryzuje kim są klienci?
 • łączy cechy produktu z wynikami dla klienta
 • uzasadnia i komunikuje wizję i strategię produktu
 • charakteryzuje i stosuje różne modele wartości i cen
 • rozróżnia i uzasadnia innowację i eksperymentowanie
 • rozróżnia interesariuszy i zarządza relacjami z interesariuszami
 • charakteryzuje i stosuje zwinne zarządzanie, budżetowanie i kontraktowanie w odniesieniu do Scruma
 • skaluje rolę właściciela produktu

Uczestnik, który ukończy szkolenie otrzyma zaświadczenie potwierdzające nabyte kompetencje/nabytą wiedzę.

Nabycie kompetencji: walidacja na podstawie pre i post testów. 


Sposób walidacji: egzamin certyfikujący PSPO II

Szkolenie przygotowuje do podejścia do egzaminu Professional Scrum Product Owner II. Po szkoleniu uczestnik otrzymuje voucher umożliwiający podejście do egzaminu na stronie Scrum.org (koszt egzaminu PSPO II zawarty jest w cenie usługi). Każdy uczestnik zapisuje się po szkoleniu indywidualnie na egzamin wybierając jego termin, nie później niż godz. 22:00 w dniu 22.09.2021 r.. Szczegóły egzaminu - data oraz godzina będą dostępne u realizatora szkolenia. 

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 4 000,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 4 000,00 zł
Koszt osobogodziny netto 235,29 zł
Koszt osobogodziny brutto 235,29 zł

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Brak wyników.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Dariusz Burawski

Dariusz Burawski

email: biuro@h-consulting.pl

tel: (+48) 572 446 834

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

 1. Minimum roczne doświadczenie w pracy w Scrumie / budowaniu produktów Scrumem.
 2. Znajomość języka angielskiego (zalecany poziom co najmniej B1).

Informacje dodatkowe

Usługa jest zwolniona z VATu jeśli uczestnik otrzyma co najmniej 70% dofinansowania. Zwolnienie z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz.U. z 2013r. poz. 1722).

Szkolenie akredytowyna organizowane przez organizację Scrum.org Professional Training Network (PTN) i prowadzone przez trenera posiadającego status Professional Scrum Trainer (PST).

Ciasteczka>