Usługa - Akredytowane szkolenie ITIL® 4 Foundation ukierunkowane na pracowników branży IT - forma zdalna

Logo H-consulting Wojciech Hołowacz

4.5/5 z 2770 ocen

Tytuł Akredytowane szkolenie ITIL® 4 Foundation ukierunkowane na pracowników branży IT - forma zdalna

Numer usługi 2021/03/15/6982/975707

Dostawca usług H-consulting Wojciech Hołowacz

Miejsce usługi Namysłów

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

3 500,00 zł netto za osobę

3 500,00 zł brutto za osobę

205,88 zł netto za osobogodzinę

205,88 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

- właściciele firm IT,

- menadżerowie zarządzający usługami IT,

- członkowie zespołów IT,

- osoby pracujące w obszarze sektora  IT.

Minimalna liczba uczestników: 3
Maksymalna liczba uczestników: 15
Data zakończenia rekrutacji: 22-06-2021
Liczba godzin usługi: 17
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

1. Wprowadzenie do metodyki - wyjaśnienie modelu ITIL® 4, zagadnień związanych z metodyką, odniesienie do innych metodyk w obszarze IT w tym zarządzanie zespołem

2. Kluczowe koncepcje zarządzania usługami w branży IT - wyjaśnienie zarządzania usługami w tym znaczenia  umiejętności komunikacyjnych, wyjaśnienie pojęć - wartości, organizacji, usługodawcy

3. Cztery wymiary zarządzania usługami w sektorze IT w tym budowanie oraz zarządzanie relacją usługową poprzez poprawę umiejętności uważnego słuchania, nadawania, przemawiania.

4. System wartości usługi IT

5. Aktywności łańcucha wartości usługi IT

6. Zasady ITIL® 4.

7. Wprowadzenie do praktyk ITIL® 4.

8. Główne praktyki zarządzania w branzy IT w tym zebranie wymagań analizy biznesowej - umiejętności miękkie sposoby komunikacji, zarządzanie problemami w tym rozwiązywanie problemów, 

9. Techniczne praktyki zarządzania usługami IT w tym zarządzanie wdrażaniem.

10. Egzamin.

SPOSÓB WALIDACJI:

Efekty kształcenia zostaną zweryfikowane poprzez egzamin, który zostanie przeprowadzony w formie online na platformie PeopleCert. Po zdanym egzaminie uczestnik otrzyma międzynarodowy certyfikat.


Warunki techniczne niezbędne do udziału w usłudze:

 • Platforma / rodzaj komunikatora, za pośrednictwem którego prowadzona będzie usługa: bezpłatna aplikacja Zoom
 • Minimalne wymagania sprzętowe, jakie musi spełniać komputer Uczestnika: komputer / laptop z systemem Windows 7/8/10, Mac OS, głośniki oraz mikrofon. Dodatkowo do zdania egzaminu niezbędna jest kamera. Przeglądarka Internet Explorer 11, Microsoft Edge, najnowsza wersja programu Chrome lub najnowsza wersja przeglądarki Firefox, Safari.
 • Minimalne wymagania dotyczące parametrów łącza sieciowego: dowolne łącze internetowe
 • Okres ważności: uczestnicy otrzymają link do aplikacji po zapisaniu się na szkolenie; link będzie ważny do końca szkolenia.

Sposób walidacji usługi: egzamin  ITIL® 4 Foundation

Trener poprowadzi szkolenie z użyciem prezentacji, flipcharta i innych technik szkoleniowych. Uczestnicy mogą pracować także w mniejszych grupach w osobnych "pokojach". Podczas szkolenia jest możliwość korzystania z mikrofonu i kamery.


Godzinowy harmonogram usługi ma charakter orientacyjny - trener, w zależności od potrzeb uczestników, może zmienić długość poszczególnych modułów (przy zachowaniu łącznego wymiaru 16 godz.). Podczas szkolenia, w zależności od potrzeb uczestników, będą robione krótkie przerwy. Trener ustali z uczestnikami konkretne godziny przerw.


Usługa będzie monitorowana.

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe w postaci wydrukowanej prezentacji oraz ćwiczeń.

Szkolenie przygotowuje do podejścia do egzaminu  ITIL® 4 Foundation. Uczestnicy zdają egzamin zdalnie. Koszt egzaminu zawarty jest w cenie usługi.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Wprowadzenie do metodyki; Kluczowe koncepcje zarządzania usługami w branży IT; Cztery wymiary zarządzania usługami w sektorze IT. Zajęcia zdalne: ćwiczenia, praca w grupach, chat i współdziel. ekranu.
Data realizacji zajęć
26-06-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
System wartości usługi IT; Aktywności łańcucha wartości usługi IT. Zajęcia zdalne: ćwiczenia, praca w grupach, chat i współdziel. ekranu.
Data realizacji zajęć
26-06-2021
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Zasady ITIL® 4; Wprowadzenie do praktyk ITIL® 4; Główne praktyki zarządzania w branży IT. Zajęcia zdalne: ćwiczenia, praca w grupach, chat i współdziel. ekranu.
Data realizacji zajęć
27-06-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Techniczne praktyki zarządzania usługami IT w tym zarządzanie wdrażaniem. Zajęcia zdalne: ćwiczenia, praca w grupach, chat i współdziel. ekranu.
Data realizacji zajęć
27-06-2021
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Egzamin ITIL 4 Foundation (forma zdalna)
Data realizacji zajęć
11-07-2021
Godzina rozpoczęcia
22:00
Godzina zakończenia
23:00
Liczba godzin
01:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Usługa przygotowuje Uczestników do zarządzania zdolnościami i zasobami ludzkimi (zespołem), inwestycjami IT oraz ryzykiem, poprawia komunikację i pracę zespołu tak aby dostarczać usługi efektywnie i wydajnie w oparciu o najlepsze praktyki ITIL® 4.

Efekty uczenia się

Uczestnik po szkoleniu posiada kompetencje zarządzania procesami oraz efektywnej komunikacji:

 • samodzielnie wykorzystuje  model ITIL® 4, zagadnienia związane z metodyką oraz odniesienie do innych metodyk w obszarze IT
 • integruje strategię usług IT ze strategią biznesową i potrzebami klientów
 • dostarcza  wartości dla klientów poprzez usługi - poprawiając komunikację z klientami oraz potrafi monitorować i optymalizować usługi IT
 • przeprowadza proces redukcji kosztów w czasie trwania projektu
 • zarządza inwestycjami IT oraz budżetem, ryzykiem
 • zarządza wiedzą, zdolnościami i zasobami ludzkimi tak aby dostarczać usługi efektywnie i wydajnie
 • samodzielnie zarządza usługami IT
 • posługuje się językiem branżowym istotnym w zespole zarządzania usługami w tematyce IT
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 4: Czy dokument jest certyfikatem, dla którego wypracowano system walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowym (lista zidentyfikowanych certyfikatów w pkt 2c opracowania)?

Dokument jest certyfikatem, dla którego wypracowano system walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowym.

Warunki uznania kwalifikacji

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację PeopleCert
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Nie
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego PeopleCert
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów uprawnione do realizacji procesów walidacji i certyfikowania na mocy innych przepisów prawa
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 3 500,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 3 500,00 zł
Koszt osobogodziny netto 205,88 zł
Koszt osobogodziny brutto 205,88 zł
w tym koszt walidacji netto 1 050,00 zł
w tym koszt walidacji brutto 1 050,00 zł
w tym koszt certyfikowania netto 50,00 zł
w tym koszt certyfikowania brutto 50,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Mikołaja Reja 2, 46-100 Namysłów, woj. opolskie

Usługa zdalna

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Piotr Drygiel

Piotr Drygiel

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z biblioteką zarządzania usługami IT (ITIL). Absolwent Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskigo. Certyfikowany ITIL® oraz PRINCE2® Approved Trainer.

Uczestniczył w definiowaniu wymagań i w projektach wdrażania nowych narzędzi do zarządzania aktywnościami zespołów wparcia technicznego i przedsprzedażnego (w tym w opracowaniu procedur i instrukcji dla nowego kanału komunikacji chat). Posiada kilkuletnie doświadczenie na kierowniczych stanowiskach związane z zarządzaniem zespołami i kierowanie projektami, działem serwisu oraz szkoleń. Jego doświadczenie zawodowe obejmują ponad piętnastoletnią praktykę w działach serwisu i wsparcia technicznego firm Hewlett-Packard i Microsoft. Uczestniczył w projektach wprowadzania na polski rynek nowych produktów (Windows Vista, Windows 7, MS Office 2007, MS Office 2010 i wielu innych)

Prowadził projekty wdrożeniowe i rekrutacyjne związanych z rozszerzaniem zakresu wsparcia z modelu 8/5.

Zarządzał projektami związanymi z analizą stanu wiedzy zespołów wsparcia i realizacją zadań związanych z ciągłym jej udoskonalaniem.
Certyfikowany ITIL® oraz PRINCE2® Approved Trainer , trener i manager z wieloletnią praktyką w biznesie i szkoleniach. Doświadczenie i wiedza z zakresu biblioteki ITIL® poparte certyfikatem ITIL® Expert.
Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu ITIL, ITIL 4 oraz PRINCE2.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Dariusz Burawski

Dariusz Burawski

email: biuro@h-consulting.pl

tel: (+48) 572 446 834

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje dodatkowe

Usługa jest zwolniona z VATu jeśli uczestnik otrzyma co najmniej 70% dofinansowania. Zwolnienie z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz.U. z 2013r. poz. 1722).

Ciasteczka>